Organisaatio

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Invalidiliitossa on

  • 30 000 henkilöjäsentä
  • 146 jäsenyhdistystä
  • 2 500 työntekijää.

Invalidiliitto ry:n kokonaistuotto 40 miljoonaa euroa (2017)
Invalidiliitto-konsernin kokonaistuotto 142 miljoonaa euroa (2017)

Kohti yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea

Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Arvomme ovat

  • ihmisarvo
  • luotettavuus
  • rohkeus
  • avoimuus
  • uudistuminen

Asiakaslupaus

Lupaamme ensiluokkaisia ja yksilöllisiä palveluita sekä toimintaa. Tarjoamme mahdollisuuksia, tietoa, toivoa ja tukea eri elämänvaiheissa.

Avainasemassa on osaava ja palveluhenkinen henkilöstömme. Meillä jäsenistön kokemusperäinen asiantuntemus kuuluu.

Kerro tarpeesi.

Organisaatio

Vuosikertomus 2017

Invalidiliitto ry:n talous- ja henkilöstöluvut

 

Työn lähtökohdat

Invalidiliiton säännöt
Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Päättävät elimet: liittovaltuusto ja -hallitus

Liittovaltuusto on Invalidiliiton korkein päättävä elin. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Liittovaltuusto puolestaan valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. 

Liittovaltuusto  ja liittohallitus  2018 - 2021

Jäsenyhdistykset ja aluetoiminta

Invalidiliittoon kuuluu 150 jäsenyhdistyksen kautta noin 30 000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä 132 on paikallisia ja 14 diagnoosipohjaisia. Lisäksi liittoon kuuluu neljä valtakunnallista fyysisesti vammaisten ihmisten muodostamaa yhdistystä. Valtakunnallisesti Invalidiliiton toiminta on jaettu kahdeksaan suomenkieliseen ja kahteen ruotsinkieliseen alueeseen. 
Suurin osa invalidiyhdistyksistä on Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäseniä.

Jäsenyhdistysten yhteystiedot
Lue lisää yhdistystoiminnasta

Validia Ammattiopisto

Validia Ammattiopisto on Invalidiliiton omistama erityisoppilaitos, joka sijaitsee Järvenpäässä.

Lue lisää Validia Ammattiopistosta

Osakeyhtiöt

Oy Mobility Finland Ab on Invalidiliiton kokonaan omistama hallinnollinen yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa liiton tytäryhtiöille yhteisiä palveluja kuten tietojärjestelmiä ja kirjanpitoa. Mobility Finlandin tytäryhtiöitä ovat Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Validia Asuminen)Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia Kuntoutus)Lapin Kuntoutus Oy  sekä kannatustuotteita markkinoiva Invatieto Oy. 

Lue lisää Validia Kuntoutuksesta 
Lue lisää Validia Asumisesta

Validia Kuntoutus

Validia Kuntoutus (Invalidiliiton Kuntoutus Oy) on kotimainen kuntoutuksen huippuasiantuntija. Toteutamme yksilöllistä tarpeet huomioivaa, moniammatillista ja tutkimustietoon perustuvaa kuntoutusta yli 60 vuoden kokemuksella.

Validia Asuminen

Tarjoamme asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Toimimme 1 500 ammattilaisen voimin yli 20 paikkakunnalla ympäri Suomea. Kokonaan kotimainen Validia Asuminen on yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.