Kun ympäristö on esteetön, jokaisen on helppo liikkua ja toimia. Esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi helposti avautuvia ovia, luiskia portaiden vieressä, hissejä, riittävän leveitä oviaukkoja, selkeitä opasteita, riittävää valaistusta, hyvää kuulo- ja näköympäristöä ja ylipäänsä kaikille soveltuvia tiloja.

Esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Esteettömyys myös mahdollistaa ihmisten yhdenvertaisuuden. Jos tilat ovat esteettömät ja erilaisille kulkijoille sopivat, niissä pystyy palvelemaan yhdenvertaisesti kaikkia. Yhdenvertaisuuslain 3. luvun 15 §:n mukaan myös palveluntarjoajan on tehtävä tiloihinsa ja palveluihinsa kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi käyttää palveluita
kuten muutkin.

Kohti esteettömyyttä

Tämä lista auttaa sinua pääsemään alkuun kohti saavutettavampaa ja esteettömämpää
toimitilaa ja palvelua.

TARKISTA, ETTÄ:

 • Opasteet ovat selkeitä ja helppolukuisia.
 • Kulkuväylät ovat tasaisia ja leveitä.
 • Sisäänkäynti on katettu ja valaistu.
 • Sisäänkäynti sekä rakennus on toteutettu ilman tasoeroja, tai portaiden oheen on rakennettu loiva luiska tai hissi.
 • Hissin koko on vähintään 1100 mm x 1400 mm.
 • Mahdollisten kynnysten korkeus on enintään 20 mm.
 • Ovi on helppo avata, ja sen vapaa kulkuaukko on vähintään 900 mm.
 • Portaat ovat helppokulkuiset ja niissä on molemmin puolin käsijohteet.
 • Valaistus on riittävä ja häikäisemätön.
 • Tila on helppo hahmottaa.
 • Tila on meluton ja rauhallinen.
 • Avustaja- ja opaskoirat ovat tervetulleita.
 • Palveluasenne on kohdallaan, ihmisten moninaisuus huomioidaan asiallisesti.
Jaa sosiaalisessa mediassa

Avustajakoirat

Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen ohjaajansa päivittäinen apu, yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline ja kumppani. Se edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Koira voi olla se ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen elämän, liikkumisen ja pärjäämisen.