Organisaatio

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Invalidiliitossa on

  • 30 000 henkilöjäsentä
  • 146 jäsenyhdistystä
  • 2 500 työntekijää.

Invalidiliitto ry:n kokonaistuotto 40 miljoonaa euroa (2017)
Invalidiliitto-konsernin kokonaistuotto 142 miljoonaa euroa (2017)

Kohti yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea

Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Arvomme ovat

  • ihmisarvo
  • luotettavuus
  • rohkeus
  • avoimuus
  • uudistuminen

Asiakaslupaus

Lupaamme ensiluokkaisia ja yksilöllisiä palveluita sekä toimintaa. Tarjoamme mahdollisuuksia, tietoa, toivoa ja tukea eri elämänvaiheissa.

Avainasemassa on osaava ja palveluhenkinen henkilöstömme. Meillä jäsenistön kokemusperäinen asiantuntemus kuuluu.

Kerro tarpeesi.

Organisaatio

kuva organisaatiokaaviosta

Vuosikertomus 2017

Invalidiliitto ry:n talous- ja henkilöstöluvut

 

Työn lähtökohdat

Invalidiliiton säännöt
Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Päättävät elimet: liittovaltuusto ja -hallitus

Liittovaltuusto on Invalidiliiton korkein päättävä elin. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Liittovaltuusto puolestaan valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. 

Liittovaltuusto  ja liittohallitus  2018 - 2021

Jäsenyhdistykset ja aluetoiminta

Invalidiliittoon kuuluu 146 jäsenyhdistyksen kautta noin 30 000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä 128 on paikallisia ja 14 diagnoosipohjaisia. Lisäksi liittoon kuuluu neljä valtakunnallista fyysisesti vammaisten ihmisten muodostamaa yhdistystä. Valtakunnallisesti Invalidiliiton toiminta on jaettu kahdeksaan suomenkieliseen ja kahteen ruotsinkieliseen alueeseen. 
Suurin osa invalidiyhdistyksistä on Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäseniä.

Jäsenyhdistysten yhteystiedot
Lue lisää yhdistystoiminnasta

Ammattiopisto Spesia

Oppilaitosta ylläpitää Ammattiopisto Spesia Oy,  jonka omistavat Invalidiliitto ry ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr.  Bovallius on järjestänyt ammatillista koulutusta  vuodesta 1905 alkaen ja Invalidiliitto vuodesta 1942.

Lue lisää Spesiasta

Osakeyhtiöt

Oy Mobility Finland Ab on Invalidiliiton kokonaan omistama hallinnollinen yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa liiton tytäryhtiöille yhteisiä palveluja kuten tietojärjestelmiä ja kirjanpitoa. Mobility Finlandin tytäryhtiöitä ovat Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Validia Asuminen)Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia Kuntoutus)Lapin Kuntoutus Oy  sekä kannatustuotteita markkinoiva Invatieto Oy. 

Lue lisää Validia Kuntoutuksesta 
Lue lisää Validia Asumisesta

Validia Kuntoutus

Validia Kuntoutus (Invalidiliiton Kuntoutus Oy) on kotimainen kuntoutuksen asiantuntija. Toteutamme yksilöllistä tarpeet huomioivaa, moniammatillista ja tutkimustietoon perustuvaa kuntoutusta yli 60 vuoden kokemuksella.

Olemme edelläkävijöitä vaikeavammaisten kuntoutuksessa ja neurologisessa kuntoutuksessa. Lisäksi tarjoamme avoterapiapalveluita.

Olemme osa Invalidiliitto-konsernia ja aikaisemmin tunnettu Käpylän kuntoutuskeskuksen nimellä. Validialla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Validia Asuminen

Validia Asuminen on arvokkaan elämän rakentaja. Toteutamme laadukkaita asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille, jotta jokainen voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Panostamme hyvän asiakaskokemuksen ja asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen. 

Olemme vastuullinen, täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. Eettinen taustamme näkyy ystävällisenä ja asiakaskeskeisenä työkulttuurina. Olemme alan kärkiasiantuntija jo lähes 50 vuoden kokemuksella. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt meille Yhteiskunnallinen yritys -merkin.