Euron seteleitä ja kolikkoja. Kuvituskuva.
Asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. Se säätää osan sosiaali- ja terveyspalveluista maksullisiksi ja osan maksuttomiksi sekä myös maksujen enimmäismäärän.

Palveluista perittävät maksut voivat olla tasasuuruisia, kuten esimerkiksi terveydenhuollon poliklinikkamaksut tai tuloperusteisia, kuten esimerkiksi pitkäaikaisen laitoshoidon maksut. Palveluista saa periä enintään niiden tuottamisen kustannuksia vastaavan maksun.

Laissa on säädetty kohtuuttoman maksurasituksen välttämiseksi kalenterivuosittainen asiakasmaksukatto, vuonna 2021 se on 683 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun.

Kansalaisille voi syntyä tilanteita, jossa asiakasmaksut voivat määrältään ylittää asiakkaan maksukyvyn. Tilanteissa, joissa maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista, maksu on jätettävä perimättä tai sitä on kohtuullistettava.

Tämä mahdollisuus koskee sosiaalihuollon palveluista määrättyä asiakasmaksua tai terveydenhuollon tuloperusteisia maksuja. Monien kuntien kotisivuilta voi löytää lomakkeen, jolla perimättä jättämistä tai kohtuullistamista voi hakea. Hakemuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta löytyvät vuoden 2021 asiakasmaksut.

Tietoa terveydenhuollon maksukatosta löydät myös sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Esimerkkejä maksuttomista terveyspalveluista

  • pitkäaikaisen sairauden tai vamman hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet
  • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut
  • alle 18-vuotiaan henkilön hoito yli 7 päivää ylittävältä osalta ja sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus
  • potilaan hoitoon liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilön antamat todistukset ja lausunnot

Esimerkkejä maksuttomista sosiaalipalveluista

  • sosiaali- ja perhetyö
  • kasvatus- ja perheneuvonta
  • vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluja ja tukitoimia esim. henkilökohtainen apu
  • sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa annetut asiakirjat.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa