Verkkopalvelujen saavutettavuus
Jotta verkkopalvelut olisivat kaikkien käytettävissä ja toimisivat myös esimerkiksi ruudunlukuapuvälineillä, ne pitää toteuttaa tietyllä tavalla. Velvoittavia määräyksiä on vasta vähän, mutta ohjeita ja suosituksia saavutettavien verkkopalvelujen toteuttamiseen löytyy.

Tietoyhteiskuntakaari

Tietoyhteiskuntakaari tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Se on laki, johon on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset, kuten sähköisen viestinnän tietosuojalaki ja viestintämarkkinalaki. 

Lain tavoitteena on mm. edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa.

Lue lisää tietoyhteiskuntakaaresta Finlexin verkkosivuilta.

Saavutettavuus-direktiivi

EU:n komissio on hyväksynyt saavutettavuus-direktiivin  (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta) vuonna 2016.

Direktiivin mukaan kaikkien julkisten tahojen verkkopalvelujen pitää olla saavutettavia. Direktiivi koskee sekä uusia että jo olemassa olevia verkkosivuja. Direktiivin voimaantulolle on määritelty siirtymäajat. 

Lue lisää verkkopalvelujen saavutettavuudesta sekä saavutettavuus-direktiivistä Valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

WCAG 2.0

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet WCAG 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) sisältää laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa.

Ohjeistus tekee sisällön saavutettavaksi kaikille henkilöille, mutta erityisesti näkö- ja kuulovammaisille sekä henkilöille, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kognitiivisia rajoitteita.
Lue lisää verkkosisällön saavutettavuusohjeet WCAG 2.0:sta.

Uudet WCAG 2.1 suositukset on julkaistu. Suomenkielistä käännöstä suosituksista ei ole vielä saatavilla.
Tutustu englanninkielisiin WCAG 2.1 -ohjeisiin.

 

EU-direktiivi tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä

Valmisteilla olevan direktiivin tavoitteena on parantaa esteettömien tuotteiden ja palvelujen yhdenmukaisuutta ja sisämarkkinoiden toimintaa EU:ssa.

Direktiiviehdotus  painottuu ennen kaikkea sähköisten tuotteiden ja palvelujen esteettömyyteen. Näitä ovat mm. erilaiset automaatit, kuten pankkiautomaatit, joukkoliikenteen henkilöliikennepalvelut, pankkipalvelut, verkkokauppa. Tutustu direktiiviehdotuksen sisältöön.

Kansallinen digitaalinen agenda

Vuonna 2010 valmistunut agenda (Tuottava ja uudistuva Suomi. Digitaalinen agenda vuosille 2011–2020) ohjaa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämistä. Agendan yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta ja taitoa käyttää digitaalisia palveluita. Tutustu Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020 sisältöön.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa