Neljä ihmistä toimistoympäristössä. Kuvituskuva.
Invalidiliiton strategiset tavoitteet kaudelle 2019 - 2021 ovat
1.    Invalidiliitto – vahva vaikuttaja
2.    Vahvistetaan alueellista, taloudellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta 
3.    Turvataan laadukkaat ja esteettömät palvelut jäsenistölle eri elämäntilanteissa.

Liittohallitus on perustanut em. kolmea tavoitetta tukemaan ja hallituksen työtä auttamaan seuraavat työryhmät toimikaudeksi 7.9.2018 - 31.12.2019: 

Vaikuttamisen tuki -työryhmä

Tavoite

Invalidiliitto on vahva jäsenistönsä oikeuksien ja etujen ajaja ja vaikuttaja yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Jäsenyhdistykset ovat vaikuttamistoiminnan keskeisiä toimijoita.

Tehtävä

Ryhmä käy keskustelua jäsenistön kannalta keskeisistä ja ajankohtaisista vammaispoliittisista teemoista tuoden esiin jäsenistön näkökulmaa näissä kysymyksissä. Liitto voi hyödyntää keskustelun antia vaikuttamistyössään niin valtakunnallisella kuin maakunnallisellakin tasolla.

Puheenjohtaja
Keijo Kaskiaho (Kouvolan Seudun Invalidit ry)

Varapuheenjohtaja
(Invalidiliiton hallituksen edustaja)

Jäsenet
Maija Aatelo (Porvoon Invalidit ry)
Kristiina Karhos (Rusetti ry, Helsingin Invalidien Yhdistys ry)
Otso Laxenius (Helsingin Invalidien Yhdistys ry)
Minna Muukkonen (Rovaniemen Invalidit ry)
Jaana Tiiri (Huittisten Seudun Invalidit ry, AMC ry)
Nina Välimäki (Harjavallan Seudun Invalidit ry)
Laura Andersson (Invalidiliitto ry)

Sihteerit
Ylva Krokfors ja Anne Mäki (Invalidiliitto ry)

Elinvoimaiset yhdistykset -työryhmä

Tavoite

Jäsenistöllä on oikeus ja mahdollisuus toimivaan arkeen ja osallisuuteen.

Tehtävä

Tukea yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden kehittämistä ja siten yhdistysten edellytyksiä edistää jäsenistön toimivaa arkea ja osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Työryhmä huomioi elinvoimaisen yhdistystoiminnan eri osa-alueet ja tunnuspiirteet ja jakaa niihin liittyviä hyviä käytäntöjä.

Puheenjohtaja
Jan Johansson (Asevelvollisena Vammautuneiden Tuki ry)

Varapuheenjohtaja
Aino Yli-Hakuni (Invalidiliiton hallituksen edustaja)

Jäsenet
Sofi Djupsjöbacka (Vaasanseudun Invalidit – Vasanejdens Invalider ry)
Anu Herala (Aivolisäke-Potilasyhdistys Sella ry)
Juha Tervonen (Kajaanin Seudun Invalidit ry)
Kari Vuorenmaa (Tampereen Seudun Invalidit ry)
Terhi Jussila (Invalidiliitto ry)

Sihteerit
Mirva Kiiveri, Tuija Mäkelä (Invalidiliitto ry)

Laadukkaat ja esteettömät palvelut -työryhmä

Tavoite

Invalidiliitto-konsernin ja yhteiskunnan eri toimijoiden tuottamat palvelut turvaavat fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille mahdollisuuden elää täysipainoista elämää.

Tehtävä

Työryhmä pohtii, kuinka palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan ja varmistetaan esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen erityisesti fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille henkilöille eri elämäntilanteissa. Rakennetun ympäristön ja julkisen liikenteen esteettömyyden lisäksi tulee kiinnittää huomiota viestinnän, tiedonsaannin ja palvelujen saavutettavuuteen. Esteettömyyttä on myös ihmisten moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet. Työryhmä auttaa myös palveluiden kehittäjiä ottamaan huomioon palveluiden laadun, saavutettavuuden ja esteettömyyden kaikessa toiminnassaan.

Puheenjohtaja
Mitro Kivinen (AH-Potilaat ry)

Varapuheenjohtaja
Teuvo Kalso (Invalidiliiton hallituksen edustaja)

Jäsenet
Kauko Väisänen (Mikkelin Seudun Invalidit ry)
Sanna-Kaisa Patjas (Hyvinkään Invalidit ry)
Ari Lehtinen (Ulvilan Seudun Invalidit ry)
Serenity Paldanius (Lahden Seudun Invalidit ry, AMC ry)
Juha Kotikangas (Invalidiliitto ry)


Sihteerit
Riitta Saksanen, Ari Kurppa (Invalidiliitto ry)
 

IT-lehden toimitusneuvosto

Tavoite ja tehtävä

IT-lehden toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden linjaa mm. arvioimalla lehden sisältöä ja ulkoasua, suunnittelemalla uusia teemoja ja osallistumalla aktiivisesti lehden kehittämiseen. Toimitusneuvosto osallistuu myös lukijatutkimuksen suunnitteluun ja tutkimuksen perusteella tehtäviin lehden kehittämistoimenpiteisiin.

Puheenjohtaja
Paula Anttila (Helsingin Invalidien Yhdistys ry)

Varapuheenjohtaja
Liisa Leppäkorpi (Invalidiliiton hallituksen edustaja)

Jäsenet
Osku Timonen (Joensuun Seudun Invalidit ry)
Sari Lehikoinen (Rusetti ry, Riihimäen Seudun Invalidit ry)
Eeva Simons (Vaasanseudun Invalidit – Vasanejdens Invalider ry)
Kimmo Kallonen (Omnipress Oy)
Sinikka Rantala, sihteeri (Invalidiliitto ry)

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa