Yhdistyksen jäseniä kokouksessa pöydän ääressä. Kuvituskuvia.
Invalidförbundet stöder medlemföreningarna via olika tjänster och rådgivning.

Invalidförbundet erbjuder medlemsföreningar möjlighet att använda Kilta-medlemsregister gratis, som kan underlätta också föreningens vardag. 

Förbundet stöder medlemföreningarna via olika tjänster som medlemsfaktureringservice, organisationsförsäkring eller websidantjänst.

Förbundet ger olika anvisningar för styrelses arbete.

Dela på social media