Pohjoismaiden liput. Kuvituskuva.
21.10.2022
Den nordiska organisationen för personer med fysiska funktionshinder, Nordiska Handikappförbundet NHF höll ett möte med styrelsen och ungdomsrepresentanter i Stockholm den 6–7 oktober 2022. På mötet kom politiskt påverkansarbete, personlig assistans och parkering för personer med funktionsnedsättning upp som gemensamma angelägenheter.

Invalidförbundets representanter vid mötet var förbundsregeringens andre vice ordförande Hannu Ilonen, förbundsregeringens ledamot och ungdomsrepresentanten Ellen Nirhamo samt social- och hälsopolitisk expert Ylva Krokfors

"Politiker verkade inte bry sig om våra handikappolitiska frågor" 

Det konstaterade de svenska företrädarna som försökt ta upp handikappolitiska teman inför det svenska riksdagsvalet. Man hade försökt få fram att besluten om personlig assistans och hemtjänst skulle gälla tillsvidare inte tidsbegränsat. 

Det är riksdagsval i Finland och parlamentsval i Danmark 2023. På NHF-mötet delade deltagarna sina erfarenheter av politisk påverkan. Norges representanter träffar regelbundet sina egna regionala politiker och mer ibland med parlamentariker som är intresserade av handikappfrågor. I Finland träffar representanter för Invalidförbundet politiker regelbundet. Till exempel tog många riksdagsledamöter upp Invalidförbundets synpunkter i sitt tal när riksdagen presenterade lagpropositionen till den nya funktionshinderlagen. 

Nordiska Handikappförbundet NHF's företrädarna oktober 2022.
Nordiska Handikappförbundet NHF's representanter i Stockholm den 6–7 oktober 2022.

Utmaningar med att organisera personlig assistans 

Alla de nordiska länderna tog upp utmaningar med att organisera personlig hjälp: myndigheterna avgör noggrant behovet av hjälpen, till exempel genom att på hembesök ta tid på hur länge en person duschar. Kriterierna för personlig assistans har skärpts på vissa områden och beslut har fattats för en kortare tid. Till exempel hindras ungas möjligheter att studera och syssla med fritidsintressen av assistenternas strikta begränsningar av antalet timmar. Personliga assistenter kan också vara svåra att få tag på. Deltagarna diskuterade bland annat möjligheten för samboende unga att ha en gemensam personlig assistent i hemmet som kunde hjälpa till med hushållssysslor. Detta skulle inte påverka de individuella assistanstimmarna för unga. Invalidförbundet har undersökt möjligheten till personlig assistans i Finland. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras under hösten. 

Parkeringsfrågor engagerade 

Den norska representanten sa att hon precis hade förnyat sin parkeringstillståndsansökan och att ansökan med alla bilagor hade varit 25 sidor lång! I Sverige är parkeringstiden bara tre timmar åt gången. På Island byggs vid all nybyggnader en viss andel parkeringsplatser/byggnader anpassade för funktionshindrade. Gågatorna i stadskärnorna ökar samtidigt som parkeringsplatserna minskar.  

I slutet av den gemensamma diskussionen konstaterade deltagarna att detta är ett så stort ämne att NHF kommer att genomföra en enkätundersökning i ämnet, vilket ska bidra till att klargöra situationen i medlemsländerna mer i detalj. I rapporten ingår även kontakt med EU. 

Aktiva ungdomar 

Vissa av NHF:s medlemsorganisationer har egna ungdomsorganisationer, vissa, som Invalidförbundet har inte det. Invalidförbundet har dock även aktiva ungdomar i sitt medlemskap. På mötet föreslogs att de som företräder ungdomen även fortsättningsvis skulle delta som jämställda i NHF:s styrelsemöten och vid behov anordna egna online-möten mellan gemensamma möten. 

Nordisk handikappförbund (NHF), den nordiska organisationen för personer med fysiska funktionshinder, grundades år 1946. Dess medlemmar är Dansk Handicap Forbund (Danmark), DHR (Sverige), Invalidförbundet (Finland), Norges Handikapforbund (Norge) och Sjálfsbjörg Landssamband Fatladra (Island, blev medlem 1960). Organisationens styrelse har två möten i varje nordiskt land varje år och online-möten vid behov. 

Mer information: Ylva Krokfors, social- och hälsopolitisk expert, Invalidförbundet, ylva.krokfors@invalidiliitto.fi 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa