Kuvituskuva.
Invalidiliitto käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vaikuttamistoiminta on monitasoista yhteistyötä.

Keskeinen osa Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikön toimintaa on vaikuttamisviestintä, jossa

  • nostamme esiin fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulman.
  • osallistumme valtakunnan tason vammaispoliittisten linjausten valmisteluun erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa.
  • teemme laaja-alaista yhteistyötä sidosryhmien ja muiden kansalaisjärjestöjen, erityisesti vammaisjärjestöjen kanssa.
  • laadimme lausuntoja ja kannanottoja.
  • annamme laaja-alaista konsultaatiota ja koulutusta koskien vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Yhteistyö liiton toimistolla eri yksiköiden, tiimien ja toimintojen välillä – vilkas vuoropuhelu ja tiedonvaihto ­– on ensiarvoisen tärkeää tulosten aikaansaamiseksi. Kuuntelemme jäsenistöstä kumpuavat viestit erityisen tarkasti.

Vaikuttajaviestinnän sanoma rakentuu vahvan ja aktiivisen jäsenistön avulla. Saavutamme tuloksia pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä ja parhaalla asiantuntemuksella.

Tavoitteena yhdenvertainen arki

Vaikuttamistyömme tavoitteena on kehittää ja turvata erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten arjen palveluita ja tukitoimia. Ne liittyvät usein avustamiseen, asumiseen, liikkumiseen ja omannäköisen elämän kokonaisuuteen. 

Työmme arvopohja perustuu vammaisten ihmisten yhdenvertaisiin perustuslaillisiin oikeuksiin ja YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimukseen. Erityisesti keskitymme vammais- ja sosiaalipalvelujen toteuttamiseen. Vahvistamme asiakkaan omaa asiantuntemusta ja oman näkemyksen mukaan ottamista hänen palvelujensa suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. 

Sosiaalipalvelujen toteuttamista ohjaavat sosiaalihuoltolaki ja vammaislainsäädäntö. Jokaisella vammaisella henkilöllä on yksilölliset tarpeet, jonka vuoksi tarvitaan erilaisia palveluiden järjestämisen tapoja. 

Palvelutarpeet pitää arvioida yksilöllisesti ja palvelut toteuttaa räätälöidysti. Yksilöllisen tarpeen mukaan toteutettuun asumisen, liikenteen, kuljetusten palvelujen toteutukseen kilpailutus soveltuu huonosti. Palvelujen järjestämiseen, hankintaan ja tuottamiseen tarvitaan enemmän asiakkaiden osallisuutta, heidän tarpeidensa ja näkökulmansa kuulemista. 

Fyysisesti vammaisten ihmisten osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin riippuu siitä, miten esteetön ympäristö on ja miten liikkuminen onnistuu. Vaikutamme liikkumisen edellytyksiin ja teemme yhteistyötä niin liikkumisen palvelujen toteuttajien kuin viranomaisorganisaatioiden kanssa.

Korostamme yhdenvertaisuuslain soveltamista niin, että sen avulla edistetään vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksien toteutumista.

 

Tilaa uutiskirjeemme!

Katso kaikki lausunnot ja kannanotot

Nimityksiä ja jäsenyyksiä

 

Koulutus- ja työllisyyspolitiikka

Työllisyysasiantuntijoidemme työhön kuuluu vammaisten ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen valtakunnallinen vaikuttamistyö. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.