kuvakollaasi ihmisten kuvista

Organisaatio

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Invalidiliitossa on

  • 30 000 henkilöjäsentä
  • 144 jäsenyhdistystä
  • 2 500 työntekijää (konserni)

Invalidiliitto ry:n kokonaistuotto 20,4 milj. euroa (2019)
Invalidiliitto-konsernin kokonaistuotto 146,2 milj. euroa (2019)

Kohti yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea

Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Arvomme ovat

  • ihmisarvo
  • luotettavuus
  • rohkeus
  • avoimuus
  • uudistuminen

Invalidiliiton strategia

Lue Invalidiliiton strategia 2019-2022

Asiakaslupaus

Lupaamme ensiluokkaisia ja yksilöllisiä palveluita sekä toimintaa. Tarjoamme mahdollisuuksia, tietoa, toivoa ja tukea eri elämänvaiheissa.

Avainasemassa on osaava ja palveluhenkinen henkilöstömme. Meillä jäsenistön kokemusperäinen asiantuntemus kuuluu.

Kerro tarpeesi.

Organisaatio

Invalidiliiton organisaatiokaavio

Invalidiliitto ry:n talous- ja henkilöstöluvut

Invalidiliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Vuosikertomus 2019

Työn lähtökohdat

Invalidiliiton säännöt
Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Päättävät elimet: liittovaltuusto ja -hallitus

Liittovaltuusto on Invalidiliiton korkein päättävä elin. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Liittovaltuusto puolestaan valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. 

Liittovaltuusto  ja liittohallitus  2018 - 2021

Jäsenyhdistykset ja aluetoiminta

Invalidiliittoon kuuluu 144 jäsenyhdistyksen kautta noin 30 000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä 124 on paikallisia tai alueellisia yhdistyksiä. Lisäksi liittoon kuuluu 14 valtakunnallista harvinaisyhdistystä ja kuusi muuta valtakunnallista yhdistystä. Valtakunnallisesti Invalidiliiton yhdistystoiminta on jaettu kahdeksaan alueeseen, joista kolmessa on myös ruotsinkielistä toimintaa. Suurin osa invalidiyhdistyksistä on Suomen Paralympiakomitean jäseniä.

Jäsenyhdistysten yhteystiedot
Lue lisää yhdistystoiminnasta

Osakeyhtiöt

Oy Mobility Finland Ab on Invalidiliiton kokonaan omistama hallinnollinen yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa liiton tytäryhtiöille yhteisiä palveluja kuten tietojärjestelmiä ja kirjanpitoa. Mobility Finlandin tytäryhtiöitä ovat Validia OyLapin Kuntoutus Oy, Ammattiopisto Spesia Oy sekä kannatustuotteita markkinoiva Invatieto Oy.