Pihan oleskelualue (kuvituskuva).
Tervetuloa mukaan neljän viikon mittaiselle verkkokurssillemme asuntojen esteettömyydestä 24.4.2023-21.5.2023! Kurssilla käydään läpi asuntojen ja asuinrakennusten esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä, ohjeita ja hyviä käytäntöjä. Kurssilla tutustutaan myös asunnon muutostyöprosesseihin.

Verkkokurssilla opit soveltamaan esteettömyyssäädöksiä ja -ohjeita asuinrakennuksissa ja huomioimaan erilaisten asukkaiden tarpeet esteettömyyteen liittyen. Opit löytämään käyttäjälähtöisiä ratkaisuja asuntojen esteettömyyden ja toiminnallisuuden kehittämiseksi.

Kurssin lähdemateriaalina on Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017, asetuksen valmisteluvaiheessa koottu perustelumuistio ja ympäristöministeriön ohje asetuksen soveltamisesta 2018. Tutustut kurssilla myös muihin esteettömyysohjeisiin ja -suosituksiin mm.  Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen (ESKE) verkkosivujen kautta.

Kurssi järjestetään verkko-opiskeluna. Opiskelu tapahtuu Priima-oppimisympäristössä.

Kurssi sisältää 4 jaksoa, jotka suoritat järjestyksessä siten, että sinulla on aikaa aina yksi viikko perehtyä yhden jakson aineistoihin ja tehdä siihen liittyvät tehtävät. Kurssilla on lisäksi yksi vapaaehtoinen Teams-tapaaminen, jonka ajankohta selviää myöhemmin. Saat apua ohjaajilta tarvittaessa koko kurssin ajan.

Kurssin hinta: 120 euroa (sis. alv. 24 %).

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 17.4.2023 mennessä. Varaathan laskutustiedot valmiiksi, jotta voit täyttää ne lomakkeelle ilmoittautumisen yhteydessä. Jos laskun maksaa työnantaja tai muu taho, tai halutaan verkkolasku, kirjaa tiedot heti ilmoittautuessa, maksajatahoa ei voi muuttaa myöhemmin. Kurssille otetaan noin 25 opiskelijaa.

Kurssi koostuu:

• kurssimateriaaliin perehtymisestä

• tehtävien tekemisestä

• verkossa käytävään keskusteluun osallistumisesta

Kurssimateriaali sisältää tekstejä ja linkkejä teksteihin sekä kuvia ja videoita erilaisista toteutuksista. Kurssin tehtävinä havainnoidaan oman/ muun itse valitun kodin ja asuinrakennuksen esteettömyyttä sekä keskustellaan kurssialustalla havainnoista kurssilaisten kesken. Kurssin läpikäymiseen kuluu noin 4–7 tuntia viikossa.

Kurssiin liittyvää palautetta voit antaa koko kurssin ajan. Kurssin lopussa toivomme sinun täyttävän kurssin arviointilomakkeen. Kehittämisideasi ovat meille arvokkaita! Todistuksen kurssin suorittamisesta saat, kun olet suorittanut kaikki kurssin osiot: osallistunut keskusteluihin ja tehnyt tehtävät sekä antanut kurssipalautteen Webropoliin.

Kurssin sisältö

Johdannossa saat tietoa kurssin jaksojen sisällöistä, saat ohjeita kurssin suorittamisesta ja tutustut muihin kurssilaisiin 1. keskusteluosion kautta.

Viikko 1: Asunnon sisätilat

Saat tietoa asuntojen sisätiloihin liittyvistä esteettömyyssäännöksistä, toimivaan asuntoon liittyvistä ratkaisuista sekä pääset pohtimaan asunnon esteettömyyttä asukkaan tarpeiden mukaan.

Viikko 2: Asuinrakennuksen ulkotilat

Saat tietoa asuinrakennuksen ulkotiloihin liittyvistä säännöksistä ja ohjeista. Pääset pohtimaan asuinrakennuksen ulkotiloja erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Viikko 3: Asuinrakennuksen yhteistilat

Saat tietoa asuinrakennuksen yleisiin tiloihin liittyvistä esteettömyyssäännöksistä ja ohjeista. Pääset pohtimaan asuinrakennuksen yleistiloja erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Viikko 4: Asunnon muutostyöt ja avustukset

Saat tietoa asunnon muutostöihin liittyvistä asioista kuten erilaisista avustusmahdollisuuksista, muutosarviokäynnistä ja muutostöissä huomioitavista asioista.

Jaa sosiaalisessa mediassa