Opasteet, materiaalit, värit, valaistus
Opasteilla, materiaaleilla, väreillä ja valaistuksella voidaan vaikuttaa tilan saavutettavuuteen, hahmotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Opastus toteutetaan katkeamattomana ketjuna ja opasteet sijoitetaan paikkaan, jossa ne ovat helposti havaittavissa. Opasteiden saavutettavuus eri aistien avulla varmistetaan käyttämällä esimerkiksi koho-opasteita ja symboleita. Ääniopasteet auttavat mm. näkövammaisia henkilöitä suunnitautumaan kohteesssa. 

Materiaaleilla ja niiden värien vaihtumisella voidaan vaikuttaa tilan hahmoittamiseen. Esimerkiksi lattian tulee erottua tummuuskontrastiltaan seinästä, jotta tila on helppo hahmottaa. Kiiltavät ja valoa heijastavat pinnat sekä lasiseinät ja suuret peilipinnat vaikeuttavat tilan hahmoittamista. Lattiamateriaaleilla varmistetaan liikkumisen turvallisuus, kun valitaan märkänäkin luistamaton materiaali.

Ääntä vaimentavilla materiaaleilla voidaan tilaan luoda miellyttävä kuunteluympäristö.

Valaistuksella lisätään viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksen tulee olla tasainen, eikä se saa aiheuttaa häikäisyä. Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot osoitetaan selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa