Kuvakollaasi ihmisten kuvista. Kuvituskuva.
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Invalidiliitossa on

  • 27 000 henkilöjäsentä
  • 145 jäsenyhdistystä
  • 2 500 työntekijää (konserni)

Invalidiliitto ry:n kokonaistuotto 20,3 milj. euroa (2020)
Invalidiliitto-konsernin kokonaistuotto 146,3 milj. euroa (2020)

Kohti yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea

Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Arvomme ovat

  • ihmisarvo
  • luotettavuus
  • rohkeus
  • avoimuus
  • uudistuminen

Invalidiliiton strategia

Invalidiliiton strategia ja eettiset periaatteet (PDF)

Organisaatio

organisaatiokaavio

Invalidiliiton vuosi 2020 -julkaisu

Katso mitä liitossa vuonna 2020 tapahtui.
Invalidiliiton vuosi 2020 -Julkaisu (e-julkaisu) 

kuvituskuva.

Invalidiliiton talous 2020

Invalidiliiton kulut ja tuotot kaaviona

Invalidiliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (PDF)
Invalidiliiton tilintarkastuskertomus 2020 (PDF)

Työn lähtökohdat

Tutustu Invalidiliiton sääntöihin.
Tutustu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen.

Päättävät elimet: liittovaltuusto ja -hallitus

Liittovaltuusto on Invalidiliiton korkein päättävä elin. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Liittovaltuusto puolestaan valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. 

Invalidiliiton liittovaltuusto 2018-2021.

Invalidiliiton liittohallitus 2018-2021.

Jäsenyhdistykset ja aluetoiminta

Invalidiliittoon kuuluu 145 jäsenyhdistyksen kautta noin 27 000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä 124 on paikallisia tai alueellisia yhdistyksiä. Lisäksi liittoon kuuluu 15 valtakunnallista harvinaisyhdistystä ja kuusi muuta valtakunnallista yhdistystä. Valtakunnallisesti Invalidiliiton yhdistystoiminta on jaettu kahdeksaan alueeseen, joista kolmessa on myös ruotsinkielistä toimintaa. Suurin osa invalidiyhdistyksistä on Suomen Paralympiakomitean jäseniä.

Jäsenyhdistysten yhteystiedot.

Lue lisää Invalidiliiton yhdistystoiminnasta.

Invalidiliiton yhdistykset karttakuvana

Osakeyhtiöt

Oy Mobility Finland Ab on Invalidiliiton kokonaan omistama hallinnollinen yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa liiton tytäryhtiöille yhteisiä palveluja kuten tietojärjestelmiä ja kirjanpitoa. Mobility Finlandin tytäryhtiöitä ovat Validia Oy, Lapin Kuntoutus Oy, Ammattiopisto Spesia Oy sekä kannatustuotteita markkinoiva Invatieto Oy. 

Lue lisää Validia Oy:stä.

Lue lisää Lapin Kuntoutus Oy:stä.

Lue lisää Ammattiopisto Spesiasta.