Opasteet, materiaalit, värit, valaistus

Opasteet, materiaalit, värit, valaistus

Opasteilla, materiaaleilla, väreillä ja valaistuksella voidaan vaikuttaa tilan saavutettavuuteen, hahmotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Hyvä opastus toteutetaan katkeamattomana ketjuna ja opasteet sijoitetaan paikkaan, jossa ne ovat helposti havaittavissa. Opasteiden saavutettavuus eri aistien avulla varmistetaan käyttämällä esimerkiksi koho-opasteita ja symboleita.

Materiaalit valitaan siten, että ne lisäävät tilan viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Esimerkiksi akustoivilla materiaaleilla voidaan tilaan luoda miellyttävä kuunteluympäristö. Lattiamateriaaleilla varmistetaan liikkumisen turvallisuus, kun valitaan märkänäkin luistamaton materiaali.

Väreillä ja tummuuskontrasteilla parannetaan tilan hahmotettavuutta. Esimerkiksi lattian tulee erottua tummuuskontrastiltaan seinästä, jotta tila on helppo hahmottaa.

Valaistuksella lisätään viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksen tulee olla tasainen, eikä se saa aiheuttaa häikäisyä. Valaistuksella voidaan korostaa esimerkiksi portaiden alkamista ja päättymistä ja lisätä siten liikkumisen turvallisuutta.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa