Useita taskukelloja. Kuvituskuva.
Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia asioita yhdistyksen hallituksen jäsenille.

STEA:n jäsenjärjestöavustukset 2022 haussa

Invalidiliitto jakaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena jäsenyhdistyksilleen. Jaettava summa vuonna 2022 on 35 000 €.

Toiminta-avustus voidaan myöntää perustoiminnan kehittämiseen sellaisille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa toimintaansa suoraan STEA:n avustusta. Etusijalla ovat yhdistykset, jotka eivät saaneet avustusta vuonna 2020 tai 2021. Jos hakijoita on vähän tai hakemukset eivät täytä jakokriteereitä, voidaan avustusta kuitenkin myöntää myös aiempina vuosina avustusta saaneille.

Toiminta-avustusta myönnetään hakemusten perusteella. Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen nimi, toiminnan tavoite, sisältö, ajankohta ja mahdollinen toistuvuus, toiminnan hyöty jäsenille, arvio kustannuksista ja haettava avustussumma, arvio toimintaan osallistuvien henkilöiden määrästä sekä toiminnan vastuuhenkilö. Aiemmasta poiketen myönnettävä toiminta-avustus voi nyt olla suuruudeltaan 1000-3000 €.

Hakemus toimitetaan vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiverille 4.3.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella https://link.webropolsurveys.com/S/B5DE31C01758E2…. Tarvittaessa toimitamme myös paperisen lomakkeen, jonka voi palauttaa postitse Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki. Lisätietoa Mirva Kiiveri, p. 044-765 0658 tai mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi
 

Poikkeamislakia jatkettu 30.6.2022 saakka


Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten kokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyslaista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Eduskunnan päätöksen poikkeamislain jatkosta löydät täältä.

Poikkeamislain löydät täältä.


Koronainfoa yhdistyksille

Invalidiliitto suosittelee yhdistyksiä noudattamaan alueellista harkintaa, varovaisuutta ja viranomaisten ohjeita tapahtumien järjestämisen suhteen. Ajantasaisin tieto oman alueen koronatilanteesta löytyy oman kunnan, sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston tiedotteista.
Ohjeita ja linkkejä koronatilanteessa toimimiseen löydät täältä.

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa