Puistokäytävä
Puistot ovat virkistäytymisen ja viihtymisen paikkoja. Puistot koostuvat kasvillisuudesta, ja niiden seassa risteilevistä puistokäytävistä, joiden varrella on tasaisin väliajoin levähdyspaikkoja. Sekä jalankulkuväylien että levähdyspaikkojen pitää olla esteettömiä, jotta ne ovat kaikkien virkistäytyjien käytettävissä.

Puistoissa täytyy olla erilaisille kulkijoille eripituisia reittejä. Puiston toimintojen, ja niille varattujen alueiden pitää myös olla helposti hahmotettavissa ja kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavissa.

Lisäksi opasteiden täytyy olla puistoissa asianmukaiset.

Puiston kulkuväylä

Esteetön puistokäytävä on tarpeeksi leveä ja loiva sekä valaistu tasaisesti, riittävän voimakkaasti mutta ei häikäisevästi. Puistokäytävät ovat tasaisia ja niiden poikkeamat pieniä. Kulkuväylillä sijaitsevien kuoppien ja kohoumien enimmäiskoko on 5 mm. Esteettömyyden vaatimustasosta riippuu se, minkälainen pintamateriaali kulkuväylällä pitää olla. Pintamateriaaleiksi soveltuvat esimerkiksi betoni, asfaltti ja laatat, jotka ovat sileitä mutta luistamattomia. Jos kulkuväylä on tehty laatoista, niiden väliset raot saavat olla enintään 5 mm leveät.

Jos alueella on eri toimintoja, ne erotetaan muusta pintamateriaalista poikkeavilla
päällystemateriaaleilla ja väreillä. Mukula- ja nupukivet eivät sovellu kulkuväylien päällysteeksi, mutta niitä voidaan käyttää rajaamaan kulkuväylää ja informoimaan kulkuväylän muuttuvista olosuhteista.

Levähdyspaikka ja kaluste

  • Levähdyspaikkojen suositellaan sijaitsevan esteettömyyden erikoistasolla 50 metrin päässä toisistaan.
  • Perustason etäisyydeksi suositellaan korkeintaan 250 metriä eli noin 5 minuutin kävelyä.

Levähdyspaikat sijoitetaan kulkuväylien ulkopuolelle, jotta ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. Levähdyspaikalle pitää olla esteetön pääsy esimerkiksi pyörätuolilla. Tämä tarkoittaa sitä, että levähdyspaikka sijaitsee samassa tasossa kulkuväylän kanssa, ja sen pintamateriaali on sekä tarpeeksi kova että ympäristöstään poikkeava. 

Esteettömällä levähdyspaikalla kalusteet erottuvat tummuuskontrastin avulla, jotta heikkonäköisen on mahdollista tunnistaa ne. Lisäksi levähdyspaikan kiveyksellä penkin vieressä on tila pyörätuolin tai muun pyörällisen apuvälineen käyttäjää varten.

Asianmukaisesti suunnitellut kalusteet luovat viihtyisyyttä. Osa penkeistä varustetaan käsituilla ja selkänojalla. Käsituen pitää olla irrotettava, tai se sijoitetaan penkin keskelle, jotta pyörätuolin käyttäjä voi tarvittaessa siirtyä penkille.

Tavanomainen istuinkorkeus tuoleissa ja penkeissä on 450 mm, mutta lisäksi pitäisi olla istuimia eri korkeuksilla. Levähdyspaikat palvelevat mahdollisimman suurta joukkoa käyttäjistä, kun istuimia on vaihtelevasti muillakin tavanomaisen lisäksi muillakin korkeuksilla: 300 mm, 500 mm ja 550 mm. 

  • Levähdyspaikan penkin vieressä pitää olla vähintään 900 mm vapaata tilaa pyörätuolin tai muun pyörällisen apuvälineen käyttäjälle.
  • Pöydän ääreen varataan pyörätuolin käyttäjää varten vähintään 800 mm:n tila.

 

Kuva
Levähdyspaikka
Levähdyspaikan penkkejä puistossa.

 

Pöydän äären pääsy voidaan mahdollistaa myös käyttämällä pidennettyä pöytälevyä pöytä-penkki-yhdistelmässä.

Penkin tai tuolin istuintason pitää olla vaakasuora, ei esimerkiksi taaksepäin kallistettu. Kun istuimen alaosa on avoin, on istuimelta helppo nousta ylös. Lisäksi istuimen etureuna on pyöristetty. Istuimen sopiva syvyys on 300-400 mm. 

Kalusteet eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen, joten niissä ei saa olla teräviä tai rikkinäisiä osia eikä puupinnoista saa irrota tikkuja.

Lisätietoja


Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 5/8 Puistokäytävät ja levähdyspaikat

Kasvillisuus

Puistot tarjoavat moniaistisia elämyksiä tuoksujen, äänien ja kosketeltavien pintojen kautta. Erityisesti heikkonäköisiä ja autistisia henkilöitä ne voivat auttaa hahmottamaan ympäristöä ja suunnistamaan siinä.

Voimakkaasti tuoksuvia kasveja pitää kuitenkin välttää tai ne sijoitetaan erilliselle puiston osalle.  Allergisia reaktioita voivat aiheuttaa kielo, päivänkakkara, esikko, krysanteemi ja kehäkukka. Puista tuomi ja raita, sekä pensaista syreeni ja jasmiini voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Lisäksi piikikkäitä ja myrkyllisiä kasveja ei saa käyttää.

Kasvillisuutta voidaan hyödyntää myös tuulensuojana, varjostamaan auringonpaisteelta sekä antamaan näkö- ja pölysuojaa. Esteetöntä kasvien tarkastelua tuetaan valitsemalla erikorkuisia istutuslaatikoita. 600 mm:n korkeuteen korotetut istutuslaatikot palvelevat pyörätuolin käyttäjiä, ja 800 mm korkea istutuslaatikko taas auttaa henkilöä, jolla on seläntaivutusvaikeuksia.

Istutukset suunnitellaan ja sijoitetaan siten, että ne eivät kasvaessaan aiheuta näköestettä tai törmäysvaaraa. Kasvien oksat eivät saa ulottua kulkuväylille.
 


Lisätietoja


Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 6/8 Leikkipaikat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa