Asunto

Asunto

Esteettömät ratkaisut asunnossa ja asunnon tilojen muunneltavuus mahdollistavat sen, että siinä voi asua myös elämäntilanteiden muuttuessa. Asunnon esteettömyys on toimivuutta, joka koostuu muun muassa turhien tasoerojen välttämisestä, riittävän leveistä oviaukoista, esteettömästä wc- ja pesutilasta, riittävän suuresta eteistilasta sekä keittiöstä, jossa pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjäkin pystyy toimimaan.  

Asuntoja koskevista vaatimuksista säädetään ympäristöministeriön asetuksissa asuin-, majoitus- ja työtiloista sekä rakennuksen esteettömyydestä

Mobiilisovellus asuinkerrostalojen esteettömyyden itsearviointiin 

Palvelu- ja tuetun asumisen wc- ja pesutila

Palveluasumiseen ja liikkumis- ja toimimisesteisten tuettuun asumiseen tarkoitettujen asuntojen wc- ja pesutiloissa on väljempi mitoitus kuin tavallisten asuntojen esteettömissä wc- ja pesutiloissa. Riittävän suuri tila helpottaa avustamista sekä toimimista erilaisten pyörällisten apuvälineiden ja nostolaitteiden avulla. Joskus avustamistilanteet vaativat kahta avustajaa. Säilytystilojen määrä, laitteiden, ja varusteiden ominaisuudet määräytyvät kohteen asukkaiden tarpeiden perusteella. Esimerkiksi jos wc- ja pesutilassa käytetään laveria tai henkilönosturia, huomioidaan niiden käytön vaatima tila suunnittelussa.