alt""
Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga.

Vi påverkar planeringen och beslutsfattandet som gäller personer med funktionsnedsättning, stöder verksamheten i våra medlemsföreningar, informerar om funktionsnedsättningar och hjälper personer med funktionsnedsättning i olika skeden av deras levnadslopp. Till förbundet hör 145 medlemsföreningar, med 30 000 personliga medlemmar.

Artiklar och bloggar

Den nordiska organisationen för personer med fysiska funktionshinder, Nordiska Handikappförbundet NHF höll ett möte med styrelsen och ungdomsrepresentanter i Stockholm den 6–7 oktober 2022. Klikka här för artikkeln.

Lagen om funktionshindertjänster förnyas. Invalidförbundets sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik Ylva Krokfors skriver om senaste situation och Invalidförbundets synpunkter. Klicka här för artikkeln

I år var hjälpmedelsmässan exceptionelt i Helsingfors. Familje- och omsorgsminister Aki Lindén talade på mässan om lösningar i tjänster för personer med funktionsnedsättning. Lösningar och nya produkter för studier, sysselsättning, hobbyer, resor och möjligheter till jämlikt deltagande erbjöds av 150 utställarföretag. Klicka här för att läsa hela artikeln i Invalidförbundets webbmagazine
Nästa gång ordnas hjälpmedelsmässan 2–4 november 2023 och då flyttar den tillbaka till Tammerfors Mäss- och Idrottscentrum.

Marc Dillons dysmeli i högra armen har inte stått i vägen för livet. Han är teknologiexpert och en av grundarna till mobiltelefonbolaget Jolla. Klicka här för att läsa hela artikeln i Invalidförbundets webbmagazine.

Svensk- och tvåspråkiga föreningar gör upp Invalidförbundets svenska regionen. Klicka här och läs mera om föreningarnas samarbete i Södra Finland.

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 107 (besöksadress Naguvägen 8)
00280 HELSINGFORS
telefonväxel 09 613 191
 

 

Dela på social media

Invalidförbundets svenska regions planeringsdag

Invalidförbundet har verksamhet för två och svenskspråkiga föreningar, så kallad svenska region från Österbotten till Åland och vidare till Sydvästra och Södra Finland. Nu ska vi ha svenska regions planeringsdag i Helsingfors.

Invalidiliitolla on toimintaa kaksi- ja ruotsinkielisille yhdistyksille, niin kutsuttu ruotsinkielinen alue Pohjanmaalta Ahvenanmaalle ja edelleen Lounais- ja Etelä-Suomeen. Nyt on tulossa ruotsinkielisen alueen suunnittelupäivä Helsingissä.