Useita taskukelloja. Kuvituskuva.
Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia asioita yhdistyksen hallituksen jäsenille.

Avoimuusrekisterilaki voimaan 1.1.2024

Avoimuusrekisterilaki koskee vaikuttamista, jota oikeushenkilöt tekevät eduskunnan ja ministeriöiden suuntaan. Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi rekisteröidyt yhdistykset, kuten Invalidiliitto ry ja sen jäsenyhdistykset. Avoimuusrekisteri tuo näkyviin sen vaikuttamistoiminnan, jota tehdään virallisten kuulemisten ulkopuolella. Jokaisen yhdistyksen on itse huolehdittava raportoinnista annetussa ajassa, jos raportointivelvollisuus täyttyy. Lue lisää avoimuusrekisteristä ja raportoinnista.


Tietoa Invalidiliiton toiminnasta -kirje yhdistysten hyödynnettäväksi

Monet yhdistykset lähettävät uusille jäsenilleen Tervetuloa jäseneksi -kirjeen. Osana uuden jäsenen tietopakettia yhdistykset voivat hyödyntää muokattavaa kirjettä, johon koottu tiiviisti tietoa Invalidiliitosta.

 

STEA:n jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2024 jaettu

Invalidiliitto on jakanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena jäsenyhdistyksilleen. Päätöksistä on ilmoitettu yhdistyksille. 


Esite liiton toiminnasta 

Esite Invalidiliiton toiminnasta on julkaistu. Esite löytyy sähköisenä liiton verkkosivuilta, josta sen voi myös tulostaa yhdistyksen käyttöön. Painettuja esitteitä voi tilata Invalidiliitosta Tarja Lukjanovilta, tarja.lukjanov@invalidiliitto.fi tai p. 044 765 0668. 


Invalidiliiton turvallisen tilan periaatteet

Turvallisen tilan periaatteilla ja toimintatavoilla haluamme Invalidiliitossa luoda tilan, jossa kaikki omalla toiminnallaan rakentavat yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. 

Yhdistys voi ottaa ne myös omaan käyttöönsä tai muokata niitä itselleen sopiviksi. 
Löydät turvallisen tilan periaatteet täältä.
 

Invalidiliitto ei valvo paikallisyhdistysten jäsenyyksien määrää

Jatkossa liitto ei enää teknisesti rajoita eikä valvo sitä, kuinka moneen jäsenyhdistykseen henkilö kuuluu.   Jos jäsenyhdistyksen säännöissä edellytetään, että henkilö voi kuulua vain yhteen paikalliseen jäsenyhdistykseen, asian valvominen kuuluu yhdistykselle itselleen. Asian voi selvittää kysymältä jäseneltä, kuuluuko hän johonkin toiseen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Asiasta tehtiin liittovaltuustoaloite ja asia on käsitelty kesäkuussa 2022 liittovaltuuston kokouksessa. 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa