Henkilökohtainen avustaja laittamassa tietokonetta pöydälle avunkäyttäjää varten
Henkilökohtaisen avustajan työ on merkityksellistä, vastuullista ja monipuolista. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä toteuttamaan niitä toimia, joista hän ei vamman tai sairauden vuoksi itsenäisesti selviydy.

Henkilökohtainen avustaja auttaa päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Hän osaa toimia henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen itsemääräämisoikeutta.

Avun käyttäjien tarpeet vaihtelevat niin avun määrän kuin laadunkin suhteen. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi liikkumiseen, kodinhoitoon, harrastuksiin, henkilökohtaiseen hygieniaan, ystävien tapaamiseen, asiointiin tai avustamiseen koulussa tai työpaikalla. Henkilökohtaisen avustajan työtä voi tehdä koko- tai osa-aikaisesti ja se sopii hyvin monenlaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi opiskelijalle tai keikkatyötä kaipaavalle. Tästä voit ladata erityisesti oppilaitoksille suunnatun miniesitteen henkilökohtaisen avustajan työstä.

Hyvän henkilökohtaisen avustajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

  • Luotettavuus
  • Sitoutuneisuus sovittuihin käytäntöihin
  • Kyky työskennellä itsenäisesti, kuitenkin avun käyttäjän ohjeiden mukaan
  • Positiivinen asenne ja halu auttaa muita
  • Taito kuunnella, kommunikoida ja omaksua uusia asioita

Videoita henkilökohtaisen avustajan työstä

Alla olevilla videoilla voi tutustua kolmen avun käyttäjän ja avustajan arkeen ja ajatuksiin henkilökohtaisen avustajan työstä. Videot antavat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä avustajan työssä on tärkeintä?
  • Minkälainen on hyvä avustaja?
  • Mitä työssä pitää osata ja mitä siinä voi oppia?
  • Kenelle avustajan työ sopii?

Video 1: Henkilökohtainen avustaja kotona ja työpaikalla (julkaistu 9.10.)

Video 2: Henkilökohtainen avustaja mukana kauppakeskuksessa (julkaistu 24.10.)

Video 3: Henkilökohtaisen avustajan kanssa kaupungilla (julkaistu 6.11.)

Lisätietoa henkilökohtaisen avustajan työstä ja ammattitutkinnosta

Henkilökohtaisen avustajan opas (JHL) on suunnattu henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille sekä jo ammatissa toimiville.

Helsingin Invalidien Yhdistyksen toteuttama Uusi avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille.

Vammaispalvelujen käsikirjassa (THL) avataan mitä henkilökohtainen apu on, mihin tarkoituksiin sitä myönnetään ja mikä on sen suhde muihin palveluihin ja tukimuotoihin.

Henkilökohtaisena avustajana toimimiseen ei ole tutkintovaatimuksia. Alalle voi kuitenkin kouluttautua suorittamalla 150 opintopisteen laajuisen vammaisalan ammattitutkinnon.

Työpaikat

Työpaikkoja henkilökohtaisena avustajana voi etsiä esimerkiksi TE-keskusten, Oikotien, Duunitorin, Joblyn ja muiden työpaikkasivustojen kautta. Monilla suurilla toimijoilla, esimerkiksi Invalidiliiton tytäryhtiöllä Validialla on yleensä runsaasti avoimia työpaikkoja henkilökohtaisille avustajille.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa