Ajankohtaista

Uutinen 23.6.2021

Järjestöjen tekemä neuvontatyö ei voi korvata kuntien antamaa neuvontaa

Kuntien vammaispalveluiden neuvonnassa ja ohjauksessa riittää haasteita. Vammaisia ihmisiä ei aina kuunnella, eivätkä he välttämättä saa tarvitsemiaan yksilöllisiä palveluita. Kunnilla on velvollisuus antaa neuvontaa ja ohjausta. Järjestöt tekevät neuvontatyötä, mutta Invalidiliiton mukaan se ei voi korvata kunnissa tehtävää neuvontaa.

Lausunnot ja kannanotot 22.6.2021

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat yrittäjät mukaan rekrytointitukikokeiluun

Invalidiliitto antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle rekrytointitukikokeilusta. Invalidiliitto kannattaa kokeilua ja esittää, että myös vammaisilla ja pitkäaikaissairailla yrittäjillä olisi mahdollisuus hakeutua kokeiluun positiivisen erityiskohtelun perusteella. Kaikkien samanlainen kohtelu ei käytännössä riitä takaamaan sitä, että yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevilla yrittäjillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet rekrytoida työntekijä.

Uutinen 17.6.2021

Lapin sote-uudistuksessa eivät näy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut

Pohjois-Suomessa toimivat vammais-, potilas- ja omaisjärjestöt esittivät huolensa Lapin sote-valmistelijoille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelujen turvaamiseksi sote-uudistuksen valmistelussa ja tulevalla Lapin hyvinvointialueella.

Uutinen 11.6.2021

Vastaa Invalidiliiton kyselyyn Kelan etäkuntoutuksesta

Kerro miten Kelan etäkuntoutuksena toteutettava vaativa lääkinnällinen kuntoutus on toteutunut sinun kohdallasi.

Lausunnot ja kannanotot 10.6.2021

Invalidiliitto antoi kotiläksyä opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli virkamiestyönä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi muutoksia perusopetuslakiin, ammattikoululakiin ja lukiolakiin. Invalidiliitto antoi tästä lausunnon ministeriölle ja nosti lausunnossaan esille muun muassa sen, että vammaiset lapset ja nuoret pitää huomioida lakiesityksessä nykyistä paremmin.

Uutinen 8.6.2021

Nuorten vaalipaneelin tavoitteena yhdenvertaisempi kunta

Invalidiliiton nuoret vaikuttajat järjestivät 29.5. paneelin yhdenvertaisesta ja saavutettavasta kunnasta. Paneelissa oli mukana kuusi kuntavaaliehdokasta kuudesta eri puolueesta: Selinä Nera (Vihr.) Turku, Katja Saarinen (SDP) Espoo, Riikka Saastamoinen (Kok.) Jyväskylä, Mikko Hietala (Vas.) Joensuu, Santeri Ala-Röyskö (Kesk.) Lahti sekä Annika Lyytikäinen (KD) Kouvola.

Uutinen 7.6.2021

Kuntapolitiikalla yhdenvertaista palvelua kaikille 

Invalidiliiton järjestöasiantuntijat nostavat esiin mielipidekirjoituksissaan vammaisten ihmisten palvelut kunnissa. Kuntavaalien jälkeen kuntien valtuustoihin valitut ihmiset hoitavat yhdessä kunnassa asuvien ihmisten asioita: sitä että palvelut toimivat ihan jokaiselle.

Uutinen 7.6.2021

Hyvä palvelu raiteilla turvaa yhdenvertaisen liikkumisen myös vammaisille

Vammaisilla ihmisillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus käyttää niin lähijunaliikenteen palveluita kuin kulkea pitempiäkin junamatkoja. Esteetön julkinen liikenne on avainasemassa tämän varmistamisessa.

Uutinen 4.6.2021

Invalidiliitto ja YPK-merkki mukana UD2021-konferenssissa

Invalidiliitto on yhteistyökumppanina tämän vuoden Universal Design 2021 -konferenssissa 9. - 11.6.2021. Esteettömyyskeskus ESKE pitää konferenssissa puheenvuoron Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkistä, jonka avulla Invalidiliitto haluaa kannustaa kaikkia palveluntarjoajia kehittämään palvelunsa esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Uutinen 3.6.2021

Jokaisen kunnan tulisi laatia esteettömyys­suunnitelma

Kunta, joka huomioi kaikkien kuntalaisten yksilölliset tarpeet, on hyvä paikka elää.

Uutinen 2.6.2021

Pitkäkestoista kuntavaalivaikuttamista

Reilusti yli vuoden verran on Invalidiliitossa valmistauduttu kuntavaaleihin. Liitto on tuonut vammaispoliittisia teemoja niin ehdokkaiden tietoon kuin julkiseen keskusteluunkin.

Uutinen 2.6.2021

Kuntapäättäjillä paljon mahdollisuuksia vaikuttaa

On tärkeää, että kuntapäättäjät tietävät, miten voivat edistää vammaisten ihmisten hyvinvointia kuntatasolla. Invalidiliitto tarjosi tähän apua järjestämällä toukokuussa kaikille kuntavaaliehdokkaille avoimen koulutuksen.

Lausunnot ja kannanotot 1.6.2021

Pelastuslain uudistustyö on käynnistynyt

Invalidiliitto antoi sisäministeriölle lausunnon pelastuslain uudistamisesta. Invalidiliitto korosti lausunnossaan vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta pelastuspalveluihin.

Uutinen 31.5.2021

Vammaisneuvostoissa vaikutetaan vammaisille tärkeisiin kunta-asioihin

Kuntavaalien jälkeen kunnissa valitaan jäsenet muun muassa vammaisneuvostoihin. Vammaisneuvostoissa käsitellään vammaisia koskevia kunta-asioita ja on tärkeää, että ne otetaan aidoksi osaksi kunnallista päätöksentekoa.

Uutinen 31.5.2021

Avustamisen lisämaksut taksiliikenteessä selkiintyvät

Vammaisten ihmisten taksimatkojen hinnat ja heille tarjottavat lisäpalvelut on ilmoitettava jatkossa selkeästi. Tämä parantaa vammaisten kuluttajien asemaa ja hintatietoisuutta. Muutokset perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykseen, johon Invalidiliitto oli vahvasti vaikuttamassa.

Uutinen 28.5.2021

Apulaisoikeusasiamies: Koronarokotusjärjestystä tarkistettava henkilökohtaisten avustajien kohdalla

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo lausunnossaan koronarokottamisjärjestyksestä, että vammaisten henkilökohtaisen avun tehtävissä työskentelevien rokotusjärjestystä olisi pitänyt tarkistaa ja että lainsäädäntöä tulee tältä osin täydentää. Invalidiliitto on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä tammikuusta 2021 alkaen tämän asian eteen. Invalidiliitto aikoo seurata, että lainsäädäntöä tarkistetaan apulaisoikeusasiamiehen vaatimuksen mukaisesti.

Uutinen 27.5.2021

Invalidiliitto lausui Kouvolan vammaispoliittisesta ohjelmasta vuosille 2021-2025 

Invalidiliitto katsoo, että kattava vammaispoliittinen ohjelma varmistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja aseman vahvistamisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja toimijoina. 

Lausunnot ja kannanotot 26.5.2021

Aitoa osallisuutta lisää lyhytaikaiseen hoitoon ja päiväaikaiseen toimintaan

Vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 19.5.2021 kolmanteen kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat vammaispalvelulain mukaiset lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta. Kuulemistilaisuudessa Invalidiliitto nosti esiin sen, että lyhytaikaisen huolenpidon eli hoidon ja päiväaikaisen toiminnan lähtökohtana on oltava vammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet.

Uutinen 26.5.2021

Anna palautetta äänestyspaikkojen esteettömyydestä

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE kerää tietoja esteettömyyden toteutumisesta äänestyspaikoilla vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Uutinen 25.5.2021

Vammaisten lasten oikeudet esillä kehitysvammahuollon yhteistyöpäivillä

Invalidiliitto osallistui Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämille kehitysvammahuollon yhteistyöpäiville eli AVI-päiville. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia asioita vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tilanteista niin valvonnan havaintojen kuin lainsäädännön näkökulmasta.

Uutinen 21.5.2021

Helppo liikkua -viikkoon osallistuttiin aktiivisesti ympäri Suomea

Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -viikkoa vietettiin 17. – 23.5.2021. Tänä vuonna teemana oli esteetön pysäköinti ja esteettömien pysäköintipaikkojen luvanvarainen käyttö. Suuri kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille yhdistyksille ja K-ryhmälle!

Uutinen 20.5.2021

Kuntavaaleissa voit äänestää myös kotona

Kesäkuun kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Muistathan, että voit ilmoittautua kotiäänestykseen, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Uutinen 18.5.2021

Invalidiliitto rekrytoi: Esteettömyysasiantuntija

Hei sinä uudesta innostuva, erinomaiset yhteistyötaidot omaava esteettömyysalan ammattilainen – meistä olisi hienoa kuulla juuri sinusta!

Uutinen 18.5.2021

Yhdistysneuvojat kokoontuivat jakamaan työn onnistumisia ja haasteita

Invalidiliiton jäsenyhdistykset tekevät omalla alueellaan perustehtävänsä mukaisesti neuvontatyötä. Yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset neuvojat neuvovat ja opastavat jäseniään vammaisuutta koskevissa asioissa.

Uutinen 18.5.2021

Kotiinkuljetuspalvelut lisäävät yhdenvertaisuutta – kuljettajien toiminnassa vielä parantamisen varaa

Korona-aikana ruuan ja tavaroiden kotiinkuljetus on lisääntynyt. Monet ravintolat ovat listautuneet kotiinkuljetuspalveluihin kiristyneiden aukiolorajoitusten vuoksi, mikä on toisaalta parantanut kotiin tilattavien palveluiden tarjontaa. Tämä on yhdenvertaisen palvelun näkökulmasta hyvä asia, mutta kuljettajien ajo- ja pysäköintikäyttäytymisessä olisi vielä toivomisen varaa.

Uutinen 14.5.2021

Helppo liikkua -viikolla muistutetaan esteettömästä pysäköinnistä

Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -viikkoa vietetään 17. – 23.5.2021. Tänä vuonna teemana on esteetön pysäköinti ja esteettömien pysäköintipaikkojen luvanvarainen käyttö. Kampanjan avulla pyritään helpottamaan eri tavoilla liikkuvien ihmisten päivittäistä asiointia, kuten kaupassa käyntiä.

Uutinen 14.5.2021

Kannustamme vammaisia henkilöitä vastaamaan kyselyyn kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta

Kaikilla on oikeus koskemattomuuteen, mutta selvitysten mukaan vammaiset henkilöt kokevat enemmän väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa kuin valtaväestö. Mutta kuinka paljon ja millaista väkivaltaa? Ja mitä tilanteelle voisi tehdä? Tutkittua tietoa on liian vähän ja tämän takia jokaisen vammaisen henkilön vastaus kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta on tärkeä.

Lausunnot ja kannanotot 12.5.2021

Kohti yhdenvertaisempaa korkeakoulutusta

Invalidiliitto antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi. Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan esiin käytettävän termistön, jonka tulisi olla yhdenmukaista eri hallinnonaloilla sekä yhteistyön vammaisjärjestöjen kanssa.

Uutinen 11.5.2021

Kokemustoimijuus tuo osallisuutta ja uusia näkökulmia sote-uudistushankkeisiin

Käyttäjäkokemus tuo palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen uusia katsantokantoja. Invalidiliiton kokemustoimija muistuttaa asiakasnäkökulman tärkeydestä: ”Yhteistyöllä sote-palveluista saadaan toimivampia kaikille kustannustehokkuutta unohtamatta”.

Uutinen 6.5.2021

Henkilökohtaisella budjetilla vaikuttavaan vuorovaikutukseen

Miten vuorovaikutusta ja asiakkaan kuulemista voisi lisätä vammaissosiaalityössä? Tästä aiheesta keskusteltiin Ihmisläheisyyttä vaikuttavalla vuorovaikutuksella -webinaarissa 4.5. Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen piti puheenvuoron webinaarissa.