alt""
Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga.

Vi påverkar planeringen och beslutsfattandet som gäller personer med funktionsnedsättning, stöder verksamheten i våra medlemsföreningar, informerar om funktionsnedsättningar och hjälper personer med funktionsnedsättning i olika skeden av deras levnadslopp.
Till förbundet hör 146 medlemsföreningar, med 30 000 personliga medlemmar.

Bli medlem

Det bästa sättet att komma med i vår verksamhet är att du blir medlem i någon av medlemsföreningarna i vårt förbund. Kom med och skapa tillsammans med oss ett jämlikt och tillgängligt Finland!

Om du inte har tillgång till en skrivare, kan du be Invalidförbundet sända dig en medlemsansökningsblankett per post.

En medlemsansökningsblankett som har sänts till oss sänder vi vidare till medlemsföreningen. Medlemsföreningens styrelse fattar beslut om godkännande av en medlem.

Invalidförbundets mål inför riksdagsvalet 2019

Invalidförbundets mål inför riksdagsvalet 2019

Invalidförbundets tjänster

Organisationsverksamhet

 • anpassningsträningskurser
 • rådgivning om handikapptjänster och i juridiska frågor
 • organisationsutbildning, kurser, läger, evenemang och kamratstöd
 • verksamhet med assistanshundar 

Rehabilitering

 • individuella och gruppbaserade rehabiliteringsperioder
 • rehabiliteringskurser
 • öppna rehabiliteringstjänster 
 • tillfällig vård
 • semesterverksamhet

Ytterligare information >> 

Boende

 • serviceboende i ett tillgängligt Validia hus – även kortvarigt boende
 • assistanstjänster enligt eget behov 24/7
 • tjänster även i eget hem
 • dagverksamhet

Ytterligare information >>

Utbildning 

 • individuella och stödbaserade studier
 • yrkesinriktad utbildning inom olika branscher
 • handledande utbildning

Ytterligare information >> (Endast på finska)

Rådgivning på svenska

Sydvästra Finland och svenskspråkiga regioner: Sanna Leppäjoki, organisation specialist, 044 765 0579

SAMS:s rådgivningstjänst 

Hilma – Stödcentret för funktionshindrade invandrare

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 107 (besöksadress Naguvägen 8)
00280 HELSINGFORS
telefonväxel 09 613 191
fax 09 146 14 43

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa