Mies laittaa värikkäitä palloja lasiastiaan. Kuvituskuva.
Invalidiliiton tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden terveydestä, työ- ja toimintakyvystä, toimintaesteistä, kokemuksista eri palveluista, osallistumisesta ja osallisuudesta yhteiskunnassa. Tutkimuksen tavoitteena on tiedolla johtamisen kautta edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä.

Erityisenä kiinnostuksemme kohteena ovat tutkimukset osallistumisen mahdollisuuksista ja palveluiden vaikuttavuudesta. Tutkimushankkeet toteutetaan monitieteisesti ja -alaisesti. Tutkimusohjelman kaksi päälinjausta ovat

  • esteettömyyden edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä
  • palveluiden, palveluketjujen ja niiden vaikuttavuuden tutkimus

Tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa tietoa vaikuttamistyön tueksi ja palveluiden kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Toisaalta tavoitteena on viestittää alan tutkimustuloksia Invalidiliiton jäsenille ja palveluiden käyttäjille.

Tutkimuksen kohteina ovat

  • lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja osallistuminen
  • eri tavoin toimintaesteiset henkilöt 
  • järjestötoiminnan, ammatillisen erityisopetuksen, asumispalveluiden ja kuntoutuksen vaikuttavuus

Tutkimuksiin osallistuvien tietosuoja

Tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden tietosuojasta on huolehdittu ja tutkimuksiin pyydetään aiheen mukaan esimerkiksi Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin medisiiniseltä eettiseltä toimikunnalta puoltava lausunto.

Jokaisesta tutkimushankkeesta laaditaan erillinen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan henkilön tietojen käsittelystä tutkimuksessa.

Invalidiliiton tutkimusten tietosuojaselosteen löydät täältä
EU:n tietosuoja-asetus 216/679