Kuvakollaasi ihmisten kuvista. Kuvituskuva.
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Invalidiliitossa on

  • 23 000 henkilöjäsentä
  • 141 jäsenyhdistystä
  • 88 työntekijää (Invalidiliitto ry)
  • 2 500 työntekijää (konserni)

Invalidiliitto ry:n kokonaistuotto 20,3 milj. euroa (2020)
Invalidiliitto-konsernin kokonaistuotto 146,3 milj. euroa (2020)

Kohti yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea

Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Arvomme ovat

  • ihmisarvo
  • luotettavuus
  • rohkeus
  • avoimuus
  • uudistuminen

Invalidiliiton strategia

Invalidiliiton strategia ja eettiset periaatteet 2023-2026 (PDF)

kuva Invalidiliiton strategiasta

Organisaatio

Invalidiliiton organisaatio 2024

Vastuullisuusohjelma

Tästä pääset tutustumaan Invalidiliiton vastuullisuusohjelman tavoitteisiin.

kuvituskuva.

 

Invalidiliiton vuosi 2023 -julkaisu

Katso mitä liitossa vuonna 2023 tapahtui.
Invalidiliiton vuosi 2023 -julkaisu (e-julkaisu)

IL vuosikertomus 2023

Mainetutkimus 2020
 

kuvituskuva.

T-Median toteuttaman Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan Invalidiliiton maine ja suuren yleisön luottamus liittoamme kohtaan on entisestään parantunut. 

Invalidiliiton maine tutkittiin samanaikaisesti useiden muiden sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa. Tutkimus toteutettiin 23.3.-5.4.2020 ja kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset. Kysymyksissä on käytetty viisiportaista arviointiasteikkoa, ja arvioista on laskettu keskiarvot. Invalidiliiton tulos oli nyt tehdyssä tutkimuksessa 3.61, kun se edeltävässä mittauksessa oli 3.46 (3.50-3.99 = hyvä tulos). Parannusta on tapahtunut kaikissa maineen osa-alueissa. Niistä suuri yleisö pitää parhaimpana vastuullisuutta (3.79). Muut osa-alueet ovat vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, hallinto, johto, talous, innovaatiot ja työpaikka.

Maineen vahvistuessa myös liiton nauttiman sidosryhmätuen taso on noussut ylittäen nyt hyvän rajan. Sidosryhmätuen osa-alueita ovat luottamus, kriisiherkkyys, investoiminen, ostaminen, työn hakeminen ja suositteleminen. Korkeimmat arviot vastaajat antoivat Invalidiliitolle luottamuksen (3.73) ja suosittelun (3.72) osalta. Myös ostohalukkuus sekä tuki kriisitilanteissa ovat kasvaneet.

Invalidiliiton talous 2022

Invalidiliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 (PDF)

Työn lähtökohdat

Tutustu Invalidiliiton sääntöihin.
Tutustu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen.

Päättävät elimet: liittovaltuusto ja -hallitus

Liittovaltuusto on Invalidiliiton korkein päättävä elin. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Liittovaltuusto puolestaan valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. 

Invalidiliiton liittovaltuusto

Invalidiliiton liittohallitus 

Jäsenyhdistykset ja aluetoiminta

Invalidiliittoon kuuluu 143 jäsenyhdistyksen kautta noin 25 000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä 122 on paikallisia tai alueellisia yhdistyksiä. Lisäksi liittoon kuuluu 15 valtakunnallista harvinaisyhdistystä ja kuusi muuta valtakunnallista yhdistystä. Valtakunnallisesti Invalidiliiton yhdistystoiminta on jaettu kahdeksaan alueeseen, joista kolmessa on myös ruotsinkielistä toimintaa. Suurin osa invalidiyhdistyksistä on Suomen Paralympiakomitean jäseniä.

Jäsenyhdistysten yhteystiedot.

Lue lisää Invalidiliiton yhdistystoiminnasta.

Osakeyhtiöt

Oy Mobility Finland Ab on Invalidiliiton kokonaan omistama hallinnollinen yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa liiton tytäryhtiöille yhteisiä palveluja kuten tietojärjestelmiä ja kirjanpitoa. Mobility Finlandin tytäryhtiöitä ovat Validia Oy, Lapin Kuntoutus Oy, Ammattiopisto Spesia Oy sekä kannatustuotteita markkinoiva Invatieto Oy. 

Lue lisää Validia Oy:stä.

Lue lisää Lapin Kuntoutus Oy:stä.

Lue lisää Ammattiopisto Spesiasta.