Iäkäs mies ja hoitaja. Kuvituskuva.
Sosiaalihuoltolain asumisen palvelut ja omaishoidon tuki ovat ensisijaisia tapoja tukea kotona asumista. Jos ne eivät ole riittäviä, asiakkaalla on mahdollisuus saada myös palveluita esimerkiksi vammaispalveluista. Hyvinvointialueella on järjestämisvastuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista.

Sosiaalihuoltolain mukainen asumisen palvelu

Sosiaalihuoltolain 21–22 §:ssä säädetään siitä, millaisia asumisen palveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumisen palveluita ovat:

  • Tilapäinen asuminen 

  • Tuettu asuminen 

  • Yhteisöllinen asuminen 

  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Tilapäistä asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee asumisensa järjestämisessä hyvinvointialueen lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Tuettua asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee hyvinvointialueen apua tai tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. 

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä alentuneen toimintakyvyn, kohonneen hoidon ja huolenpidon tarpeen, korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi. 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa hoivakodissa, palvelukodissa tai vastaavassa asumisyksikössä. Asuminen sisältää yksilöllisen tarpeen mukaisen vuorokaudenajasta riippumattoman hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään pitkä- tai lyhytaikaisesti henkilölle, joka tarvitsee päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa, joiden järjestäminen kotihoitona, omaishoitona, perhehoitona tai muulla tavalla ei ole mahdollista tai asiakkaan edun mukaista. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilön tarpeen mukaan pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Lyhytaikainen palveluasuminen voi olla tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa.

Lisätietoja

    Jaa sosiaalisessa mediassa