kuvituskuva.
Invalidförbundet har verksamhet för två och svenskspråkiga föreningar, så kallad svenska region från Österbotten till Åland och vidare till Sydvästra och Södra Finland. Nu ska vi ha svenska regions planeringsdag i Helsingfors.

Invalidiliitolla on toimintaa kaksi- ja ruotsinkielisille yhdistyksille, niin kutsuttu ruotsinkielinen alue Pohjanmaalta Ahvenanmaalle ja edelleen Lounais- ja Etelä-Suomeen. Nyt on tulossa ruotsinkielisen alueen suunnittelupäivä Helsingissä.

Fredag 17.3.2023 kl. 12-15:30

VALO (klicka här för Valos websida), Mannerheimvägen 109, Helsingfors

Dagens tema: Information om SAMS och Invalidförbundets verksamheter. Diskussion om Invalidförbundets svenska regions samarbete och planer för 2023.

Målgrupp: 2 deltagare/förening: två svensk- eller tvåspråkiga styrelsemedlem eller aktiva medlemmar kan komma från varje Invalidförbundets medlemsföreningar. Reskostnader betalas enligt Invalidförbundets kurspraxis.

Jokaisesta Invalidiliiton jäsenyhdistyksestä voi tulla kaksi ruotsin- tai kaksikielistä hallituksen jäsentä tai muuta aktiivijäsentä. Matkakulut maksetaan Invalidiliiton kurssikäytännön mukaan.

Priset: Evenemanget är gratis och inkluderar lunch.

Resekostnader: Två svensk- eller tvåspråkiga styrelsemedlem eller aktiva medlemmar kan komma från varje Invalidförbundets medlemsföreningar. Reskostnader betalas enligt Invalidförbundets kurspraxis.

Jokaisesta Invalidiliiton jäsenyhdistyksestä voi tulla kaksi ruotsin- tai kaksikielistä hallituksen jäsentä tai muuta aktiivijäsentä. Matkakulut maksetaan Invalidiliiton kurssikäytännön mukaan.

Klicka här och anmäl dig senast 6.3.2023.

PROGRAMMET
12:00 Lunch
13:00 SAMS, Elias Vartio: verksamhet och aktuellt
13:30 Invalidförbundet, Ylva Krokfors: Aktuellt i Invalidförbundets påverkningsarbete
14:00 Invalidförbundet, Sanna Leppäjoki-Tiistola: Invalidförbundets svenska region: presentation, samtal och planering
14:30 Samarbete mellan föreningar
15:00 Sammanfattning
15:30 Hemfärd

Jaa sosiaalisessa mediassa