avustajakoira sulkee oven narusta vetämällä
Avustajakoira on fyysisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline, joka avustaa ohjaajaansa päivittäisissä toimissa ja edistää hyvinvointia.

Avustajakoiran ohjaaja on täysi-ikäinen henkilö, jolla on sairauden, sairauden jälkitilan tai trauman aiheuttama pitkäaikainen tai pysyvä fyysinen toimintarajoite, ja jolle avustajakoira on hyödyksi päivittäisissä toimissa ja arjessa. Avustajakoira liikkuu käyttäjänsä mukana kaikkialla, ja sen tunnistaa avustajakoiratunnuksesta liivissä tai valjaissa.

Koira voi avustaa monenlaisissa tehtävissä, kuten tavaroiden nostamisessa ja riisumisessa ja tukea käyttäjänsä liikkumista ja jaksamista. Olennaista on, että koiran ohjaaja hyötyy koirasta monipuolisesti ja pystyy huolehtimaan koiran hyvinvoinnista ja osaamistason ylläpidosta itsenäisesti.

Avustajakoira auttaa monissa arjen toimissa

  • Nostaa pudonneita esineitä.
  • Noutaa nimettyjä tavaroita, esimerkiksi puhelimen tai avaimet.
  • Avaa ja sulkee ovia ja laatikoita.
  • Painaa katkaisijoita kuten valokytkimiä ja hissin painikkeita.
  • Laittaa esineitä kaappiin, koriin ja laatikkoon.
  • Avustaa pukeutumisessa ja riisuutumisessa.
  • Avustaa kodin askareissa.
  • Avustaa esimerkiksi kaupassa tai muilla asiointimatkoilla.
  • Kantaa pikkutavaroita kuten kevyitä ostoksia tai roskapussia.

Näiden lisäksi koiralle voidaan kouluttaa myös monia muita taitoja ohjaajan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Avustajakoirakon hyvinvoinnin ja osaamisen seuranta

Avustajakoiran käyttäjä sitoutuu ylläpitämään koiran hyvinvointia ja osaamistasoa sekä osallistumaan säännöllisesti seurantatapaamisiin. Seurannan avulla varmistetaan avustajakoiran osaamisen tarvevastaavuus ja koirakon mahdolliset lisäkoulutustarpeet.

Avustajakoirien työkykyä seurataan vuosittaisten terveystarkastusten avulla. Niiden avulla voidaan varmistua jokaisen työssä olevan koiran hyvinvoinnista ja siitä, että sen toimintakyky vastaa avustajakoiran työn vaatimuksia.

Jokainen avustajakoiran ohjaajan perehdytys suunniteltu ja toteutettu yksilöllisesti koirakon tarpeiden mukaan. Arkielämää tukee vapaaehtoinen tukihenkilö eli peesari sekä koko avustajakoiratoiminnan organisaatio. Lisätietoa peesareista.

Avustajakoira liikkuu siellä missä ohjaajakin

Avustajakoiran on tarkoitus auttaa ja tukea ohjaajaansa kaikissa ympäristöissä, missä hänkin liikkuu. Koiralla on siis vapaa pääsy esim. ruokakauppoihin, ravintoloihin, sairaaloihin, virastoihin ja harrastustiloihin. Avustajakoirastatuksen saaneet koirat myös matkustavat ohjaajansa mukana lentokoneen matkustamossa ja tulevat tarvittaessa mukaan pitkillekin ulkomaanmatkoille.

Virallisen avustajakoiran tunnistaa liivistä tai valjaista

Avustajakoira käyttää aina työssään liiviä, valjaita tai reppua, jossa on avustajakoiratunnus. Kun koira on työasussaan, sitä eivät saa ulkopuoliset henkilöt tai eläimet lähestyä. Avustajakoiran ohjaajalla on mukanaan id-kortti, jolla hän pystyy tarvitessa todentamaan avustajakoiran ohjaaja-asemansa.

Invalidiliiton avustajakoiratunnusta päivitetty

Vuodesta 2005 käytössä ollut avustajakoiralogo on päivitetty vastaamaan tämän päivän toiminnan tavoitteita, yhdessä eteenpäin suuntautuvaa liikettä ja avustajakoiran ohjaajan aktiivista toimijuutta. Logon selkeiden symboleiden ansiosta se on helposti tunnistettavissa myös kansainvälisesti.

Uusi merkki on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tavaramerkkitietokantaan. Uuteen logoon esim. avustajakoirien tunnusliiveissä siirrytään vähitellen vanhojen liivien poistuessa käytöstä eli toistaiseksi alla näkyvät tunnukset ovat rinnakkaisessa käytössä Invalidiliiton koirakoilla. Lue lisää uusista logoista.

Avustajakoiratunnukset

Anna avustajakoiralle työrauha

On tärkeää, että avustajakoiralla on täysi työrauha ja että sen ohjaaja saa avustajakoiransa jakamattoman huomion. Tällöin vältytään vaaratilanteilta ja väärinkäsityksiltä. Koiran ohjaajaa sen sijaan voit luonnollisesti tervehtiä kuten ketä tahansa henkilöä.

Kohdatessasi avustajakoiran, älä kiinnitä siihen huomiota – käytännössä koiralle puhuminen, koskettaminen tai vaikkapa sen puoleen kumartuminen ohjaa koiraa luoksesi pois sen ohjaajan kontaktista.

Ulkoiluttaessasi omaa koiraasi, muista ohittaa avustajakoirakko riittävän etäältä ja kohdatessa tarvittaessa asetu itse oman koirasi ja ohitettavan avustajakoiran väliin. Näin annat avustajakoiralle riittävän työrauhan ja samalla rauhallisen ohituksen myös omalle koirallesi.

Avustajakoira julkisessa liikenteessä

Avustajakoiran ohjaajat käyttävät aktiivisesti julkista liikennettä. Olennaista turvallisen liikkumisen kannalta on tähän käyttöön varattujen matkustuspaikkojen riittävyys, turvallisuus ja saavutettavuus. Avustajakoirasta julkisessa liikenteessä ei tule veloittaa, sillä koira rinnastuu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeseen ja on välttämätön ohjaajansa toimintakyvylle. Ulkomailla matkustettaessa avustajakoirakon pääsyoikeuksia ohjaavat kohdemaan lainsäädäntö ja toimintakäytännöt.

Esimerkkejä julkisen liikenteen toimijoiden käytännöistä ja ohjeista

Jaa sosiaalisessa mediassa