Koulutuskalenterissa olevien koulutusten lisäksi yhdistys tai lähiyhdistykset yhdessä voivat tilata kursseja omalle paikkakunnalleen. Kursseja myös räätälöidään tarpeen mukaan.

Yhdistys hankkii kurssipaikan ja osallistujat (minimi on 10 henkilöä) sekä huolehtii tarjoilusta ja muista käytännön järjestelyistä. Invalidilii­tosta saa taloudellista tukea 100 euroa kuitteja vastaan. Liitto vastaa asiantuntijoidensa kuluista sekä materiaalista. 

Tilattavat koulutukset

Yhdistyksen hyvä hallinto

  • Hyvän hallinnon periaatteet, hallituksen tehtävät ja työnjako ja hallituksen pelisäännöt.

Reilu yhdistys

  • Reilut toimintatavat ja keinot reilun ilmapiirin rakentamiseksi

Yhdistyksen hyvä henki

  • Keinoja ylläpitää ja parantaa yhdistyksen henkeä.

Hyvät kokouskäytännöt

  • Eväitä toimivaan ja sujuvaan kokouskäytäntöön: erilaiset kokoukset, osallistujien oi­keudet, puheenjohtajan tehtävät, käytännön järjestelyt, kokouksen kulku ja asiakirjat.

YK:n vammaissopimus käyttöön!

  • Konkreettista tietoa siitä, miten YK:n vammaissopimus vaikuttaa vammaisten ihmis­ten elämään.

Esteettömyyden perusteet

  • Perustietoa esteettömyydestä ja sen edistämisestä omalla paikkakunnalla.

Jäsenhankintakoulutus

  • Eväitä jäsenhankintaan, tehdään yhdistykselle jäsenhankintasuunnitelma

Tulevaisuustaajuus

  • Sitran kehittämä työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Katse vuoteen 2050.

Tulevaisuustyöpaja

  • Visioidaan yhdistyksen tulevaisuutta 5-10 vuotta eteenpäin ja suunnitellaan ensimmäiset askelmerkit toivottuun tulevaisuuteen

Yhdistyksen kehittämispäivä (YKE)

  • Yhdistys arvioi omaa toimintaansa ja tekee kehittämissuunnitelman.


Lisätietoja oman alueen järjestöasiantuntijalta tai koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä,  auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi tai puh. 040 778 8690.