Megafoni ja ihmishahmojen silhuetteja
Invalidiliiton vaikuttamistyön tavoitteena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja arjen sujuvuutta. Tuotamme valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi lausuntoja ja kannanottoja laajasti erilaisista vammaispoliittisista aiheista.

Tältä sivulta löydät Invalidiliiton lausunnot ja kannanotot 1.1.2023 alkaen. Vanhemmat lausunnot ja kannanotot löytyvät arkistosivulta.

Taksialan luotettavuutta ja turvallisuutta kehitetään 20.6.2024

Invalidiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta 20.6.2024

Yhdenvertaisuuden edistämisessä huomioitava myös vammaiset ihmiset 12.6.2024

Vammaispalvelulain soveltamisalaa täsmennettävä 31.5.2024

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle_HE EUn vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 27.5.2024

LVM_lausunto luonnoksesta_HE EUn vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi 27.5.2024

Vammaisten ihmisten tarpeita ei saa enää ohittaa (Invalidiliiton liittovaltuuston kannanotto) 26.5.2024

Automatisoidun liikenteen on oltava turvallista kaikille 21.5.2024

Invalidiliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivityksestä (data-avaruus osa 1) 14.5.2024

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa vielä kehitettävää 30.4.2024

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 29.4.2024

Invalidiliiton nostoja kansalaisjärjestöstrategiaan 17.4.2024

Kehysriihen päätökset karua kuultavaa 17.4.2024

Invalidiliitto oli kuultavana vaalien ja äänestämisen esteettömyydestä 16.4.2024

Vammaisten ihmisoikeudet turvattava kehysriihessä 28.3.2024

Vammaiset ihmiset huomioitava väestönsuojelussa nykyistä paremmin 21.3.2024

Invalidiliitto lausui hallituksen esityksestä rakentamislain muuttamiseksi 11.3.2024

Yhdenvertaisuus ja yhteistyö huomioitava valmiuslain uudistamistyössä 19.2.2024

Vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen osallisuutta vahvistettava 15.2.2024

Kunnossapitolain toimivuusarviointi – esteettömyys ja turvallisuus tärkeää yhdenvertaisuuden toteutumiselle 8.2.2024

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027 25.1.2024

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 23.1.2024

Vammaispalvelulain soveltamisala kirjoitettava tarkkarajaiseksi 28.11.2023

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta 24.11.2023

Invalidiliiton viesti hyvinvointialueille: Vammaisten ihmisten palvelut on turvattava heikossakin taloustilanteessa 17.11.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta 8.11.2023

Onko lainsäädännön arviointineuvosto huomioinut vammaissopimuksen? 13.10.2023

Esteettömyys huomioitava liikenteen suunnittelussa 17.10.2023

Vammaisvaikutusten arviointi unohtui sosiaaliturvaa leikatessa 29.9.2023

Esteettömyys tukee yhdenvertaista matkustamista raiteilla 20.9.2023

Budjettiesityksen leikkaukset vakava uhka vammaisten ihmisten hyvinvoinnille 11.9.2023

Invalidiliitto vastustaa avustuspalveluita tarjoavien matkustusterminaalien vähentämistä 11.9.2023

Vammaispalvelulaista tehtävä täsmällinen ja yhdenvertainen 8.9.2023

Liikenteen esteettömyysvisio 25.8.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi siviilivalmiusneuvottelukunnasta 25.8.2023

Vammaisuuden perusteella tapahtuvaan syrjintään puututtava nykyistä vahvemmin 10.8.2023

Aikalisä tarpeen vammaispalvelulain korjaamiseksi – palveluista ei saa säästää 9.8.2023

Esteettömyys ja yhdenvertaisuus huomioitava myös poikkeustilanteissa 20.7.2023

Esteettömistä matkaketjuista tarvitaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa 20.6.2023

Apuvälineiden käyttäjät huomioitava pankkipalveluissa nykyistä paremmin 29.5.2023

Invalidiliitto lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä 26.5.2023

Terveyden edistäminen ei saa jäädä talouden tallomaksi 16.5.2023

Vammaisten henkilöiden maksuton pysäköinti lentoasemalla turvaisi yhdenvertaisen mahdollisuuden matkustaa 10.5.2023

Vammaisjärjestöt arvioivat VANEn toimintaohjelman toteutumista 8.5.2023

Täysi osallisuus – yhteiseksi hyväksi 26.4.2023

Sähköpotkulautojen jättäminen jalkakäytäville kiellettävä 3.4.2023

Invalidiliitto lausui julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun uudistamisesta 22.3.2023

Esitys vammaispalvelulaiksi hylättävä 22.2.2023

Invalidiliitto moittii lainvalmistelua 8.2.2023

Vammaispalvelulain käsittelyssä tapahtunut käänne huolestuttaa 7.2.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta 31.1.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.1.2023

Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu – Invalidiliitto esittää lakiin tarkennuksia 25.1.2023

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa