Leikkipaikka
Esteettömillä leikkipaikoilla luodaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet leikkimiseen yhdessä ja itsenäisesti.

Leikkipaikan suunnittelun lähtökohtana on se, että liikkumis- ja toimimisesteinen voi olla joko lapsi, häntä vahtiva aikuinen tai leikkipaikalle levähtämään pysähtynyt henkilö. Liikkumisesteiset, näkövammaiset ja allergiset ovat ensisijaisesti suunnittelussa huomioitavia ryhmiä.

Leikkipaikan yleisjärjestelyn pitää olla selkeä ja looginen. Eri toimintojen alueet, kuten kulkuväylät sekä leikkiväline- ja oleskelualueet, täytyy erottaa toisistaan selkeästi erilaisilla pintamateriaaleilla ja väreillä.

Leikkipaikkaa pitäisi ympäröidä aita. Aidassa olevan portin aukon vapaa leveys on vähintään 900 mm, ja lukitusmekanismin korkeus saa olla enintään 850 mm, jotta portin voi avata myös pyörätuolista.

Levähdyspaikkoja on oltava jokaisen leikkikokonaisuuden luona.

Leikkipaikan kulkuväylä

  • Kulkuväylän leveys vähintään 1500 mm.
  • Pääväylän leveys vähintään 1800 mm, jolloin kaksi pyörätuolia pääsee ohittamaan toisensa.
  • Koneellisen kunnossapidon mahdollistava leveys on 2300 mm.

Pehmeä hiekka ei saa estää pyörätuolilla liikkumista leikkipaikalla ja käyttämästä leikkivälineitä.  

Yleinen jalankulkuväylä ei saa johtaa leikkipaikan läpi.

Leikkivälineet

Leikkävälineille pitää päästä sekä pyörätuolilla että lastenvaunuilla. Pehmeällä turvasoralla ei voi liikkua pyörällisellä apuvälineellä. Osassa leikkivälineistä on hyvä käyttää turvasoran sijasta putoamissuojana joustavaa valettua turva-alustaa.

Leikkivälineisiin törmääminen, ja sen rakenteiden alle joutuminen estetään leikkialuieiden sijoittelulla sekä kasvein ja rakentein suojaamisella. Suojaaminen on erityisen tärkeää, kun kyseessä on liikkuva leikkiväline, esimerkiksi keinu. 

Liikkuvat leikkivälineet ympäröidään aidalla, ja ne sijaitsevat turva-alueella, joka erottuu pintamateriaaliltaan tummuuskontrastina. Esteettömällä leikkipaikalla aitaamisessa ei käytetä juoksuesteitä (tolppia, joiden välissä on köysi), vaan avokaiteita tai kiinteitä kaiteita.

Jos leikkivälineen putoamiskorkeus on yli 600 mm, leikkivälineen alustan pitää koostua synteettisistä putoamisalustoista. Leikkivälineen turva-alueelle ei saa sijoittaa ohjaavia kaiteita.

Leikkivälineiden sisääntulo- ja ulosmenokohdilla on oltava tilaa pyörätuolilla pysähtymistä ja pyörähtämistä varten 1500 mm x 1500 mm alue.

Keinut

Keinut sijoitetaan leikkialueiden sivuun keinualueen eli turva-alustan päälle. Keinujen runkojen pitää erottua tummuuskontrastilla ympäristöstä. Keinujen ympärillä on aita, jonka kulkuaukko sijoitetaan keinutelineen rungon sivuun.

Osassa jousikeinuista pitää olla selkänoja. Jousikeinun lisäksi makuukeinu on esteettömän leikkipaikan perusleikkivälineitä. Lisäksi keinuissa ja karuselleissa on aikuisen kokoiselle sopivia turvaistuimia.

Liukumäki

Liukumäen alaosasta tehdään niin pitkä, että lapsen on mahdollista pysäyttää vauhti ennen liukumäestä pois nousemista. Jotta avustajan on mahdollista laskea liukumäkeä lapsen kanssa, liukumäen leveyden pitää olla vähintään 1000 mm.

Liukumäen liukuosan alle joutuminen estetään tai liu'un reuna merkitään selkeästi, jotta siihen ei voi lyödä päätään. Liu'un lähtöpäässä olevan poikkitangon pitää selkeästi erottua konstrastivärillä. 

Liukumäkeen johtavien portaiden täytyy olla helppokulkuiset. Askelmien etureunassa on kontrastiraita. Lisäksi liukumäen portaissa on molemmin puolin käsijohteet 700 mm korkeudella.

Liukumäki voidaan sijoittaa myös rinteeseen. Tällöin liukumäen päälle johtaa luiska, jonka enimmäiskaltevuus on 8 %, ja jossa on molemmin puolin käsijohteet 700 mm korkeudella. Rinneliukumäen lähtötasanteella tarvitaan 1500 x 1500 mm:n kokoinen alue pyörätuolilla toimimista varten.

Kiipeilyseinä

Kiipeilyseinän eri osien pitää olla eri värisiä sekä keskenään että ympäristön kanssa. Kiipeilytelineen alla oleva putoamisalusta on turva-alustaa.

Makoilutasanne ja kallistettu seinä palvelevat myös lapsia, jotka eivät pysty hallitsemaan kehoaan.

Hiekkalaatikko

Kompastusvaaran välttämiseksi hiekkalaatikon reunojen pitää erottua muusta ympäristöstä tummuuskontrastilla.

Hiekkalaatikossa yhden reunan pitää olla korotettu 400 mm:n korkeudelle, jotta pyörätuolia käyttävän on helppo siirtyä hiekkalaatikolle. Lisäksi erikoistason leikkipaikoilla täytyy olla hiekkaleikkipöytä ja mahalauta. Hiekkaleikkipöytä mahdollistaa pöyrätuolissa olevan lapsen hiekkaleikit. Mahalaudan avulla makuulla leikkivä lapsi pääsee mukaan leikkeihin.

Vesiallas

Jos leikkipaikalla on vesiallas tai jokin muu vesiaihe, niistä varoitetaan maanpinnan konstrastimateriaalivyöhykkeellä. Lisäksi maanpinnan pitää hieman viettää vesiaiheesta poispäin. Altaan ja lammen ympärillä voi olla myös korotettu reuna tai reunaeste. 

Leikkimökki ja -katos

Leikkimökkiin ja leikkikatokseen pitää päästä esteettömästi. Sisäänkäynnillä on käytettävä luiskaa ja tasannetta, jos rakennus ei sijaitse maanpinnan tasolla. Oviaukon täytyy olla vähintään 850 mm leveä.

Sisällä rakennuksessa pitää olla vapaata tilaa liikkua pyörätuolilla ja esteettömästi mitoitetut kalusteet. 

Pyörätuolia käyttävä lapsi pääsee pöydän ääreen, kun

  • pöydän korkeus on 550 mm
  • vapaan polvitilan korkeus on 500 mm
  • syvyys 500 mm

Ikkunasta pitäisi pystyä katselemaan ulos lapsen korkeudelta. 

 

Lisätietoja


Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 6/8 Leikkipaikat

Jaa sosiaalisessa mediassa