Piirretty tietokoneruutu jonka ympärillä ihminen pienemmän tietokoneen ääressä, toinen ihminen näyttää karttakepillä piirakkaakuviota, neljä ihmistä asettavat paloja yhteen ja alareunassa taskulaskin, kolikoita ja vanhanaikainen helmitaulu jonka ääressä ihmisiä läppäreiden kanssa.
Enligt föreningslagen är det obligatoriskt för föreningen att ha medlemsförteckning, och föreningen kan göra det också via medlemsregister Kilta. Invalidförbundet erbjuder medlemsföreningar möjlighet att använda Kilta gratis. Kilta har också en onlinetjänst för medlemmar.

Invalidförbundets medlemsregister Kilta för att underlätta föreningens vardag

Invalidförbundet upprätthåller medlemsregister Kilta för organisationsförsäkringen, röstberättigad av förbundsvalet och adressregister av IT-lehti. Kilta kan underlätta också föreningens vardag, spara föreningens pengar och natur. Det är också lättare när föreningen upprätthåller all information i Kilta och behöver inte ha sitt eget register och rapportera och kolla förbundets listor.

Med hjälp av Kilta är det lätt att nå föreningens medlemskår och sända meddelanden och information om aktuella frågor i föreningen. Dessutom är det möjligt att rikta in e-post till olika målgrupper eller franska olika rapporter som berättar om föreningens medlemssituation.

Elektroniska medlemsansökningar, som kommer in i Kilta via webbsidorna, sparar papper. Om föreningens Kilta-användare matar in uppgifter om den nya medlemmen på basis av medlemsansökan i pappersform direkt i Kilta, behöver inte en kopia av ansökan sändas till förbundet. På detta sätt kan föreningen spara papper och postavgifter.

I Kilta-registret används automatisk uppdatering av adresser. I praktiken fungerar det så att ändrade adressuppgifter och information om avlidna personer från Posten uppdateras direkt i Kilta-registret en gång i veckan. Avlidna registreras automatiskt som passiva och deras medlemskap och förtroendeuppgifter avslutas. Så posten till medlemmar borde alltid ha rätt adress.

Välja föreningens Kilta-användare i styrelsemöte

Föreningarna har möjlighet att ta i bruk avgiftsfria Kilta användarna (max 2/förening). Styrelsen måste bestämma användarna på styrelsemötet och sända protokollsutdrag av vilket framgår föreningens utsedda Kilta-användare. Användarna fyller i Kilta registrets användaravtal, varav ett blir i föreningen och ett sänds till förbundet tillsammans med protokollsutdraget.

Närmare information på adressen jasenasiat@invalidiliitto eller via telefon av organisationsexpert som ansvar av svenska region.

Fördelar med användningen av Kilta medlemsregistret

  • snabbt behandlingen av elektroniska medlemsansökningar som kommer in via webbsidorna
  • matar in i medlemsregister uppgifter om nya medlemmar som lämnats in pappersversion
  • förändrade medlemsuppgifter kan matas in direkt i registret
  • avslutar medlemskapet för personer som har utträtt ur föreningen
  • utesluter regelbundet medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift i enlighet med föreningens stadgar
  • uppdaterar information om styrelsens medlemmar och kommittéer
  • sändande av e-post och textmeddelanden till medlemmar om aktuellt i föreningen
  • föreningens dokument (verksamhetsplan, budget, årsberättelse) kan laddas direkt i registret, varvid de inte behöver sändas separat
  • om föreningen hör till medlemsfaktureringsservice kan den fakturera sina medlemmar direkt mellan årliga fakturering.

Läs också om Invalidförbundets medlemsfaktureringservice i sidan om tjänster för föreningar.

 

Onlinetjänst för medlemmar

Kilta-medlemsrekister har en onlinetjänst för medlemmar. Medlemmar som har en e-postadress i registret kan logga in på onlinetjänsten genom att beställa ett nytt lösenord till sin e-post. Till e-posten sänds en länk som också innehåller ett medlemsnummer som behövs för att logga in. Det används en datasäker engångsinloggningskod som sänds som ett textmeddelande och e-post till användaren. Inloggning via förbundets ingångssida under Jäsenille eller på adressen https://asiointi.invalidiliitto.fi

I onlinetjänsten kan medlemmarna

• uppdatera sina egna kontaktuppgifter

• läsa förbundets och föreningens meddelanden

• anmäla sig till evenemang, kurser och utbildningar

• kontrollera medlemsfakturor och betala dem.

Dela på social media