Nuori mies opiskelee rakennusalaa. Kuvituskuva.
Työelämässä tarvitaan osaamista ja usein vielä myös tutkinto. Osaamisella ja motivaatiolla on suurin painoarvo rekrytointitilanteissa. Työtehtävät ja työntekijät kohtaavat myös erilaisilla alustoilla ja digitaalinen sopiminen eli "mätsääminen" lisääntyy.

Ensimmäisen koulutuspaikan valinta ei yleensä ole se viimeinen eikä ratkaise työuraa loppuiäksi. Ammatillisella polulla tienhaaroineen kohtaa useimmiten valintatilanteita joskus omasta halusta, joskus pakon edessä. Aina voi valita uudestaan.

Erilaisia ammatillisia ja korkeakoulututkintoja on noin viisisataa eri aloilla. Samanlaisiin työtehtäviin voi päästä monen eri väylän kautta ja hyödyntää myös harrastuksissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Vammaiselle henkilölle, erityistä tukea tarvitsevalle tai osatyökykyiselle henkilölle opiskelu voi järjestyä ammatillisena kuntoutuksena, jolloin opiskelujen ajan maksetaan kuntoutusrahaa. Alle 20-vuotiaalle voi Kela maksaa nuoren kuntoutusrahaa.

Eri opintovaihtoehdoista ja opiskelujen hakuinfoista lisätietoa sivustolla www.opintopolku.fi.

Oletko kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta? Lisätietoja löytyy esimerkiksi Tie työelämään -sivustolta. 

Mikäli sinulla ei ole selkeää yhteyttä työelämään, ammatillisen kuntoutuksen järjestää Kela.

Työelämässä oleville ammatillisesta kuntoutuksesta saa lisätietoa esimerkiksi työeläke.fi -sivustolta.

Esteettä töihin -sivusto

Invalidiliitto ry osallistui esteettätöihin.fi -sivuston kehittämistyöhön. Sivusto kehitettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeena vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. 

Opiskelijoiden lisäksi verkkosivulla on tietoa korkeakouluopintoja suunnitteleville, oppilaitosten ohjaajille sekä työnantajille, jotka suunnittelevat vammaisen henkilön palkkaamista. 

ESR-hanke toteutettiin yhteistyöttä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+n, Kynnys ry:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Mukana kehittämistyössä olivat myös Näkövammaisten liitto ry,Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas). 

Hankkeen ESR-rahoituksesta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.8.2016 – 28.2.2019.