mies laittaa värikkäitä palloja lasiastiaan

Tutkimus

Tutkimusohjelmamme 2015–2020 tavoitteena on tuottaa koko Invalidiliitto-konsernissa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisestä.

Erityisenä kiinnostuksemme kohteena ovat tutkimukset osallistumisen mahdollisuuksista ja palveluiden vaikuttavuudesta. Tutkimushankkeet toteutetaan monitieteisesti ja -alaisesti. Tutkimusohjelman kaksi päälinjausta ovat

  • esteettömyyden edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä.
  • palveluiden, palveluketjujen ja niiden vaikuttavuuden tutkimus.

Tutkimustoiminnassamme korostamme esteettömyyden tietoperustan kehittämistä ja tiedon soveltamista sekä käyttöä palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Toisaalta tavoitteena on yksinkertaistaa alan tutkimustuloksia Invalidiliiton jäsenille ja palveluiden käyttäjille.

Tutkimuksen kohteina ovat

  • lasten, nuorten ja perheiden erilaiset tavat osallistua ja olla vuorovaikutuksessa
  • esteettömyyden edistämisen arvo- ja tietoperusta
  • järjestötoiminnan, ammatillisen erityisopetuksen, asumispalveluiden ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Tutkimuksiin osallistuvien tietosuoja

Tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden tietosuojasta on huolehdittu ja tutkimuksiin pyydetään aiheesta riippuen esimerkiksi Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin medisiiniseltä eettiseltä toimikunnalta puoltava lausunto. 

Jokaisesta tutkimushankkeesta laaditaan erillinen rekisteriseloste, jossa kerrotaan henkilön tietojen käsittelystä tutkimuksessa. Esimerkki rekisteriselosteesta.

Tutkimusten tietosuojaselosteen löydät täältä >>
EU:n tietosuoja-asetus 216/679