Tämä saavutettavuusseloste koskee Invalidiliitto.fi-sivustoa.

Invalidiliitto pyrkii takaamaan Invalidiliitto.fi-verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Invalidiliiton pyynnöstä Eficode Oy toukokuussa 2020. Korjaukset on tarkistettu Eficode Oy:n toimesta maaliskuussa 2021. 

Ei-saavutettava sisältö

Ei-saavutettava sisältö esitellään kahdessa eri osassa:

1.    Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee

2.    Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Laki ei koske Invalidiliittoa, mutta liitto haluaa pyrkiä mahdollisimman hyvään saavutettavuuteen verkkosivuillaan. 

Palvelussa havaittuja saavutettavuusongelmia on korjattu sivuston toteuttajan toimesta, ja korjaustyö on vielä kesken. 

Elementtikohtaiset havainnot

  • Murupolku: Murupolku ei ole johdonmukaisesti sivustolla käytössä (WCAG 3.2.3).

Rakenne

  • Osioiden nimeäminen: Sivustolla on useita navigaatioelementtejä, joilla ei ole toisistaan eroavia selitteitä niin, että ruudunlukijakäyttäjä voisi erottaa ne toisistaan (WCAG 4.1.2)
  • Koodin jäsentäminen: Sivuston koodissa on virheitä, jotka voivat vaikuttaa apuvälineiden toimintaan (WCAG 4.1.1)

Video ja audio

  • Videot: palvelussa on 23.9.2020 jälkeen julkaistuja videoita, joilla ei ole kuvailutulkkausta (WCAG 1.2.5)
  • Podcastit: podcast-soittimen ohjelmallinen kieli on englanti, vaikka siinä on myös suomenkielistä sisältöä (WCAG 3.1.2)

2. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ei koske seuraavia kohtia:

Liitetiedostot

Liitetiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä kaikilta osin ole saavutettavia. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §) 

Videot
Osa sivustomme videoista on julkaistu ennen 23.9.2020 eivätkä ne näin ollen kuulu lainsäädännön piiriin. Näissä videoissa ei ole kuvailutulkkausta (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §) 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 8.3.2021. 

Eficode Oy on tuottanut palvelusta raportin toukokuussa 2020, jossa käsiteltiin, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset. Selosteen on laatinut Eficode Oy.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 29.4.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen viestinta@invalidiliitto.fi.

Invalidiliitto.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Invalidiliitto/Viestintä.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella.
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000
 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa