Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson.
Työskentelen Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikössä lakimiehenä.

Olen vaikuttanut yli 10 vuoden ajan laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksiin. Erityisosaamisalueeni on YK:n vammaisoikeussopimus, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, terveydenhuollon lakiasiat ja sosiaalivakuutuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Olen toiminut sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sairaanhoitopiirien koordinoimissa apuvälinetyöryhmissä usean vuoden ajan työstämässä valtakunnallisia apuvälineohjeistuksia. Toimin useassa STM:n alaisessa neuvottelukunnassa, kuten Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa (VANE), vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunnassa ja rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnassa.

Osallistun vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön valmisteluun mm. STM:n osallisuustyöryhmässä. Lisäksi olen ollut kuultavana eduskunnassa useista lainsäädäntömuutoksista mm. hankintalaki, EU:n potilasdirektiivin kansallinen toimeenpano, sotilastapaturmalaki ja Invalidiliiton allekirjoittamasta Ei myytävänä -kansalaisaloitteesta, jonka tarkoituksena on ollut vaikuttaa vammaispalveluiden kilpailutusten epäkohtiin.

Olen laatinut YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjan, joka avaa YK:n vammaissopimuksen sisältöä ja jossa on harjoitustehtäviä ratkaisuineen vammaisten ihmisoikeuksista. Koulutan, neuvon ja ohjaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä.

Olen osallistunut myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntien työskentelyyn usean vuoden ajan. Tämän lisäksi kuulun Abilis -säätiön hallitukseen, joka rahoittaa kehitysmaiden vammaisryhmien omia hankkeita.

Twittertili:  @HenGustafsson  

Jaa sosiaalisessa mediassa