Kaksi henkilöä töissä suurtalouskeittiössä. Kuvituskuva.
Invalidiliitto edistää esteetöntä ja yhdenvertaista työelämää. Tavoitteen toteutumiseksi tarvitsemme myös työnantajien tukea. Sivulle on koottu tietoja työnantajan tiedontarpeita silmällä pitäen.

Tutkimusten mukaan vammaisten ihmisten työllistymisaste on alhaisempi kuin muun väestön. Työttömänä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien vammaisten ihmisten työllistymispotentiaalin arvioidaan olevan noin 30 000–40 000.

Esteettömyys edellytyksenä

Fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymisen helpottamiseksi työpaikan esteettömyys on tärkeää. Työympäristön esteettömyyden arvioimiseksi on helppo toteuttaa esimerkiksi Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen tuottama itsearviointilomake, jonka avulla voi arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista yrityksessä.

Yrityksille tarkoitettu itsearviointilomake esteettömyyden arvioimiseen. 

Esteetön työympäristö on kaikkien etu. Työolosuhteiden järjestelyt eivät tue pelkästään vammaisten henkilöiden työllisyyttä. Järjestelyillä saadaan monia fyysisiä esteitä poistettua ja työtehtävien uudella organisoinnilla voidaan työuria pidentää merkittävästi. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelyyn myös taloudellista tukea TE-toimistosta.

Lisätietoja työolosuhteiden järjestelytuesta löytyy Työmarkkinatorilta.

Monimuotoisuus yrityksessä

Invalidiliitto oli mukana luomassa Esteettä töihin -sivustoa, johon kuvasimme mm. yritysten edustajien näkemyksiä ja kokemuksia monimuotoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä. Työyhteisön monimuotoisuudella on osoitettu olevan useita hyötyjä.

Fibs ry on kehittänyt Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalun.

Esteettä töihin -sivustolle on koottu myös paljon työnantajaa hyödyttävää tietoa.

Tutustu eOppivan kaikille avoimeen koulutukseen Monimuotoinen työelämä - tietoa ja työkaluja julkishallinnolle.

Rekrytoinnissa huomioitavaa:

  • Työpaikkailmoituksesta on hyvä käydä ilmi, mikäli työaikaa on mahdollista muokata (esim. osa-aikainen)
  • Työn fyysiset vaatimukset on hyvä kuvata.
  • Tilojen esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä tietoja.

Kohtuulliset mukautukset

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin vammaisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuulliset mukautukset edistävät työntekijän suoriutumista omassa työssään. Ne voivat olla työajan muokkauksia, työolosuhteiden muokkauksia tai muita järjestelyjä, joilla mahdollistetaan työntekijän osaamisen hyödyntäminen. 

Lisätietoa Yhdenvertaisuuslain edellyttämistä kohtuullisista mukautuksista.

Lisätietoja työn muokkauksesta Työterveyslaitoksen sivuilta.

Vinkkejä työnantajille yhdenvertaisuuden edistämisestä työpaikoilla 

Jaa sosiaalisessa mediassa

”Työssäkäynnin mahdollisuus on tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi”

Uutinen 17.6.2019
Invalidiliitto on nostanut esiin Sopivaa työtä kaikille -ajattelutavan, jonka tavoitteena on parantaa fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Asiaa edistämään on perustettu Sopivaa työtä kaikille -neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.