Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson.
Työskentelen Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikössä juristina.

Olen vaikuttanut yli 10 vuoden ajan laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksiin. Erityisosaamisalueeni on YK:n vammaisoikeussopimus, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja sosiaalivakuutuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Vaikutan aktiivisesti vammaispalvelulakiin.

Olen toiminut sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sairaanhoitopiirien koordinoimissa apuvälinetyöryhmissä usean vuoden ajan työstämässä valtakunnallisia apuvälineohjeistuksia. Toimin useissa eri ministeriöiden neuvottelukunnissa ja lainkäyttöelimissa kuten sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa varsinaisena jäsenenä ja sen neuvottelukunnassa, vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunnassa sekä varapuheenjohtajana oikeusministeriön alaisessa yhdenvertaisuus ja tasa-arvolautakunnassa. Lisäksi kuulun Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukuntaan.

Osallistun vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön valmisteluun mm. STM:n osallisuustyöryhmässä. Lisäksi olen ollut kuultavana eduskunnassa useista lainsäädäntömuutoksista mm. hankintalaki, EU:n potilasdirektiivin kansallinen toimeenpano, sotilastapaturmalaki ja Invalidiliiton allekirjoittamasta Ei myytävänä -kansalaisaloitteesta, jonka tarkoituksena on ollut vaikuttaa vammaispalveluiden kilpailutusten epäkohtiin.

Olen laatinut YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjan, joka avaa YK:n vammaissopimuksen sisältöä ja jossa on harjoitustehtäviä ratkaisuineen vammaisten ihmisoikeuksista. Koulutan, neuvon ja ohjaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä.

Minut valittiin Vammaisfoorumin hallituksen varapuheenjohtajaksi 30.5.2023 kevätkokouksessa vuoden 2023 loppuun asti. Tätä ennen olen ollut Vammaisfoorumin hallituksen jäsen. Olen osallistunut myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntien työskentelyyn usean vuoden ajan. Lisäksi kuulun Abilis -säätiön hallitukseen, joka rahoittaa kehitysmaiden vammaisryhmien omia hankkeita.

Twittertili:  @HenGustafsson  

Jaa sosiaalisessa mediassa