Kollaasi, jossa kuvia vammaisista henkilöistä ja keskellä lakipykälä-symboli
9.8.2023
Hallitusohjelmaan kirjattiin, että uuden vammaispalvelulain voimaantuloa siirretään vuodella eteenpäin. Invalidiliitto jätti lausuntonsa lykkäämistä koskevasta lakiluonnoksesta. Liitto suhtautuu voimaantulon siirtoon myönteisesti.

“Vammaispalvelulaki on vammaisille henkilöille tarkoitettu erityislaki. Vammaispalvelut täydentävät yleisiä sosiaalipalveluja. Jotta maaliskuussa hyväksytty laki pysyy erityislakina, sitä pitää korjata esimerkiksi soveltamisalaa tarkentamalla ja termejä täsmentämällä”, sanoo Invalidiliiton juristi Henrik Gustafsson.

Sosiaali- ja terveysministeriölle jättämässään lausunnossa Invalidiliitto kannattaa vaihtoehtoa, jonka mukaan vammaispalvelulain voimaantulo siirrettäisiin vuoden 2025 alkuun.

“On tärkeää, että lainvalmistelulle jää riittävästi aikaa ja että vaikutusarviot tehdään huolellisesti. Viime vaalikaudella tekstiluonnoksia kritisoitiin moneen otteeseen tarkkarajaisuuden puutteesta ja epäselvyydestä. Toivottavasti tällä kertaa lopputulos on sellainen selkeä paketti, jota hyvinvointialueiden on helppo soveltaa, ja joka takaa jokaiselle vammaiselle henkilölle hänen yksilöllisen tarpeensa mukaiset palvelut”, sanoo Gustafsson.

Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan, että YK:n vammaissopimus on ratifioitu Suomessa vuonna 2016. Sopimus takaa vammaiselle henkilölle oikeuden elää itsenäisesti osana yhteisöä. Peruspalveluiden tulee olla hänen saavutettavissaan ja tarvittaessa tulee olla saatavilla myös yksilöllisiä erityispalveluja.

“Vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole säästökohde. Ne ovat käyttäjilleen elintärkeitä mahdollistaen omannäköisen elämän osana yhteisöä. Vaikka hallitus aikoo leikata monelta sektorilta, vammaispalvelut tulee rahoittaa täysimääräisesti”, sanoo Gustafsson.

Invalidiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Jaa sosiaalisessa mediassa