Useasta eri kuvasta tehty sope-kooste. Kuvituskuva.
Miten nivoutuvat yhteen perhearki ja toisen vanhemman vamma tai sairaus? Miten käy parisuhteen ja miten lapset pärjäävät? Pari- ja perhekursseilla keskustellaan, etsitään vastauksia ja jaetaan kokemuksia.

Kaikki kurssimme pohjautuvat vertaisuuteen ja ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Kurssin aikana saat vertaistukea jakamalla kokemuksia ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta. Kursseilla rentoudutaan mukavan ohjelman parissa ja irrottaudutaan arjesta viihtyisässä paikassa. Perhekursseilla myös lapset on huomioitu. Parikurssit on suunnattu kaiken ikäisille, perhekurssit perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Kurssit toteutetaan koronatilanteen salliessa, ja kursseilla kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja hygieniaan.

 

Parisuhde kuntoon -kurssi vammaisille pariskunnille

Paikka: Kruunupuisto, Punkaharju

Aika: 4. - 8.4 ja 15.-19.8.2022

Hakuaika päättyy: 25.2.2022

Kenelle: Pariskunnille, joista molemmat ovat fyysisesti vammaisia tai sairastavat pitkäaikaissairautta

Miten nivoutuvat yhteen molempien vamma tai sairaus ja parisuhde? Onko ketään muuta, joka on kokenut saman? Parikursseilla kommunikoidaan, etsitään vastauksia ja jaetaan kokemuksia sekä etsitään yhdessä uusia keinoja entistä toimivamman parisuhteen rakentamiseen.

Hakeminen ja lisätietoja Parisuhde kuntoon -kurssi vammaisille pariskunnille tästä.

 

Vammainen aikuinen ja hänen vanhempansa 

Paikka: Kyyhkylän kartano, Mikkeli 

Aika: 21. -24.4.2022

Hakuaika päättyy: 11.3.2022 

Kenelle: Fyysisesti vammainen tai pitkäaikaissairautta sairastava nuori aikuinen ja hänen vanhempansa. Oletko isä tai äiti, jonka aikuistunut tai aikuistumassa oleva vammainen nuori on muuttamassa tai muuttanut pois lapsuudenkodista? Tai oletko itse vammainen nuori aikuinen ja mietit kuinka pärjäät itsenäisesti muutettuasi pois lapsuudenkodistasi.  

Tällä kurssilla sinulla sekä vanhempi että aikuistuva nuori on mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia ja löytää toivottavasti uusia oivalluksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssi sopii vammautuneelle tai pitkäaikaissairautta sairastavalle nuorelle aikuiselle ja hänen vanhemmilleen

Hakeminen ja lisätietoja Vammainen aikuinen ja hänen vanhempansa -kurssille tästä.

 

Elämää eroperheessä -perhekurssi

Paikka: Kyyhkylän kartano, Mikkeli

Aika: 26.-29.5.2022

Hakuaika päättyy: 25.4.2022

Kenelle: Perheet, joissa vanhemmat ovat eronneet ja vanhemmalla (tai lapsella) on fyysisen toimintakyvyn rajoite, joka johtuu fyysisestä vammasta  tai pitkäaikaissairaudesta.   

Onko vanhemman ero ja perheessä oleva pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma aiheuttanut lapsessa huolta tai pohdintaa?  Oletko vanhempana pohtinut mitä lapseni miettii  tilanteesta, mutta et ole löytänyt sopivaa hetkeä keskustella lapsesi kanssa tästä.

Hakeminen ja lisätietoja Elämää eroperheessä -perhekurssille tästä

 

Parisuhde paremmaksi - kurssi ikääntyneille

Paikka: Kyyhkylän kartano, Mikkeli

Aika: 19.-22.5 ja 2.- 4.9.2022

Hakuaika päättyy: 15.4.2022

Kenelle: Pariskunnat, joista toinen on fyysisesti vammainen tai sairastaa pitkäaikaissairautta. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyville pariskunnille.

Miten nivoutuvat yhteen molempien vamma tai sairaus ja parisuhde? Onko ketään muuta, joka on kokenut saman? Parikursseilla kommunikoidaan, etsitään vastauksia ja jaetaan kokemuksia sekä etsitään yhdessä uusia keinoja entistä toimivamman parisuhteen rakentamiseen.

Lisätietoja ja hakeminen Parisuhde paremmaksi -kurssille tästä

 

Parisuhde paremmaksi - kurssi työikäisille


Paikka: Kyyhkylän kartano, Mikkeli

Aika: 9.-12.6 ja 9.-11.9.2022

Hakuaika päättyy: 15.4.2021

Miten nivoutuvat yhteen molempien vamma tai sairaus ja parisuhde? Onko ketään muuta, joka on kokenut saman? Parikursseilla kommunikoidaan, etsitään vastauksia ja jaetaan kokemuksia sekä etsitään yhdessä uusia keinoja entistä toimivamman parisuhteen rakentamiseen.

Lisätietoja ja hakeminen Parisuhde paremmaksi -kurssille tästä

 

Harvinaista sairautta sairastavien perhekurssi 

Paikka: Lehtimäen opisto

Aika: 8. - 12.8.2022 

Hakuaika päättyy: 10.6.2022 

Kenelle: Perheille, joissa lapsella tai nuorella on harvinainen pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma. 

Onko lapsen harvinainen vamma tai pitkäaikaissairaus aiheuttanut perheessä huolta tai pohdintaa? Kurssilla pohditaan omia voimavaroja, etsitään ja otetaan käyttöön uusia. Etsitään yhdessä keinoja perheen sujuvan arjen rakentamiseen.

Lisätietoja ja hakeminen perhekurssille tästä

 

Puhetta perheeseen -perhekurssi 

Paikka: Kyyhkylän kartano, Mikkeli

Aika: 27.-30.10.2022

Hakuaika päättyy: 2.9.2022

Kenelle: Perheet, joissa vanhemmalla on fyysinen vamma tai hän sairastaa pitkäaikaissairautta. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, joissa on kouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Onko vanhemman vamma tai pitkäaikaissairaus aiheuttanut lapsessa huolta tai pohdintaa?  Oletko vanhempana pohtinut mitä lapseni miettii  minun tilanteesta, mutta et ole löytänyt sopivaa hetkeä keskustella lapsesi kanssa tästä.

Lisätietoja ja hakeminen Puhetta perheeseen -perhekurssille tästä

 

Alla olevan  perhekurssin paikka ja aika varmentuvat lähiaikoina!

Perhekurssi

Paikka: 

Aika: Syksy 2022

Hakuaika päättyy:  3.9.2021

Kenelle: Perheille, joissa lapsella tai nuorella on fyysinen vamma tai hän sairastaa pitkäaikaissairautta

Onko lapsen vamma tai pitkäaikaissairaus aiheuttanut lapsessa huolta tai pohdintaa? Kurssilla keskustellaan ja haetaan eri ryhmissä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä etsitään yhdessä keinoja perheen sujuvan arjen rakentamiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa