kuva näppäimistöstä, jossa enterin kohdalla lukee neuvonta

Neuvonta

Neuvomme erityisesti vammaisuuteen, vammaispalveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelumme on tarkoitettu kaikille vammaisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle.

Neuvontapalvelumme periaatteisiin kuuluu, että emme hoida asiakkaan vastuulle kuuluvia asioita, vaan tuemme asiakasta löytämään sopivan ratkaisun ja etenemään sen hakemisessa palvelusta vastaavan tahon kanssa.

Vastaamme kysymyksiin sekä puhelimessa että verkossa.

Puhelinneuvonta 0200 1234

Neuvomme puhelimitse tiistaisin ja torstaisin kello 13–17 numerossa 0200 1234. Neuvonta on suljettu torstaina 26.11.2020

Päivystysvuorossa olevat asiantuntijamme ohjaavat tarvittaessa kysymyksen kulloiseenkin aiheeseen parhaiten perehtyneelle asiantuntijallemme. Oikeudellisiin kysymyksiin vastaavat lakimiehemme tavoitat myös tämän numeron kautta.

Soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun (lankaliittymät) tai matkapuhelinmaksun. Tarkemmat tiedot puhelujen hinnoista saat teleoperaattoriltasi.

Numeron ollessa varattuna pyrimme soittamaan sinulle takaisin, mikäli numerosi näkyy soittaessasi palvelunumeroomme.

Asiantuntija vastaa sähköpostitse

Voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi. Asiantuntijamme vastaavat samaan sähköpostiosoitteeseen, josta kysymys on lähetetty. Vastaamme myös sähköpostitse tulleisiin neuvontapyyntöihin tämän jälkeen.

Suosittelemme perehtymään kotisivuillamme olevaan Tietoa-osioon, jonne on koottu aineistoa usein kysytyistä aihepiireistä. Ajankohtaista tietoa löytyy myös esimerkiksi vuosittain päivitettävästä Sosiaaliturvaoppaasta.

Neuvontapalvelun ulkopuolelle rajatut aiheet

Oikeudelliset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen kuten avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät kuulu neuvontamme piiriin. Emme hoida asiakkaidemme puolesta asioita yleisissä tai hallintotuomioistuimissa. Tällaisissa asioissa neuvomme olemaan yhteydessä yleisiin oikeusaputoimistoihin tai yksityisiin asianajajiin. Emme laadi asiakkaidemme puolesta hakemuksia tai muutoksenhakukirjelmiä. Emme myöskään tee kotikäyntejä eikä meillä ole asiakasvastaanottoa Invalidiliiton keskustoimistossa. Näin takaamme jäsenistöllemme yhdenvertaisen palvelun henkilön asuinpaikasta riippumatta.

Neuvontapalvelun laatu

Neuvontapalvelumme laadun varmistamiseksi käytämme sähköistä palvelupyyntöjärjestelmää, johon kirjaamme kaikki asiakkaidemme meille osoittamat kysymykset ja niihin antamamme vastaukset. Palvelupyyntöjärjestelmään tallentuu asiakkaan yhteystieto vastaamista varten, mutta halutessaan asiakas voi asioida myös nimettömänä. Pyydämme myös palautetta palvelustamme asiakkaalta saatua yhteystietoa käyttäen. Tällöin käytämme tietoa siten, että tieto yhdistyy asiakkaan meille lähettämään palvelupyyntöön. Käytämme tallentamaamme tietoa sekä vaikuttamistyössämme että ratkaistessamme samaan asiaan tai vastaavaan aihepiiriin liittyviä kysymyksiä. Tällöin käytämme tietoja siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä tai nimettyjä ryhmiä.

Tietosuoja

Neuvontapyyntöihin vastaavat tähän tehtävään koulutetut ja asiantuntevat työntekijämme, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään kysymyksiä ja niiden sisältämiä henkilötietoja luottamuksellisesti. Noudatamme toiminnassamme EU:n tietosuoja-asetusta. Pyydämme tarvittaessa asiakkaaltamme erillisen kirjallisen suostumuksen häntä koskevien arkaluontoisten (esim. terveyteen liittyvien) tietojen käsittelyyn. Tietosuojaselosteessa kuvataan Invalidiliiton ylläpitämän neuvonnan asiakasrekisterin sisältämät tiedot sekä niiden käyttötarkoitus, käsittely ja suojauksen periaatteet.

Tutustu oheiseen tietosuojaselosteeseen, ennen kuin aloitat asioinnin.