kuvituskuva.
Invalidiliiton vertaistukitoiminta koostuu vertaistukitoiminnasta ja tuetuista lomista. Myös Invalidiliiton sopeutumista tukevissa kursseissa vertaistuki on mukana.

Vertaistukitoiminta

Invalidiliiton toiminnan perustana oleva yhdistystoiminta pohjautuu vertaisuuteen ja siten läheisesti vertaistukeen. Jäsenyhdistykset ovat vertaisten yhteisöjä ja ne mahdollistavat vertaistoiminnan. Vertaistoiminnan lisäksi Invalidiliitossa on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukitoimintaa.

Lue lisää Invalidiliiton vertaistukitoiminnasta.

Tutustu Invalidiliiton vertaisryhmätoimintaan.

Sopeutumista tukevat kurssit

Invalidiliiton tarjoaa fyysisesti toimintarajoitteisille henkilöille teemoitettuja kursseja sekä pari- ja perhekursseja. Lue lisää Invalidiliiton sopeutusmista tukevista kursseista.

Tuetut lomat

Invalidiliiton ja MTLH:n järjestämien tuettujen lomien tavoitteena on, että lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmissä, saa tietoa ja ohjeita arkeen sekä voimaantuu. Lue lisää tuetuista lomista.