Helppo liikkua 2024
8.5.2024
Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -viikkoa vietetään 13.–19.5.2024. Tänä vuonna teemana on turvallinen liikkuminen liikenteessä. Viikon aikana halutaan kiinnittää huomiota turvalliseen liikkumiseen liikenteessä etenkin, kun henkilöllä on fyysinen vamma ja/tai hän käyttää liikkumisen apuvälinettä.

Kampanjan tavoitteena on tietoisuuden ja ymmärryksen laajentaminen siitä, mitä liikenteen esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittaa erilaisille liikkujille. Helppo liikkua -viikon aikana Invalidiliiton jäsenyhdistykset järjestävät useita liikennekasvatusaiheisia tapahtumia ympäri Suomea. Kampanjayhteistyössä ovat mukana Liikenneturva ja jalkapalloseura FC Lahti.

Kampanjan ajankohta määräytyy kansainvälisen esteettömyys- ja saavutettavuuspäivän (Global Accessibility Awareness Day) mukaan. Se on vakiinnuttanut paikkansa toukokuun kolmantena torstaina, ja tänä vuonna sitä vietetään 16.5.

Esteettömästi eteenpäin

Liikenteessä kanssamme liikkuu paljon ihmisiä käyttäen erilaisia liikkumisen apuvälineitä. Fyysinen vamma ei välttämättä näy päällepäin, mutta se voi vaikuttaa esimerkiksi tasapainoon, havainnointiin ja arviointikykyyn. Nämä seikat vaikuttavat myös toimimiseen liikenteessä, kuten esimerkiksi siihen, miten voi ylittää tien turvallisesti. Autoilijat ja polkupyöräilijät eivät välttämättä osaa ottaa huomioon hidasta, epävarmaa liikkumista, säikähdyksestä johtuvaa äkillistä suunnan muutosta tai yhtäkkistä pysähtymistä.

Invalidiliitto toteutti alkuvuonna 2023 kyselyn, jolla selvitettiin fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten kokemuksia liikenteen turvallisuudesta. Kyselyn perusteella kevyen liikenteen väylien esteettömyydessä on paljon parantamisen varaa. Suojateiden ja katujen ylittämisestä tulisi myös tehdä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa kaikille liikkujille. Sujuvuutta lisäisi ennen kaikkea loiva ja madallettu kulku jalkakäytävän ja ajoradan välillä. Kadun ylittämiseksi tulisi myös aina olla riittävän pitkä aika, jos kyseessä on liikennevaloilla ohjattu ylitys.

- Liikenteen turvallisuutta pystytään taajama-alueilla lisäämään parhaiten alentamalla ajonopeus 30 km/h, parantamalla pyöräily- ja jalankulkuväylien esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Liikkumista vaikeuttaa esimerkiksi väylien heikko kunto ja tienpintojen kuoppaisuus tai kaltevuus. Myös mukulakivet, liukkaat lehdet, irtosorakertymät ja kaduilla olevat vesikourut voivat hankaloittaa apuvälineiden kanssa liikkumista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kulkuväylien kunnossapitoon varsinkin talvella, väliaikaisreittien esteettömyyteen ja opastukseen korjaus- ja huoltotöiden aikana, muistuttaa Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.

Sähköiset liikkumisvälineet: tunne laitteesi ja liikennesäännöt

Liikenteessä näkee yhä enemmän sähköpotkulautoja ja -polkupyöriä sekä muita sähköisiä henkilökuljettimia. Osa laitteista liikkuu nopeasti, äänettömästi ja niillä voi muuttaa suuntaa silmänräpäyksessä. Kanssaliikkujissa vauhdikkaat ajoneuvot voivat herättää jopa pelkoa.

Pääsääntöisesti sähköisillä ajoneuvoilla ajetaan pyöräteillä ja pyöräilijän säännöillä. Poikkeuksen tekevät jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km / h.

- Oli kyse jalankulusta, pyöräilystä tai autoilusta on liikennesäännöt tunnettava ja huomioitava muut tielläliikkujat. Puutteet sääntöjen osaamisessa tai niiden noudattamisessa voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Sääntöjen noudattaminen luo turvallisuuden lisäksi hyvää ilmapiiriä. Helppo liikkua -viikon tavoitteena on nostaa esiin yhdenvertaista ja turvallista liikkumista liikenteessä, vakuuttaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen.

 

Materiaalit: 

Seuraa somessa

Voit seurata Helppo liikkua -viikon tapahtumia somessa ja osallistua keskusteluun tunnisteella #HelppoLiikkua.

Facebook: www.facebook.com/Invalidiliitto​ 
Twitter: 
https://twitter.com/Invalidiliitto​ 
Instagram: 
www.instagram.com/invalidiliitto/​ 

 

Lisätietoja kampanjasta:

Viestintäasiantuntija Markus Pitkänen, Invalidiliitto ry, markus.pitkanen@invalidiliitto.fi,
p. 044 465 6048.

Jaa sosiaalisessa mediassa