alt""
Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga.

Vi påverkar planeringen och beslutsfattandet som gäller personer med funktionsnedsättning, stöder verksamheten i våra medlemsföreningar, informerar om funktionsnedsättningar och hjälper personer med funktionsnedsättning i olika skeden av deras levnadslopp. Till förbundet hör 145 medlemsföreningar, med 30 000 personliga medlemmar.

Artiklar och bloggar


Marc Dillons dysmeli i högra armen har inte stått i vägen för livet. Han är teknologiexpert och en av grundarna till mobiltelefonbolaget Jolla. Klicka här för att läsa hela artikeln i Invalidförbundets webbmagazine.

Svensk- och tvåspråkiga föreningar gör upp Invalidförbundets svenska regionen. Klicka här och läs mera om föreningarnas samarbete i Södra Finland.

Nordiska Handikappförbundet NHF höll sitt styrelsemöte 9.10.2020. För första gången i föreningens historia hölls mötet digitalt via Teams. Klicka här och läs nyheterna om mötet.

 

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 107 (besöksadress Naguvägen 8)
00280 HELSINGFORS
telefonväxel 09 613 191
 

 

Dela på social media