Matkakeskus, terminaali ja matkustajainformaatio
Jotta matkustaminen olisi mahdollisimman esteetöntä, täytyy kaikkien matkan vaiheiden olla esteettömiä.

Matkakeskus ja terminaali

Yleensä matkakeskukset ja terminaalit ovat esteettömiä ja helppokulkuisia, jotta suuret ihmisvirrat kulkevat ja toimivat tiloissa mahdollisimman vaivattomasti. Matkakeskuksessa ja terminaalissa täytyy kaikkien matkan vaiheiden olla esteettömiä. Tämä tarkoittaa saapumista, siirtymistä tilaan, oheistoimintoja, odotustiloja, siirtymistä kulkuneuvoon, kulkuneuvosta poistumista ja jatkoyhteyksiä.

Matkakeskusten ja terminaalien pääsisäänkäyntien läheisyydessä on yleensä esteettömiä pysäköintipaikkoja ja sisäänkäyntien läheisyyteen on mahdollista pysähtyä. Reitin pysähtymispaikoilta sisäänkäynnille täytyy olla esteetön.

Matkustajaterminaalien säädökset

Matkakeskuksia ja terminaaleja koskevista vaatimuksista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä.

 

Lisätietoja


Lahden Matkakeskus
Tikkurilan matkakeskus

 

 

 

 

Matkustajainformaatio

Matkustaja tarvitsee tietoa matkansa kaikissa vaiheissa. Tietoa tarvitaan terminaaleissa, pysäkeillä ja kulkuneuvoissa sekä jo etukäteen matkoja suunnitellessa ja varatessa.

Informaatiota täytyy jakaa usealla tavalla niin, että se on kaikkien saatavilla. Näkö- ja kuulovammaiset henkilöt täytyy huomioida erityisesti. Tietoa matkaan sisältyvistä esteettömistä palveluista pitää olla erikseen saatavilla. Informaation täytyy olla ymmärrettävää.

Poikkeustilanteista pitää tiedottaa sähköisten palvelujen kautta asema- ja laiturialueella. Näissä tilanteissa on erityisesti huomioitava henkilöt, joiden kuulo- tai näköaisti on heikentynyt. Kuulutusten lisäksi täytyy käyttää visuaalista informaatiota (näyttöpäätteitä, infotauluja jne.).

Lisätietoa
Väylävirasto (matkustajainformaatio)
Aikataulu- ja infonäytöt
Helsingin seudun liikenteen Reittiopas

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa