kuvituskuva.
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avustajan saamisen edellytyksenä on vaikeavammaisuus. Avustaja auttaa päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Työtehtävien antamisessa pitää huomioida, mihin ja mitä tarkoitusta varten henkilökohtaista apua on haettu ja mihin se on myönnetty.

Mikä on henkilökohtaisen avun tarkoitus?

Henkilökohtainen apu on avain itsenäiseen elämään. Se on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäistoiminnoista. Avun tarve ei saa johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa on ainakin sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein tai sellainen hoito ja huolenpito, jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 

  • kotona ja kodin ulkopuolella
  • työssä ja opiskelussa 
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Henkilökohtainen apu kohdistuu toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Miten henkilökohtainen apu voidaan toteuttaa?

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella eri tavalla.

  • Työnantajamalli: Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset.
  • Palveluseteli: Kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin.
  • Kunnan järjestämä tai ostopalvelu: Kunta hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse.

Henkilökohtaisen avun eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin palveluihin.

Lisätietoja henkilökohtaisesta avusta

Lisätietoa vammaispalvelulain uudistamisessa

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaispalvelulain ydintä

Uutinen 26.1.2021
Vammaispalvelulainsäädännön valmistelu on etenemässä sosiaali- ja terveysministeriössä tämän kevätkauden 2021 aikana. Invalidiliitto on lainvalmistelijoiden pyynnöstä jälleen kerran ryhtynyt hakemaan lainvalmistelun tueksi toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Henkilökohtainen apu itsenäisen elämän mahdollistajana

Uutinen 15.5.2019
Vammaisjärjestöt, Invalidiliitto mukaan lukien, vaativat, että henkilökohtainen apu on säilytettävä.