Kollaasi, jossa kuvia vammaisista henkilöistä ja keskellä lakipykälä-symboli
9.8.2023
Det skrevs in i regeringsprogrammet att ikraftträdandet av den nya funktionshinderlagen skjuts upp ett år. Invalidförbundet lämnade sitt utlåtande om lagförslaget om uppskov. Förbundet har en positiv inställning till senareläggning av ikraftträdandet.

Funktionshinderlagen är en speciallag avsedd för personer med funktionshinder. Funktionshinderservice kompletterar den allmänna socialtjänsten. För att lagen som antogs i mars ska förbli en särlag behöver den korrigeras, till exempel genom att förtydliga tillämpningsområdet och förtydliga villkoren, säger Henrik Gustafsson, jurist på Invalidförbundet.

Invalidförbundet stöder i sitt yttrande till social- och hälsovårdsministeriet alternativet att funktionshinderlagens ikraftträdande skulle skjutas upp till början av 2025.

”Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för beredningen av lagen och att konsekvensutredningarna görs noggrant. Under förra valperioden kritiserades textförslagen flera gånger för bristande precision och otydlighet. Förhoppningsvis blir slutresultatet den här gången ett tydligt paket som lätt kan tillämpas av välfärdsregionerna, och som garanterar varje person med funktionsnedsättning service efter deras individuella behov”, säger Gustafsson.

Invalidförbundet påminner i sitt uttalande om att FN:s funktionshinderkonvention ratificerades i Finland 2016. Konventionen garanterar en person med funktionsnedsättning rätten att leva självständigt som en del av samhället. Bastjänster ska vara tillgängliga för hen och vid behov ska även individuella specialtjänster finnas tillgängliga. 

Tjänster enligt funktionshinderlagen är inte ett sparmål. Tjänsterna är viktiga för sina användare, de stöder så att de kan leva självständigt som en del av samhället. Även om regeringen planerar att skära ner på många sektorer måste funktionshinderlagen finansieras fullt ut, säger Gustafsson.

Texten översatt av Ylva Krokfors 14.8. Originaltext: https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/aikalisa-tarpeen-vammaispalvelulain-korjaamiseksi-palveluista-ei-saa-saastaa 

Dela på social media