Järjestökoulutus

Invalidiliitto tuottaa jäsenyhdistyksille tarkoitettua yhdistystoimintaa tukevaa koulutustasekä, sekä muuta koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille,  opiskelijoille ja muille kiinnostuneille.

Tärkeää tietää kursseista

Ennen kursseille ilmoittautumista lue ilmoittautumiseen, osallistumismaksuihin, matkakuluihin, avuntarpeeseen ja erikoisruokavaliohin liittyvät ohjeet Tärkeää tietää Invalidiliiton kursseista -sivulta

Kursseille ilmoittautuminen

Voit hakea järjestökoulutukseen sähköisesti koulutuskalenterin kautta tai tulostamalla pdf-muotoisen hakemuksen (25 kb), sekä täyttämällä ja lähettämällä sen Invalidiliittoon. Osoitetiedot löytyvät hakemuksesta.

Lisätietoa

Lisätietoja järjestökoulutusten ja seminaarien sisällöistä: 

Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen
p. 040 778 8690
auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi

Lisätietoja koulutusten käytännön järjestelyistä:
Toimistosihteeri Tarja Lukjanov
p. 044 765 0668
tarja.lukjanov@invalidiliitto.fi

Lisätietoja ammatillisesta erityisopetuksesta:
Validia Ammattiopisto
p. (09) 292 011
opintotoimisto@validia.fi