alt""

Invalidförbundet

Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga.

Vi påverkar planeringen och beslutsfattandet som gäller personer med funktionsnedsättning, stöder verksamheten i våra medlemsföreningar, informerar om funktionsnedsättningar och hjälper personer med funktionsnedsättning i olika skeden av deras levnadslopp. Till förbundet hör 145 medlemsföreningar, med 30 000 personliga medlemmar.

Invalidförbundets svenska regions samarbete


Svensk- och tvåspråkiga föreningar gör upp Invalidförbundets svenska regionen. Klicka här och läs mera om föreningarnas samarbete i Södra Finland.

 

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 107 (besöksadress Naguvägen 8)
00280 HELSINGFORS
telefonväxel 09 613 191
 

 

Dela på social media