avustajakoira vetää pyörätuolia
Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen ohjaajansa päivittäinen apu, yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline ja kumppani. Se edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Koira voi olla se ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen elämän, liikkumisen ja pärjäämisen.

Avustajakoira lisää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia

Suomessa on koulutettu avustajakoiria fyysisesti vammaisten tai toimintarajoitteisten ihmisten avuksi jo liki kolmekymmentä vuotta. Avustajakoira auttaa käyttäjäänsä monissa päivittäisissä toimissa, kuten avaa ja sulkee ovia ja laatikoita, nostaa pudonneita esineitä ja avustaa kaupassa tai muissa asiointitilanteissa. Avustajakoira kulkee aina käyttäjänsä mukana. Lisää tietoa siitä, mitä avustajakoira tekee, löydät Avustajakoirat arjen tukena -sivulta.

Avustajakoira edistää terveyttä ja hyvinvointia, tuo turvallisuuden tunnetta, lisää sosiaalisia kontakteja ja kannustaa ulkoilemaan ja harrastamaan. Avustajakoira parantaa elämänlaatua ja arkiaskareista selviytymistä lisäämällä käyttäjän itsenäisyyttä ja omatoimisuutta – avustajakoiralla on suuri merkitys käyttäjänsä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille jo tutkimustenkin valossa. Kotimaisia tutkimustuloksia on saatu mm. Invalidiliiton Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyössä tekemästä tutkimuksesta avustajakoirien vaikutuksista ihmisten arkeen. Lue lisää tutkimuksesta.

Pitkäjänteistä, tavoitteellista ja todetusti laadukasta avustajakoiratoimintaa jo liki 30-vuoden ajan

Invalidiliiton avustajakoiratoiminta on ainoana suomalaisena organisaationa akkreditoitu kansainvälisen avustajatoiminnan kattojärjestön Assistance Dogs Internationalin toimesta maailmanlaajuisten kriteerien mukaisesti. Akkreditoinnin avulla on varmistettu, että jokainen palveluprosessin vaihe palvelee parhaalla tavalla asiakkaidemme ja avustajakoirien hyvinvointia.

Assistance Dogs International -järjestön logo

Osana aktiivista vaikuttamistyötä Invalidiliitto on ollut mukana kehittämässä yleiseurooppalaisia avustaviin koiriin liittyviä standardeja CEN/TC452 hankkeessa. Kokonaisuus on käynnistynyt vuonna 2016 ja sen työskentely loppusuoralla. Tutustu tarkemmin standardin sisältöön.

CEN-standardin merkki

 

 

 

 

Invalidiliiton avustajakoiratoiminta tulevaisuudessa

Invalidiliiton osalta avustajakoirien hankinta ja asiakkaille luovutus tulee päättymään vuoden 2023 aikana julkisen sektorin käynnistäessä omaa hankinta- ja käyttöönluovutustoimintaansa.  

Kuitenkin kaikkien jo työssä olevien koirakoiden osalta Invalidiliiton toiminta jatkuu entiseen malliin. Tulemme huolehtimaan työssä olevista koirakoista ja pyrimme vaikuttamistoiminnallamme edistämään avustajakoiratoiminnan toteutumista Suomessa kaikkien sidosryhmien eduksi.

Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiksi ja niiden hankintavastuu on siirtynyt hyvinvointialueille

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 2020 kanteluratkaisun päätös toteaa, että avustajakoira sopii lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen määritelmään, kuten opaskoirakin. Lisäksi hän toteaa, että avustajakoirien myöntäminen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä edistäisi niiden tosiasiallista saatavuutta ja olisi osa vammaissopimuksen toimeenpanoa. Lue lisää oikeusasiamiehen kanteluratkaisusta.

Maaliskuussa 2023 julkaistiin Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimana ”Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023" -opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. Oppaassa on ensimmäistä kertaa määritelty luovutusperusteet myös avustajakoirille. Käytännössä tämä opas antaa hyvinvointialueille työkalut huolehtia avustajakoirien tarpeenarvioista, hankinnasta ja luovuttamisesta asiakkaiden käyttöön. Lue lisää uutisestamme.

Avustajakoiran hakeminen

Avustajakoiraa haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä omalta hyvinvointialueelta esimerkiksi apuvälinekeskuksesta tai kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä hoidosta vastaavan tahon kautta. Tutustu tarkemmin uusiin luovutuskäytäntöihin.

Yhteistyössä

Axxel Brusaby
Opaskoirakoulu
Avustajakoira - Assistenthund ry
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry

yhteistyössä_logot

Avustajakoiratoiminta rahoitetaan STEAn ja lahjoittajien tuella

STM tukee Veikkauksen tuotoilla -tunnus