Useita taskukelloja. Kuvituskuva.
Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia asioita yhdistyksen hallituksen jäsenille.

Valtuustoaloitteet tehtävä 10.4. mennessä

Tekemällä valtuustoaloitteen yhdistys voi vaikuttaa Invalidiliittoon ja sen toimintaan. Aloiteoikeus perustuu liiton sääntöihin. Lue lisää tästä.

Invalidiliiton turvallisen tilan periaatteet

Turvallisen tilan periaatteilla ja toimintatavoilla haluamme Invalidiliitossa luoda tilan, jossa kaikki omalla toiminnallaan rakentavat yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. 

Yhdistys voi ottaa ne myös omaan käyttöönsä tai muokata niitä itselleen sopiviksi. 
Löydät turvallisen tilan periaatteet täältä.

STEA:n jäsenjärjestöavustusten haku päättyi 26.2.

Invalidiliitto jakaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena jäsenyhdistyksilleen. Jaettava summa vuonna 2023 on 35 000 €. Päätöksistä ilmoitetaan yhdistyksille maaliskuun puoliväliin mennessä.

Jäsenjärjestöavustusta voidaan myöntää sellaisille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa toimintaansa suoraan STEA:n avustusta. Etusijalla ovat yhdistykset, jotka eivät saaneet avustusta vuonna 2022 Jos hakijoita on vähän tai hakemukset eivät täytä jakokriteereitä, voidaan avustusta kuitenkin myöntää myös aiempina vuosina avustusta saaneille.

Jäsenjärjestöavustus myönnetään hakemusten perusteella. Myönnettävä avustus voi olla suuruudeltaan 1000 €-3000 €.

Jäsenjärjestöavustus kohdennetaan yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen, erityisesti perustoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen, sekä etänä toteutettavan yhdistystoiminnan mahdollisuuksien parantamiseen (esim. laitteet, osaamisen vahvistaminen). Avustusta voi saada myös jäsenyhdistysten yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Järjestöpäivien 17.-18.9.2022 materiaalia

Liitteistä löydät Järjestöpäivien materiaalit. 

Janne Juvakka, liiton strategia (pdf)

Jens Gellin, ristiriidoista (pdf)

Mirva Kiiveri, tulevaisuuskysely (pdf)

Nina Kettunen, uusi jäsenrekisteri (pdf)

Syrjinnästä vapaa yhdistys (pdf)

Tiina Ihalainen, yhdistyslaki (pdf)

Invalidiliitto ei jatkossa valvo paikallisyhdistysten jäsenyyksien määrää

Jatkossa liitto ei enää teknisesti rajoita eikä valvo sitä, kuinka moneen jäsenyhdistykseen henkilö kuuluu.  Syksyllä 2022 käyttöön otettavaan uuteen jäsenrekisteriin tehdään tähän liittyvät muutokset. Jos jäsenyhdistyksen säännöissä edellytetään, että henkilö voi kuulua vain yhteen paikalliseen jäsenyhdistykseen, asian valvominen kuuluu yhdistykselle itselleen. Asian voi selvittää kysymältä jäseneltä, kuuluuko hän johonkin toiseen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen.

Asiasta tehtiin liittovaltuustoaloite ja asia on käsitelty kesäkuussa 2022 liittovaltuuston kokouksessa. Tarkempaa tietoa paperisessa Yhdistystiedotteessa nro 3/22.

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa