Kokouksessa, näkyvissä kädet ja näppäimistö. Kuvituskuva.

Tjänster för föreningar

Invalidförbundet stöder medlemföreningarna via olika tjänster som medlemsfaktureringsservice, organisationsförsäkring eller websidantjänst.

Invalidförbundets medlemsfaktureringsservice

Invalidförbundets medlemsförening kan beställa medlemsfaktureringsservice från förbundet. Service inkluderar:

  • fakturering en gång i året (vanligen i mars), och föreningen kan skicka ett A4 information brev som är bifogad med faktura
  • postning av en påminnelse (i maj, eller anmälan i förväg av föreningen om att påminnelse inte ska sändas)
  • redovisning av medlemsavgifterna en gång i månaden
  • leverans av medlemsförteckning och adressdekaler på begäran (också föreningens Kilta-användare kan ta dem ut)

Fakturering av medlemmar, som har blivit medlemmar efter årsfaktureringen, måste göras av föreningens Kilta-användare.

Servicen kostar 0,76€/medlem, vilket är väldigt billigt, om man tänker på kostnader av papper, kuvert och postavgifter, och timmar och besvär av frivilliga.

Närmare information på adressen jasenasiat@invalidiliitto eller via telefon av organisationsexpert.

Invalidförbundets organisationsförsäkring

Som Invalidförbundets medlemsförmån är alla medlemmar i föreningar försäkrade på förbundets och föreningarnas evenemang och utfärder. Försäkringen gäller vid olycksfall. I försäkringen ingår också annulleringsskydd, om man exempelvis inte på grund av hälsomässiga orsaker kan delta i en planerad utfärd eller om en resa inställs eller försenas. Försäkringen ersätter också kostnader vid dödsfall. I fråga om reseförsäkringar finns inga minimikilometerantal, försäkringen gäller genast då resan börjar.

I organisationsförsäkringen ingår också resegods- och reseansvarsförsäkring. Den här försäkringen ersätter kostnader om resegodset blir stulet eller skadat och vid förseningar. I reseansvarsförsäkringen ingår skada som förorsakas annan person och skador som barn eller hundar förorsakar.

Om det alltså under ett evenemand eller en utfärd som föreningen ordnar sker en olycka eller något händer resegodset, kan man via organisationsförsäkringen ansöka om ersättning.

Det är skäl att observera att försäkringen endast täcker medlemmar i Invalidförbundets medlemsföreningar. Om andra personer än egna medlemmar, exempelvis anhöriga eller assistenter, deltar i en resa eller ett evenemang gäller försäkringen inte dem. För resor som ordnas i samarbete med andra föreningar är det skäl att ingå ett avtal om eller åtminstone behandla saken i föreningens styrelse och anteckna resan i styrelsens mötesprotokoll.

Anvisningar om hur ersättning söks

Kontakta Invalidförbundet, organisationsexpert Aapo Rantanen. Av honom får man förbundets försäkringsnummer som behövs då man är i kontakt med försäkringbolaget. Med hjälp av försäkringsnumret kan ni själva fylla i ansökan på webb-blanket eller per telefon. Vid behov sänder försäkringbolaget ansökningsblanketter i papperversion till den som söker ersättning.

Till ansökan ska eventuella läkarintyg och kvitton på vård- och resekostnader bifogas.

Närmare information Aapo Rantanen tfn 044 650 585 eller aapo.rantanen@invalidiliitto.fi

Webbsidor för föreningarna

Föreningarna har möglighet att göra egna webbsidor via tjänsten Yhdistysavain. Priser av medlemsföreningar för ett grudnläggande paket på tjänsten är 12,40 €/mån och för plus-versionen 24,80 €/mån.

Till tjänsten hör bland annat ett färdigt grafiskt sidbotten.

Bekanta dig med tjästen gratis på adressen (endast på finska) www.yhdistysavain.fi/liitot/invalidiliitto

För ytterligare information kontakta jasenasiat@invalidiliitto.fi eller via telefon av organisationsexpert.

Dela på social media