Pöydän ääressä kaksi iloista naista ja miestä, joista toinen mies pyörätuolissa. Pöydällä omenakulho ja pöydän takana fläppitaulu.
Svensk- och tvåspråkiga föreningar gör upp Svenska regionen. Södra Finlands och Österbottens föreningars styrelse och aktiva medlemmar ordnar evenemang inom sitt område.

Föreningar

Södra Finlands svenska region:

Västra Finlands svenska region

Klicka här för kontaktdetaljer av alla Invalidförbundet medlemsföreningar (endast på finska)

Nationella aktiviteter

Invalidförbundets svenska regions planeringsdag. Klicka här för planeringsdag 2024 

Regionella aktiviteter

Föreningars styrelse och aktiva medlemmar av svenska regioner ordnar evenemang.

Södra Finlands årliga evenemang:

  • Karisnejdens Invaliders vårfest
  • Svenska Dagen i Ekenäs 

Lokala aktiviteter på internationella dagar

Den internationella dagen för tillgänglighet och framkomlighet firas alltid den tredje torsdagen i maj

Invalidförbundet vill dra nytta av temadagens synlighet och samtidigt lyfta fram tillgänglighetsfrågor som är viktiga för oss. Därför ordnas tillgänglighetsveckan Helppo liikkua under samma vecka.

För Invalidförbundet är det viktigt at väcka diskussion om tillgänglighet i den byggda miljön och om attityder som hindrar förvekligandet av ett jämlikt samhälle. Vi uppmuntrar föreningarna att ordna ett evenemang under temaveckan, där föreningsfolket får arbeta på gräsrotsnivå på den egna orten. Föreningarna kan dra nytta av anvisningarna och kampanjmaterialet som erbjuds också i samband med andra slags evenemang. Närmare information och anvisningar om hur föreningarna kan beställa materialet ges i början av året.

Den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning firas 3.12.

Invalidförbundet firar den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12. Då vill vi lyfta fram olika tema som är viktiga för oss. Medlemsföreningarna kan också dela Invalidförbundets meddelande via Invalidförbundets webbsidor och i kanaler för sociala medier. Vi informerar om materialet i anknytning till dagen på hösten.

Dela på social media