Portaiden ohessa tasonostin

Tasoero

Rakennetussa ympäristössä on tasoeroja useampikerroksisissa rakennuksissa tai maan muodoista johtuen.

Tasoerot muodostavat esteen monille ihmisille. Pienet tasoerot voidaan sisäänkäyntien osalta poistaa maastoa muokkaamalla. Monesti hissi on esteettömin tapa hoitaa tasoero. Alle metrin tasoeroon voidaan käyttää luiskaa. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella tasoerot pystytään minimoimaan.

Seuraavista linkeistä pääset tutustumaan tasoeroihin liittyviin yksityiskohtiin. Säädökset löydät sivujen lopusta.

Sähköpyörätuolia käyttävä henkilö luiskalla.

Luiska

Pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät henkilöt tarvitsevat tasoeroissa porrasaskelmien sijasta luiskan. Luiska on kulkuväylän kalteva osa, joka johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiska on toimiva ratkaisu vain alle metrin tasoerossa. Suuremmissa tasoeroissa luiskista tulee liian pitkiä, jolloin tasolta toiselle siirtyminen pitää olla mahdollista hissillä tai nostimella.
Hyvin toteutettu porras.

Porras

Porras ei ole esteetön tapa ratkaista tasoeroa, vaan sen oheen tarvitaan luiska tai hissi. Portaat eivät sovellu kaikille ja ne ovatkin yleinen tapaturmien syy. Portaiden oikea sijoitus, mitoitus, materiaalivalinnat ja valaistus lisäävät turvallisuutta.
kuva portaiden käsijohteesta

Käsijohde

Käsijohde lisää turvallisuutta kuljettaessa portaita tai luiskaa pitkin. Käsijohde tarvitaan portaan ja luiskan molemmin puolin ja koko pituudella. Lisäksi sen on jatkuttava yhtenäisenä myös välitasanteella.
Pyörätuolia käyttävä henkilö hississä.

Hissi

Hissille pitää olla esteetön kulkuyhteys. Sen on oltava riittävän suuri, jotta myös apuvälineiden kanssa liikkuva voi sitä käyttää. Hissikorin on hyvä olla niin tilava, että siinä voi kääntyä pyörätuolilla ja rollaattorilla. Rollaattorilla ei ole mahdollista peruuttaa ulos hissistä kuten pyörätuolilla.
Liukuporras

Liukuporras ja kalteva liukukäytävä

Liukuporras ja kalteva liukukäytävä ovat hissejä tehokkaampia laitteita kuljettamaan suuria ihmismääriä. Siksi niitä käytetään esimerkiksi kauppakeskuksissa sekä metro- ja lentoasemilla. Ne eivät ole esteettömiä ratkaisuja.