Mies istuu tietokoneen äärellä. Pyörätuoli vieressä. Kuvituskuva.
Keväällä 2023 hyväksytyn vammaispalvelulain voimaantulo siirtyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmalinjauksen vuoksi. Palveluihin ei kuitenkaan tule taukoa, koska hyvinvointialueet huolehtivat vammaispalveluiden järjestämisestä nykyisen vammaispalvelulain perusteella.

“Lain soveltamisalaa tarkennetaan erikseen annettavalla esityksellä vuoden 2024 aikana. Soveltamisalan tarkentamisella pyritään turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus”, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan.

Vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2023 yksimielisesti erittäin pitkän ja polveilevan valmisteluprosessin jälkeen. Lain piti astua voimaan 1.10.2023, mutta eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Orpon hallitus kirjasi ohjelmaansa, että lain voimaantuloa siirretään. Hallitus antoikin lain voimaantulon siirtoa koskevan esityksen eduskunnalle alkusyksyllä.

Invalidiliitto oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 8.9.2023 todeten, että hallituksen esitys lain voimaantulon siirrosta mahdollistaa viime eduskuntakaudella hyväksyttyyn vammaispalvelulakiin jääneiden epätarkkuuksien korjaamisen ja puutteelliseksi jääneiden vaikutusarvioiden tarkentamisen. Invalidiliitto korostaa, että vammaispalveluista ei saa säästää. Liitto korostaa jatkossakin lain tarkkarajaisuutta ja resurssien riittävyyttä, jotta jokainen vammainen henkilö saisi yksilöllisen tarpeensa mukaiset palvelut.

Invalidiliitto kantoi viime vaalikaudella huolta lakiesityksen epäselvästä sisällöstä ja vammaispalveluihin varattujen resurssien vähyydestä, joiden arvioitiin hankaloittavan lain soveltamista hyvinvointialueilla. Invalidiliiton analyysin lain valmisteluprosessista, uuden lain vaikutuksista sekä tarvittavista korjaustoimenpiteistä voi lukea tästä koosteartikkelista.

Invalidiliitto on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa vammaislakien uudistamiseen monen eri hallituskauden aikana. Virallisten työryhmäjäsenyyksien lisäksi Invalidiliitto on tehnyt laajaa vaikuttamistyötä osallistuen virallisiin työryhmiin, antaen virallisia asiantuntijalausuntoja ja käyden epävirallista vuoropuhelua eri sidosryhmäorganisaatioiden kanssa.

Invalidiliiton ydinviesti lainvalmistelijoille on jo pitkään ollut, että jokaisella vammaisella henkilöllä on oltava yhdenvertainen oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin. Yksilölliset palvelut mahdollistavat vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja oikeuden itsenäiseen elämään.  Lain tulee olla täsmällinen ja tarkkarajainen, jotta se säilyy vammaisten ihmisten erityislakina ja sitä pystytään soveltamaan yhdenvertaisesti kaikilla hyvinvointialueilla.

Invalidiliiton kannanottoja 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa