Nainen on head set- päässä kannettavan tietokoneen ääressä.
Invalidförbundet vill betjäna sina medlemmar och andra personer som är i behov av rådgivning. Vi ger rådgivning i frågor som rör funktionsnedsättning, tjänster och service, tillgänglighet, framkomlighet, rättsskydd för personer med funktionsnedsättning och likvärdighet. 

Invalidförbundets rådgivning

Invalidörbundet erbjuder sakkunnig rådgivning via många kanaler. Förbundets sakkunniga besvarar också frågor som har sänts till förbundet per e-post och svarar på samtal som kommer in via förbundets telefonväxel.

Närmiljön, lagstiftningen och rättspraxis är i ständig förändring. Invalidförbundet iaktar förändringar särskilt ur funktionsnedsatta personers perspektiv.Bli inte ensam med ditt problem

Vi uppmuntrar personer som är i en problemsituation att kontakta vår rådgivning. De är avsedd för alla personer med funktionsnedsättning, för deras närstående och för professionella. Svar på alla frågor kan vi nödvändigtvis inte alltid ge. I sådana fall utreder rådgivningstjänstens jour ärendet tillsammans med kunden och handleder hen vid behov att vända sig till någon annan sektor eller myndighet.


Ärendena behandlas konfidentiellt

Vi behandlar alla frågor och uppgifter konfidentiellt. Vi önskar att kunderna undviker att sända oss dokument. Om dokument ändå behövs, ska kunderna komma överens om dem med oss innan de sänds. I sådana fall ber vi av kunderna ett skriftligt samtycke till at personuppgifter om dem behandlas. (Läs mer om dataskydd på tjänstens dataskyddskrivning)

Rådgivning

  • på finska per telefon på tisdagar och torsdagar kl. 13-17 på numret 0200 1234
  • på svenska via e-post på adressen neuvot@invalidiliitto.fi 

Se också 

Dela på social media