Nuori mies töissä Varustelekan varastossa. Kuvituskuva.
Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Mahdollisuuksia työmarkkinoilla parantavat oikein valittu koulutus ja työ, työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti ja riittävä osaaminen. On tärkeää, että työ, työvälineet ja työympäristö suunnitellaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia, tarpeita ja mahdollisuuksia. Työllistymiseen on saatavilla myös tukea TE-palveluista, Kelasta sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöiltä.

TE-palvelujen tuki

TE-palvelut tai joillakin alueilla kunta tarjoaa työllistymisen tuen palveluita. Esimerkiksi työkykykoordinaattori etsii sopivia palveluja ja muita ratkaisuja, jotta työllistyminen tai työelämässä pysyminen olisi mahdollista. Työhönvalmentaja voi auttaa sopivan työpaikan etsimisessä. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti TE-palvelujen verkkopalvelussa tai käymällä TE-toimistossa.

Työnantajalle suunnattuja taloudellisia tukimuotoja ovat mahdolliseen alentuneeseen tuottavuuteen tarkoitettu palkkatuki ja kohtuullisten mukautusten tekemiseen tarkoitettu työolosuhteiden järjestelytuki. Työnhakijan on osoitettava esim. lääkärintodistuksella työvoimaviranomaiselle, että on palkkatukeen oikeutettu vamma tai sairaus, joka vaikuttaa työtehtävässä suoriutumiseen.  TE-toimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea joko työvälineisiin tai työpaikalla tehtäviin muutostöihin (esim. esteetön wc, sähköinen ovenavaus, sisääntuloluiska pyörätuolille) tai toisen henkilön työtehtävissä antaman avun kompensointiin​.  

Työmarkkinatorilta löytyy kootusti tietoa vamman tai sairauden vaikutuksista työkykyyn ja työllistymisen tuen palveluista.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tukee opintoihin ja työelämään suuntaamista sekä työelämässä pysymistä. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa kuntoutusta (työkokeilu ja työhönvalmennus), koulutusta, töissä tai opiskelussa tarvittavia apuvälineitä tai tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen.

Ammatillista kuntoutusta järjestää opiskelijoille, työttömille, lyhyen työuran tehneille ja ammatinvaihtajille Kela. Pidempään työelämässä olleiden ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa yleensä oma työeläkelaitos. Tapaturmaisesti vammautuneiden ja ammattitautiin sairastuneiden henkilöiden ammatillista kuntoutusta järjestävät vakuutusyhtiöt. 

Kelan sivustolta löytyy kattavasti tietoa ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Järjestöjen tuki

Invalidiliiton asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen ja itsensä työllistämiseen liittyvissä asioissa. Asiantuntijoilta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa opiskeluun ja työelämään liittyvistä oikeuksista, palveluista ja etuuksista.

Koostettua tietoa löytyy myös eri järjestöjen kokoamasta Sosiaaliturvaopas -sivustosta.

Usealla vammaisjärjestöllä on tarjolla työllistymisen tuen palveluita. Eri järjestöjen työelämäpalvelujen yhteystiedot löytyvät verkkoesitteestä.

Työnvälityksen alustat

TE-palvelujen sivusto on siirtymässä Työmarkkinatorille, jota on kehitetty uudenlaiseksi työn ja tekijöiden kohtaamispaikaksi. Sivustolla voi luoda oman työnhakuprofiilin. Siirry Työmarkkinatorille.

Henkilöstövuokrausyritysten lisäksi on erilaisia alustoja, joiden kautta voi etsiä töitä. Invalidiliitto on kehittänyt vammaisille ja osatyökykyisille suunnatun Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalustan. 

Esteettä töihin -sivusto

Esteettä töihin -sivustolla on vinkkejä työnhakuun, tietoa työyhteisön monimuotoisuudesta ja saatavilla olevista tukimuodoista sekä tukea kannustavaan uraohjaukseen. Jokaisessa osiossa on myös videoesimerkkejä työelämään siirtymisestä ja onnistuneista työllistymisratkaisuista. Siirry Esteettä töihin -sivustolle.

Yrittäjänä on osallisena yhteiskunnassa

Sinikka Winqvist 13.12.2018
Osatyökykyisten työllisyydestä on puhuttu paljon tällä hallituskaudella.