Esteetön luontoreitti.
Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen, ja sen ylläpitämiseen. Esteetön luontoreitti antaa mahdollisuuden luontoliikuntaan ulkoilijan toimintakykyyn katsomatta.

Esteetön luontoreitti

Esteettömällä luontoreitillä on huolehdittu asianmukaisista opasteista, kulkuväylistä ja niiden materiaaleista, valaistuksesta, käsijohteista ja värikontrasteista sekä levähdyspaikoista. Erilaiset vaaratekijät, kuten jyrkänteet, kivikot ja muut hankalakulkuiset ympäristöt on huomioitava, jotta luontoreitti on turvallinen retkeilijän toimintakykyyn katsomatta.

Jos luontoliikuntakohteessa on ulkoilua palvelevia tiloja, myös näiden sisäänkäyntien, palvelutiskien ja saniteettitilojen pitää täyttää esteettömyyden kriteerit. Lisäksi on huolehdittava esteettömistä wc-tiloista ja yöpymismahdollisuudesta.

Luontoliikunnassa korostuu ennakoimisen mahdollisuus. Informatiiviset ja kattavat esitteet sekä luontoreitistä kertovat verkkomateriaalit auttavat esteettömän reitin valinnassa ja luontoretkeen valmistautumisessa.

Mitoitusohjeita

Luontopolun leveydet mitoitetaan käyttömäärän, kohderyhmän ja paikan ominaispiirteiden mukaan. Puupintainen polku rakennetaan ohittamaan jyrkänne, kosteikko tai louhikko.

Puupolun leveys määräytyy muun polun mukaan. Puupolku on kuitenkin

  • vähintään 1200 mm leveä
  • ohituspaikoilla vähintään 1800 mm leveä
  • kääntöpaikoilla pyörähdysympyrän säteen on oltava 2500 mm.

Kaltevuuksiin pätee normaalit luiskia koskevat ohjeet.

Levähdyspaikat on hyvä sijoittaa kulkuväylän ulkopuolelle miellyttävään maisemaan, josta on hyvä tarkkailla luontoa. Etäisyyttä levähdyspaikoilla voi toisiinsa nähden olla 50–200 metriä.

Levähdyspaikoista ja sen kalusteista on kerrottuna myös Puisto, levähdyspaikka ja kasvillisuus -osiossa. 

Esteetön luontoreitin levähdys- ja näköalapaikka
Esteettömän luontoreitin penkkejä näköalapaikalla.

Opasteet

Luonto- retkeily- ja ulkoilureittien opastustaulu sijoitetaan reittien lähtöpisteeseen katoksen alle, jossa sitä on helppo tarkastella säästä riippumatta. Opastustaulu on tukevarakenteinen, heijastamattomasta pinnoitteesta tehty ja selkeä. Valaistulla reitillä huolehditaan taulun häikäisemättömästä valaistuksesta. Havaintopaikalla pitää olla kohdeopaste, sekä tarpeen mukaan myös tunnusteltava opaste.

Hyvä opasteteksti koostuu helppolukuisista ja lyhyistä lauseista. Tekstiä täydentämään käytetään symboleja ja värejä. Teksti ja kuviot ovat kontrastisia taustaansa nähden. 

Jos luontoreitti pitenee asteittain, on reiteistä kerrottava pituudet, levähdyspaikkojen etäisyydet, reitin vaikeus/vaativuusaste ja sijaintitiedot reitin varrella sijaitsevista mielenkiintoisista kohteista. Opastauluista käyvät ilmi eri reittityypit, kuten hiihto-, patikointi- ja vesireitti. Myös moottorikelkka- ja pyöräilyreitit merkitään. Jokainen reitti merkitään omalla erottuvalla tavalla. Lisäksi tauluun merkitään jokaisen reitin levähdys- ja taukopaikat sekä näköalapaikat.

Hätätilanteissa toimimisesta pitää myös mainita opastetauluissa.

Opastus jatkuu reittien varrella, risteyskohdissa ja muissa pisteissä, joissa informaatiota antavat erilaiset taulut, viitat ja kohdeopasteet.

Esteetön venelaituri

Veden äärellä ulkoilu on osa luontoliikuntaa ja virkistäytymistä. Laitureilta päästään veneilemään tai ihailemaan järvi- ja merimaisemaa. Venelaitureille pääsyn esteettömyydestä huolehditaan sillä, että laiturille johtaa tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä. Lisäksi leveyttä laiturilla on tuolloin vähintään 1800 mm ja suojareunukset.

 

Lisätietoja

Metsähallituksen esteettömät luontokohteet

Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas

Jaa sosiaalisessa mediassa