Nuori autonasentaja työssä. Kuvituskuva.
Työllisyysasiantuntijoidemme työhön kuuluu vammaisten ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen valtakunnallinen vaikuttamistyö. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.

Vammaisten nuorten koulutusmahdollisuuksia ja työllistymistä on tuettava monin eri keinoin. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.

Vammaisten ihmisten koulutus – ja työllistämispalveluiden parantaminen edellyttää monialaista yhteistyötä sekä rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia. Nuorten työelämään pääsemisessä ratkaiseva askel on opiskelujen jälkeisen ensimmäisen työpaikan saaminen.

Työllisyyspalvelumme antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koulutukseen, työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Sopivaa työtä kaikille

Invalidiliitto edistää Sopivaa työtä kaikille -ajattelutapaa, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä. Vaikka ihmisellä olisi jokin haaste – sairaus, vamma tai muu este – jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki löytyvät. Työssäkäynnin mahdollisuus on jokaiselle työhön kykenevälle ja motivoituneelle ihmiselle tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi.