Ajankohtaista

Uutinen 20.9.2021

Vastaa kyselyyn kuntapolitiikan koulutustoiveista

Oletko mukana kuntapolitiikassa? Haluatko edistää yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea? Invalidiliitto järjestää koulutusta paikallistason vaikuttajille ja toivoo nyt vinkkejä koulutusteemoiksi.

Lausunnot ja kannanotot 16.9.2021

Apuvälinein liikkuvat huomioitu valtion väyläverkon investointiohjelmassa

Eri väestöryhmien tarpeet liikkumisympäristöissä on tunnistettu valtion väyläverkoston investointiohjelmassa. Invalidiliitto antoi asiasta lausunnon Väylävirastolle.

Lausunnot ja kannanotot 15.9.2021

Jokaisella on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Invalidiliitto kannattaa ilmastolakiluonnoksen tavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Nykyinen ilmastolaki on ollut voimassa vuodesta 2015 alkaen, mutta ilmastonmuutoksen nopea eteneminen edellyttää lain uudelleen tarkastelua ja uusien toimenpiteiden tekemistä. Lakiesityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Uutinen 9.9.2021

Puheenaiheena palvelut

Invalidiliitto jatkaa yhteydenpitoa tärkeiden sidosryhmien kanssa koskien vammaispalvelulakiuudistusta. Liiton viesti on, että yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut on taattava kaikille vammaisille ihmisille. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisiin vammoihin tarvitaan erilaisia palveluita.

Uutinen 9.9.2021

Vertaistuki nousi tärkeään rooliin Lapin alueen tapaamisessa Ranualla

Iloista puheensorinaa, kilpailuja, arvontaa, ostoksia, Ranuan historiaa, eläinpuistoon tutustumista ja yhteislaulua – siinä kootusti Ranuan retkipäivän agenda. Vertaistukea ja kasvokkaisia tapaamisia on kaivattu, erityisesti nyt koronan jälkimainingeissa.

Uutinen 3.9.2021

Invalidiliiton terveiset budjettiriiheen

Invalidiliitto toivoo, että budjettiriiheen kokoontuva valtioneuvosto kiinnittää huomiota vammaisten ihmisten oikea-aikaisiin ja riittäviin palveluihin sekä yhteiskunnan esteettömyyteen. Jokainen meistä voi edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta omilla teoillaan ja sanoillaan, mutta konkreettiset palvelut eivät synny ilman euroja.

Uutinen 3.9.2021

Keikkatyöntekijöiden osaaminen näkyviin

Invalidiliitto on mukana Sitran #OsaaminenNäkyviin -somekampanjassa. Haluamme omalta osaltamme tuoda näkyviin Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöntekijöiden osaamista ja tukea heitä oman osaamisen tunnistamisessa ja markkinoinnissa. Invalidiliiton Taloustutkimukselta tilaaman tutkimuksen mukaan eniten yrityksen rekrytointipäätökseen vaikuttavat työnhakijan osaaminen (75 %) ja asenne työhön (69 %).

Uutinen 2.9.2021

Yhteiskunnallista keskustelua tarvitaan elämän loppuvaiheen hoidon kehittämisestä

Elämän loppuvaiheen hoitoa ja saattohoitoa tulee kehittää ja saatavuutta sekä osaamista lisätä. Myös lainsäädäntömuutoksia tarvitaan. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön asettaman elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmän loppuraportista.

Lausunnot ja kannanotot 1.9.2021

Terveydenhuollon palveluiden saatavuus on varmistettava

Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuus tulee turvata. Muun muassa tämän asian Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle monikanavarahoituksen purkamista koskevaan virkamiesselvitykseen.

Uutinen 30.8.2021

Invalidiliitto rekrytoi: henkilöstöpäällikkö

Invalidiliitto etsii henkilöstöpäällikköä rakentamaan arvopohjaisesta työyhteisöstä entistä parempaa työpaikkaa. Saat mahdollisuuden kehittää johtamis- ja henkilöstöpalveluita, joilla varmistamme, että osaamisemme kasvaa ja työyhteisömme voi hyvin.

Uutinen 27.8.2021

Invalidiliitto tapasi ministeri Kiurun

Jokaisella vammaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus yksilöllisen tarpeensa mukaisiin palveluihin. Tämän Invalidiliitto viestitti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) keskustelussa vammaispalvelulain uudistamisesta.

Uutinen 23.8.2021

Itä-Lapin kuntien vammaisneuvostot kehittämisen tiellä

Vammaisneuvostojen toiminnan kehittäminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtaista. Neuvostojen käytännön toimintaa on tarkasteltu Suomessa verrattain vähän. Myös niille tarjottava koulutus on ollut pienimuotoista. Yhteiskunnalliset muutokset voivat tarkoittaa myös vammaisneuvostojen toiminnalle uudenlaisten rakenteiden luomista, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Lausunnot ja kannanotot 23.8.2021

Uusi vammaispalvelulaki ei saa riistää itsemääräämisoikeutta

Vammaispalvelulaki pitää säilyttää vammaisten ihmisten oikeuksien turvaajana. Näin totesi Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen kesäkuussa 2021 vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevissa viimeisissä kuulemistilaisuuksissa.

Uutinen 19.8.2021

Invalidiliitto rekrytoi: Sisällöntuottaja varainhankintaan

Oletko taitava kirjoittaja ja luonteva tiimityöskentelijä? Ymmärrätkö tavoitteita ja tuotat sisältöä tavoitelähtöisesti? Tahdotko työskennellä yhteisössä, jossa omalla työpanoksellasi on todellista merkitystä?

Lausunnot ja kannanotot 18.8.2021

Erityistehtäväyhtiö edistää osatyökykyisten työllistymistä

Invalidiliitto lausui osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta. Suomeen aiotaan perustaa valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä sekä tukea heitä avoimille työmarkkinoille siirtymisissä. Yhtiö aloittaisi toimintansa 2-3 paikkakunnalla vuoden 2022 aikana.

Lausunnot ja kannanotot 13.8.2021

Esteettömyys edistää liikenneturvallisuutta

Invalidiliitto muistutti lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle vammaisten ihmisten yhdenvertaisista tarpeista liikkua samalla tavalla kuin vammattomat ihmiset. Fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten päivittäinen liikkuminen toteutuu oman auton ohella esteetöntä julkista liikennettä tai taksipalveluita käyttäen sekä kevyen liikenteen väylillä hyödyntäen apuvälineitä. Lisäksi liikkumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat liikkumisen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. 

Lausunnot ja kannanotot 11.8.2021

Invalidiliitto ehdottaa korotusta Kelan elinkeinotukeen

Invalidiliitto antoi lausunnon Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksien ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 pykälän muuttamisesta koskien ammatillisena kuntoutuksena myönnettävää elinkeinotukea.

Lausunnot ja kannanotot 6.7.2021

Esteettömiä ja saavutettavia päihdepalveluja

Invalidiliitto otti kantaa Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) suositusluonnokseen huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä. Invalidiliiton mukaan suositusluonnoksesta puuttuvat esteettömät ja saavutettavat päihdepalvelut vammaisille ihmisille.

Uutinen 5.7.2021

Vastaa Invalidiliiton kyselyyn hyvinvointialuevaaleista

Aiotko äänestää tulevissa hyvinvointialuevaaleissa? Kerro mitä asioita toivot Invalidiliiton pitävän esillä hyvinvointialuevaalien alla käytävässä julkisessa keskustelussa! Entä onko omalla hyvinvointialueellasi jotain erityisiä teemoja, joihin toivot Invalidiliiton tarttuvan?

Uutinen 2.7.2021

Invalidiliiton liittovaalien ehdokaslistat julkaistu

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, joka valitaan 5.–19.11.2021 pidettävässä liittoäänestyksessä vuonna 2022 alkavalle nelivuotiskaudelle. Invalidiliiton liittohallitus vahvisti ehdokaslistat 2.7.

Uutinen 1.7.2021

Sote-uudistus hyväksyttiin: palveluiden esteettömyys ja vammaisten osallisuus vahvistuvat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lait on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021. Invalidiliitto on tyytyväinen, että sen ajamat kirjaukset koskien palveluiden esteettömyyttä ja vammaisneuvostojen osallisuutta vahvistuivat vielä viime metreillä eduskuntakäsittelyssä.

Lausunnot ja kannanotot 1.7.2021

Järjestöjen valtionavustuskäytännöt uudistettava pian

Invalidiliitto esittää, että esteettömyys tulee huomioida nykyistä vahvemmin järjestöavustusten myöntämisen kriteerinä. Liitto pitää avustuskäytänteiden yhdenmukaistamista perusteltuna ja kannustaa ripeään etenemiseen asiassa. Nämä asiat liitto nosti esiin järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä koskevassa lausunnossaan.

Uutinen 1.7.2021

Äänestyspaikkojen esteettömyyskysely: ”Ilman avustajaa en olisi päässyt paikalle”

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE keräsi tietoja esteettömyyden toteutumisesta äänestyspaikoilla vuoden 2021 kuntavaaleissa. Esteettömyyskysely oli auki 26.5.–20.6. välisen ajan. Kyselyyn vastasi ennätykselliset 62 henkilöä, vaikka kuntavaaleissa äänestysvilkkaus jäi heikoksi.

Lausunnot ja kannanotot 30.6.2021

Pelastusala edistää yhdenvertaisuutta

Invalidiliitto antoi lausunnon sisäministeriölle pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintasuunnitelmasta. Invalidiliiton mukaan vammaiset ihmiset on huomioitu hyvin toimintaohjelmassa.

Uutinen 29.6.2021

Harvinaista sairautta sairastava muutakin kuin outo kirjainyhdistelmä?

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö järjesti toukokuussa Harvinaisuus identiteettinä -paneelikeskustelun verkossa. Aiheesta oli keskustelemassa kolme eri-ikäistä harvinaisaktiivia Mitro Kivinen, Sara Väisänen ja Tuija Ekegren. Paneelikeskustelun tallenne on katsottavissa I-kanavalla.

Uutinen 23.6.2021

Järjestöjen tekemä neuvontatyö ei voi korvata kuntien antamaa neuvontaa

Kuntien vammaispalveluiden neuvonnassa ja ohjauksessa riittää haasteita. Vammaisia ihmisiä ei aina kuunnella, eivätkä he välttämättä saa tarvitsemiaan yksilöllisiä palveluita. Kunnilla on velvollisuus antaa neuvontaa ja ohjausta. Järjestöt tekevät neuvontatyötä, mutta Invalidiliiton mukaan se ei voi korvata kunnissa tehtävää neuvontaa.

Lausunnot ja kannanotot 22.6.2021

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat yrittäjät mukaan rekrytointitukikokeiluun

Invalidiliitto antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle rekrytointitukikokeilusta. Invalidiliitto kannattaa kokeilua ja esittää, että myös vammaisilla ja pitkäaikaissairailla yrittäjillä olisi mahdollisuus hakeutua kokeiluun positiivisen erityiskohtelun perusteella. Kaikkien samanlainen kohtelu ei käytännössä riitä takaamaan sitä, että yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevilla yrittäjillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet rekrytoida työntekijä.

Uutinen 17.6.2021

Lapin sote-uudistuksessa eivät näy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut

Pohjois-Suomessa toimivat vammais-, potilas- ja omaisjärjestöt esittivät huolensa Lapin sote-valmistelijoille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelujen turvaamiseksi sote-uudistuksen valmistelussa ja tulevalla Lapin hyvinvointialueella.

Uutinen 11.6.2021

Vastaa Invalidiliiton kyselyyn Kelan etäkuntoutuksesta

Kerro miten Kelan etäkuntoutuksena toteutettava vaativa lääkinnällinen kuntoutus on toteutunut sinun kohdallasi.

Lausunnot ja kannanotot 10.6.2021

Invalidiliitto antoi kotiläksyä opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli virkamiestyönä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi muutoksia perusopetuslakiin, ammattikoululakiin ja lukiolakiin. Invalidiliitto antoi tästä lausunnon ministeriölle ja nosti lausunnossaan esille muun muassa sen, että vammaiset lapset ja nuoret pitää huomioida lakiesityksessä nykyistä paremmin.