kuvituskuva.
Invalidförbundet har verksamhet för två och svenskspråkiga föreningar, så kallad svenska region från Österbotten till Åland och vidare till Sydvästra och Södra Finland. Nu ska vi ha svenska regions planeringsdag i Åbo.

Invalidiliitolla on toimintaa kaksi- ja ruotsinkielisille yhdistyksille, niin kutsuttu ruotsinkielinen alue Pohjanmaalta Ahvenanmaalle ja edelleen Lounais- ja Etelä-Suomeen. Nyt on tulossa ruotsinkielisen alueen suunnittelupäivä Turussa.

Lördag 2.3.2024 kl. 12-16

Lounatuulet yhteisötalo, Pihlaja-salen 2. våningen, Västerlånggatan 33, Åbo

Dagens tema: Information om Folkhälsan och Invalidförbundets verksamheter. Diskussion om Invalidförbundets svenska regions samarbete och planer för 2024-5.

Terveisiä Folkhälsanin ja Invalidiliiton toiminnasta. Keskustelua Invalidiliiton ruotsinkielisten yhteistoiminnasta ja suunnitelmista 2024-5. 

Målgrupp: max. 1-2 deltagare/förening: två svensk- eller tvåspråkiga styrelsemedlem eller aktiva medlemmar kan komma från Invalidförbundets medlemsföreningar (om det kommer många anmälningar kan antalet deltagare behöva begränsas). 

Invalidiliiton jäsenyhdistyksestä voi tulla 1-2 ruotsin- tai kaksikielistä hallituksen jäsentä tai muuta aktiivijäsentä (jos tulee lukuisia ilmoittautumisia, määrää voidaan joutua rajaamaan). 

Priset: Evenemanget är gratis och inkluderar lunch.

Resekostnader: För två svensk- eller tvåspråkiga styrelsemedlem eller aktiva medlemmar reskostnader betalas enligt Invalidförbundets kurspraxis.

Yhdistyksestä maksimissaan kahdelle ruotsin- tai kaksikieliselle hallituksen jäsenelle tai muulle aktiiville matkakulut maksetaan Invalidiliiton kurssikäytännön mukaan.

Klicka här och anmäl dig senast 19.2.2024.

PROGRAMMET
12:00 Lunch
13:00 Aktuellt från Organisationernas SoHä-förändringgstöd, organisatiossakkunnig Kirsi Ala-Jaakkola, Satakunnan yhteisökeskus
13:30 Verksamhet och aktuellt från Folkhälsan, Regina Strandberg, Verksamhetsledare Åboland, Folkhälsan
14:00 Invalidförbundets svenska region, organisationsexpert Sanna Leppäjoki-Tiistola, Invalidförbundet
14:30 Samarbete mellan föreningar
15:00 Sammanfattning
16:00 Hemfärd

Jaa sosiaalisessa mediassa