Korotettu pysäkki
Pysäkkialueet ovat olennainen osa julkista liikennettä. Kun pysäkkialueet ovat esteettömiä, on kulkuvälineisiin siirtyminen ja niistä poistuminen mahdollista kaikille.

Pysäkkialueiden täytyy olla helposti hahmotettavia sekä saavutettavia. Pysäkkialueen pitää erottua muusta ympäristöstä, esimerkiksi kulkuväylästä. Lisäksi pysäkin katoksen on oltava kontrastisävyinen odotusalueen pinnan kanssa. Katos valaistaan hyvin.

Pysäkkialueella pitää olla riittävästi tilaa, jotta pyörätuolilla pääsee kääntymään. Odotustilaa voidaan vilkkaimmissa paikoissa rajata kaiteella.

Kulkuyhteys

Kulkuyhteys pysäkille on esteetön, kun pysäkille pääsee kulkemaan ilman tasoeroja ja suoraan jalkakäytävää pitkin. Turvallisuussyistä pyörätie kannattaa ohjata kulkemaan pysäkin odostusalueen takaa. Lisäksi on hyvä, jos henkilöautolla, taksilla tai invataksilla pääsee pysähtymään pysäkille. Näin ajoneuvon ja kulkuvälineen vaihtaminen sujuu helposti.

  • Ajoradan reunan ja katoksen seinärakenteiden väliin jäävän odotustilan leveyden pitää olla vähintään 2250 mm. Näin koneellinen kunnossapito onnistuu.
  • Muilla tavoin kunnossapidettävän odotustilan leveyden on oltava vähintään 1500 mm.
  • Lisäksi kulkuväylällä täytyy olla vapaata korkeutta vähintään 2200 mm.
  • Kulkuväylän vapaan leveyden on katoksen ympärillä oltava vähintään 900 mm. 1500 mm on suositeltavampi, jotta tila on riittävä myös opaskoiran ja avustajan kanssa liikkuvalle henkilölle.
  • Kääntöympyrän halkaisija tavalliselle pyörätuolille on 1500 mm ja sähköpyörätuolille 2500 mm.
  • Pysäkkialueella saa sivukaltevuutta olla korkeintaan 2 % ja pituuskaltevuutta 3 %.

Pysäkkikatoksen täytyy sijaita niin, että pysähtyvän linja-auton etuovi tulee katoksen kohdalle. Linja-auton kulkusuuntaan nähden pysäkkikatoksen etummaisen pylvään minimietäisyys reunatukeen on 1200 mm, kun taas taaemman pylvään minimietäisyys on 1500 mm. Näin varmistetaan, että linja-auton keskiovista avautuva luiska pääsee laskeutumaan pysäkille, ja pyörätuolia käyttävä matkustaja pääsee joko linja-autoon sisään tai siitä ulos.

Pysäkkikoroke

Pysäkki pitäisi korottaa, kun julkisessa liikenteessä on käytössä matalalattiakalusto. Näin varmistetaan helppo pääsy kulkuneuvoon ja sieltä pois.

  • Reunatuen korkeuden on oltava 120–200 mm korotetussa pysäkissä esteettömyyden tavoitetasosta riippuen. Lisäksi pysäkkikorokkeessa pitää olla reunatuen vieressä 300 mm leveä, muusta päällysteestä selkeästi tummuuskontrastilla erottuva varoitusalue (valkoinen betonikiviraita).
  • Pysäkkisyvennyksen pysäkkikoroke voidaan nostaa kahdeksan metrin matkalla 200 millimetriin, kun kyseessä on kahdelle linja-autolle mitoitettu pysäkki. Yhden linja-auton pysäkkisyvennyksen pysäkkikoroke mitoitetaan 120–160 mm kallistuksista riippuen.  

Jos pysäkin odotusalue on korotuksen vuoksi pitänyt rakentaa jalankulkuväylää korkeammalle, korotuksen kohdalla täytyy olla suojakaide.

Pysäkin varusteet

Pysäkillä on oltava sadekatos, ja se on vähintään 1500 mm syvä. Lisäksi hyvästä valaistuksesta on huolehdittava. Pysäkki varustetaan myös opasteilla (pysäkin numero ja nimi) ja penkeillä, jotka on sijoitettu kahdelle eri korkeudelle. Pysäkillä pitää olla myös roska-astia, joka sijoitetaan pysäkkikatoksen ulkopuolelle.

Kalusteiden pitää olla turvallisia. Niissä ei saa olla teräviä osia, tai muita elementtejä, jotka saattavat aiheuttaa törmäys- tai muuta vaaraa.

Kalusteiden mitoituksesta lisätietoa on kerrottuna Puisto, levähdyspaikka ja kasvillisuus -osiossa.

 

Lisätietoja


Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7/8 Pysäkkialueet

Jaa sosiaalisessa mediassa

Esteetön ja kaikille saavutettava liikennejärjestelmä on taloudellinen

Invalidiliitto on antanut lausunnon luonnoksesta koskien valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.