avustajakoiran pentu liivit päällä
Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen käyttäjänsä päivittäinen apu, yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline. Se edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Koira voi olla se ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen elämän, liikkumisen ja pärjäämisen.

Avustajakoira lisää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia

Suomessa on koulutettu avustajakoiria fyysisesti vammaisten tai toimintarajoitteisten ihmisten avuksi jo neljännesvuosisadan ajan. Avustajakoira auttaa käyttäjäänsä monissa päivittäisissä toimissa, kuten avaa ja sulkee ovia ja laatikoita, nostaa pudonneita esineitä ja avustaa kaupassa tai muissa asiointitilanteissa. Avustajakoira kulkee aina käyttäjänsä mukana. Lisää tietoa siitä, mitä avustajakoira tekee, löydät täältä.

Avustajakoira edistää terveyttä ja hyvinvointia, tuo turvallisuuden tunnetta ja lisää sosiaalisia kontakteja ja kannustaa ulkoilemaan ja harrastamaan. Avustajakoira parantaa elämänlaatua ja arkiaskareista selviytymistä lisäämällä käyttäjän itsenäisyyttä ja omatoimisuutta – avustajakoiralla on suuri merkitys käyttäjänsä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Tutkimustenkin valossa avustajakoiran merkitys käyttäjänsä fyysiselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille on kiistaton. Tuoreimpia tutkimustuloksia tästä on saatu Invalidiliiton Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyössä tekemästä tutkimuksesta avustajakoirien vaikutuksista ihmisten arkeen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki Invalidiliiton auditoidun avustajakoiratoiminnan kautta avustajakoiran saaneet sekä jonoon haastattelujen perusteella hyväksytyt henkilöt. Lisäksi kummastakin ryhmästä haastateltiin nuoria sen selvittämiseksi, miten avustajakoira edistää nuoren mahdollista opiskelua, työllistymistä ja/tai työssä käymistä.  Lue tutkimuksen tiivistelmä täältä tai lue avustajakoiraraportti täältä.

Avustajakoiraa voi hakea fyysisesti vammainen henkilö, jonka arjessa ja päivittäisissä toimissa avustajakoira olisi hyödyksi. Lisätietoa avustajakoiran hakemisesta täältä.

Avustajakoiria tarvitaan kipeästi lisää. Sinä voit auttaa.

Siirry lahjoittamaan avustajakoirien hyväksi.

Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi

Invalidiliitto kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, kun avustajakoiraa ei ole katsottu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi toisin kuin opaskoiraa. Ylin laillisuusvalvoja katsoi kanteluratkaisussa, että avustajakoira sopii lääkinnällisen kuntoutuksen määritelmään, kuten opaskoirakin on aiemmin apuvälineeksi katsottu. Lue lisää oikeusasiamiehen kanteluratkaisusta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmän jonka toimikausi jatkuu 31.12.22 asti. Avustajakoirakoira-asiaa käsitellään osana em. ryhmätehtäviä. Lue lisää työryhmän taustoista ja tehtävistä. 

Auditoitua avustajakoiratoimintaa

Invalidiliiton avustajakoiratoiminta on auditoitu kansainvälisen avustajakoirajärjestön Euroopan kattojärjestön Assistance Dogs Europe’n toimesta. Lisäksi koirien taitoja, niiden vastaavuutta käyttäjän tarpeisiin sekä koirien hyvinvointia seurataan säännöllisesti toteutettavien terveystarkastusten ja osaamisarvioiden avulla.

Yhteistyössä

Axxel Brusaby
Opaskoirat
Avustajakoira - Assistenthund ry
Kennelliitto

 

Avustajakoiratoiminta rahoitetaan STEAn ja lahjoittajien tuella.

 

ADI logo