Yhdistyksen jäsenet sohvalla. Kuvituskuva.
Toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Ajassaan elävän ja jäseniään palvelevan yhdistyksen on myös muututtava. Yhdistyksen on säännöllisesti ja suunnitelmallisesti pysähtyä arvioimaan toimintaansa. Myös ulkopuoliset rahoittajat voivat velvoittaa toiminnan arviointiin.

Arviointia tarvitaan muun muassa toiminnan kehittämiseen, laajentamiseen tai siitä luopumiseen, tulosten, vaikutusten tai vaikuttavuuden osoittamiseen ja tehtyjen valintojen perusteluun.

Arviointi auttaa myös suuntaamaan vähäisiä voimavaroja oikein ja osoittamaan oman toiminnan merkityksen ja hyödyn muiden näkökulmasta. Yhdistyksessä toiminnan arviointia voi luontevasti tehdä esimerkiksi vuosikertomuksen työstämisen yhteydessä.  

Soste on kerännyt hyviä arviontityökaluja omille sivuilleen

Tuemme yhdistyksiä toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä järjestämällä valtakunnallisia koulutuksia, jotka löytyvät www.invalidiliitto.fi/koulutuksia -sivustolta liiton etusivun tapahtumakalenterista , tilauskoulutuksia sekä yhdistystoiminnan kehittämispäiviä yhdistyksissä. YKE-päivän aikana yhdistyksen aktiiveilla on mahdollisuus pysähtyä yhdessä pohtimaan ja arvioimaan yhdistystoimintaa avoimesti keskustellen järjestötyön suunnittelijan johdolla.

Arviointi tehdään voimaannuttavan arvioinnin menetelmällä, joka on koettu antoisaksi. Päivän lopuksi tehdään yhdessä yhdistyksen kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista myös seurataan.

Vuonna 2022 aloitettiin yhdistyksen voimavaravalmennus, jonka tavoitteena on tukea yhdistyksen elinvoimaisuutta pitkäjännitteisesti sekä löytää uusia keinoja yhdistysten tukemiseen. Pilottiin otetaan 10 yhdistystä.    

YKE-päivästä sekä yhdistyksen voimavaravalmennuksesta saa lisätietoja omalta järjestöasiantuntijalta ja koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 7788 690