Nuori autonasentaja työssä. Kuvituskuva.
Invalidiliiton tavoitteena on, että vammaisten ihmisten työllisyysaste nousee ja työelämästä muotoutuu entistä yhdenvertaisempi ja esteettömämpi. Tavoitteiden toteutumiseksi toteutamme konkreettisia toimia kehityshankkeina, työskentelemme erilaisissa verkostoissa ja vaikutamme lainsäädäntöön. YK:n vammaissopimuksen koulutusta ja työtä koskevat artiklat ovat toimintamme keskiössä.

Vammaisten ihmisten osallisuus työelämässä on vähäisempää kuin muun väestön. Heidän tulonsa perustuvat muuta väestöä yleisemmin erilaisiin tulonsiirtoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkatulojen sijaan tärkeimpiä tulonlähteitä ovat eläketulot ja vammaisetuudet. Vammaisten ihmisten koulutus- ja työllistämispalveluiden parantaminen edellyttää monialaista yhteistyötä sekä rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia. Nuorten työelämään pääsemisessä ratkaiseva askel on opiskelujen jälkeisen ensimmäisen työpaikan saaminen.

Työkykyohjelma

Pääministerin Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt laajan Työkykyohjelman, jonka puitteissa sekä sosiaali- ja terveysministeriö että työ- ja elinkeinoministeriö toteuttavat useita kehittämistoimenpiteitä. Invalidiliitto oli vaikuttamassa siihen, että ohjelma tuli kirjattua hallitusohjelmaan. Työkykyohjelman eri hankkeissa toimeenpannaan niitä asioita, joita Invalidiliittokin on painottanut. 

Tutustu Invalidiliiton mielipidekirjoitukseen "Työllisyyden työkalupakkiin lisää keinoja" ennen hallitusohjelman valmistumista.

Tutustu Invalidiliiton uutiseen Sopivaa työtä kaikille -konseptista hallitusohjelman valmistumisen jälkeen.

Lue myös Invalidiliiton analyysi uuden hallituksen ensimmäisestä budjettiriihestä.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteistä.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteistä.

Työkykyohjelman toimenpiteitä käsitellään säännöllisesti työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmässä 2 (palvelut, etuudet ja osallisuus), jossa mukana ovat myös Vammaisfoorumin edustajat. Toinen edustajista tulee Invalidiliitosta. Myös muut hallituksen työllisyystoimenpiteet käsitellään kyseisessä alatyöryhmässä.

Lisäksi Invalidiliitto on mukana Vammaisfoorumin edustajana valtion erityistehtäväyhtiön Työkanava Oy:n ohjausryhmässä sekä hankinnoilla työllistämisen vauhdittamisen johtoryhmässä.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisen kehittäminen

Vammaisfoorumi sai vuonna 2018 paikan sosiaali- ja terveysministeriön kolmikantaiseen työryhmään, joka pohti työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen joustavampaa yhteensovittamista. Invalidiliitto on edustanut Vammaisfoorumia kyseisessä työryhmässä.  Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisesta on käytetty ilmaisua "lineaarinen malli". Työryhmän työ on jatkunut vuoteen 2022, jolloin hallituksen esityksen on tarkoitus edetä eduskuntaan syksyllä.

Jatkuvan oppimisen uudistus

Pääministeri Marinin hallitus on käynnistänyt jatkuvan oppimisen uudistamisen. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan erityisesti työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.  Vammaisilla ihmisillä tulee olla myös mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja kouluttautua. Invalidilitto on osallistunut jatkuvan oppimisen sidosryhmätilaisuuksiin.

Tutustu jatkuvan oppimisen uudistukseen.

Tutustu Invalidiliiton lausuntoon korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmasta.

Lue lisää Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta.

Itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden edistäminen

Valtioneuvosto teki vuonna 2017 selvityksen vammaisten henkilöiden yrittäjyydestä. Yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli Kelan elinkeinotuen kehittäminen. Invalidiliitto suunnitteli yhdessä Kelan ammatillisen tiimin ja Suomen Vammaisyrittäjien kanssa kyselyn elinkeinotukeen ja kuntoutukseen liittyen, kyselyn tulosten perusteella Kela tulee järjestämään Kiila-kuntoutusta syksystä 2022 alkaen vammaisille ja pitkäaikaissairaille yrittäjille. 

Tutustu Invalidiliiton uutiseen yrittäjille suunnatusta Kelan kuntoutuksesta.

Lue lisää selvityksestä Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki.

Invalidiliitto on edustettuna vammaisten yrittäjien ammattitutkinnon ohjausryhmässä. Careerian toteuttamassa koulutuksessa on parhaillaan haku päällä ja seuraava vuosikurssi aloittaa opinnot 5.9.2022.

Tutustu vammaisten yrittäjyyden ammattitutkintoon

Sopivaa työtä kaikille

Invalidiliitto edistää Sopivaa työtä kaikille -ajattelutapaa, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Vaikka ihmisellä olisi jokin haaste – sairaus, vamma tai muu este – jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki löytyvät. Tältä sivulta löydät tietoa sopivien työtehtävien keikkatyöalustasta sekä havainnoistamme Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennusten kokemuksista.